Venus fra Svinesund

I veitraséen for nye E6 ved Svinesund i Østfold har arkeologer funnet en figur som kan være et fruktbarhetssymbol fra eldre steinalder. - Det er første gang en slik gjenstand fra denne tidsepoken er oppdaget i Norden. Dette kan være et funn i verdensklasse, sier Håkon Glørstad, leder for prosjektet og arkeolog ved Universitetet i Oslo.

Arkeolog Håkon Glørstad ved rester etter en hustuft fra eldre steinalder. Det er første gang en hustuft fra denne perioden er avdekket ved Oslofjorden.
Foto: Ståle Skogstad

Onsdag gravde arkeologistudenten Anja Mansrud ut en liten gjenstand som kan være en venusfigur fra eldre steinalder. Den lille figuren er ca. fire cm høy. Den er formet og slipt nøyaktig og stilsikkert i stein og ligner ved første øyekast et lite hjerte. - For oss ser dette ut til å være en stilisert kvinnefigur med et tydelig hofteparti og et markert underliv, sier Håkon Glørstad. Dersom denne tolkningen er riktig, står forskerne for første gang overfor et fruktbarhetssymbol fra eldre steinalder funnet i Norden. Eldre steinalder regnes som tidsrommet fra 12 000 til 6000 før Kristus. Figuren eller figurinen stammer trolig fra Nøstvetfasen, perioden fra 6800 til 6000 før Kristus. - Denne figurinen kan være med på å utdype sosiale og åndelige deler av livet til menneskene som levde her i steinalderen, sier en entusiastisk Glørstad.

Norges største steinalderutgraving

Han forteller at Svinesundprosjektet er Norges største arkeologiske steinalderutgraving. Bakgrunnen for utgravingen er Miljøverndepartementets vedtak i april 1999 om ny trasé for E6 over Svinesund. Arkeologer undersøkte området og fant hele 77 boplasser fra steinalderen. Utgravingsprosjektet som finansieres av Statens veivesen, skal gjennomføres i løpet av fire år, med arkeologiske utgravinger fra 2001 til 2003 og et år til etterarbeid.

Oppsiktsvekkende funn

I sommer har 30 arkeologer og studenter gravd ut seks ulike boplasser. Venus fra Svinesund er ikke sesongens eneste oppsiktsvekkende funn. - På en av boplassene er en hustuft fra siste del av eldre steinalder gravd fram. Det er første gang en hustuft fra denne perioden er funnet langs Oslofjorden, kan Glørstad fortelle. Utenfor hustuften har arkeologene avdekket et ildsted og et større utkastområde med blant annet avfall fra redskapsproduksjon. Her er det også gjort rike funn av oldsaker i flint og stein. Materialet som er funnet overgår alle våre forventninger, sier Glørstad.

Kannibalisme

På feltet er det også blitt funnet en kokegrop med benrester som trolig stammer fra et menneske. Prosjektmedarbeider Olav Rønne forteller at dette kan indikere kannibalisme, men koking kan også ha vært en måte å hjelpe døende raskt til dødsriket.

Denne uken ble det også gjort et annet sjeldent funn. Ikke langt fra Venus oppdaget arkeologene en øks plassert på høykant. - Den uvanlige plasseringen indikerer at øksen ikke er mistet eller lagt ned tilfeldig, sier Glørstad. Han tror den kan ha vært en del av en offerhandling.

Apollon

I løpet av tre sesonger skal minimum 14 boplasser graves ut. Målsettingen er å øke kunnskapene om menneskene som levde ved Svinesund i steinalderen. Forskningstidsskriftet Apollon presenterer en lengre artikkel om prosjektet og funnene under utgravingens første sesong i sitt neste nummer som kommer i slutten av september.

Emneord: Kaupang, Museene Av Grethe Tidemann
Publisert 3. aug. 2001 13:33 - Sist endret 10. des. 2008 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere