UiO hyller brureparet

Universitetet i Oslo gir kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby 500 000 kroner i bryllaupsgåve. Pengane skal dekka eit toårig stipend til eit mastergradsstudium i internasjonal helse for ein student frå Sør. - Ei skikkeleg stilig gåve, synest leiar for mastergradstudiet, Gunnar Bjune.

Kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby får eit stipend på 500 000 kroner til ein student frå Sør. (Foto: Terje Bendiksby, Scanpix)

Den heldige studenten kan ta til med mastergradsstudiet i internasjonal samfunnshelse ved UiO frå år 2002. I eit brev rektor Kaare R. Norum og universitetsdirektør Tor Saglie har sendt til Det kongelege slottet uttrykkjer dei eit håp om at gåva kan signalisera at universitetet ynskjer å byggja bruer over landegrensene. Dei understrekar også at samarbeid om utdanning og forsking er ein grunnleggjande føresetnad for utvikling. Og kampen for ei betre helse er eitt av dei felta som krev eit breitt internasjonalt samarbeid.
- Me ynskjer å knyta brureparet sitt namn til dette stipendet, utan at det vil gi stipendet eit institusjonelt namn, skriv Norum og Saglie i dette brevet. På vegner av Universitetet i Oslo håpar dei også kronprinsparet vil treffa stipendiaten når han eller ho kjem til universitetet. På den måten kan dei få førstehands kjennskap til dei helsefaglege utfordringane han eller ho står overfor i det landet stipendiaten kjem frå.

Stilig gåve

- Dette er ei skikkeleg stilig gåve som fylgjer opp det kongelege brureparet sitt ynskje om kva type folkegåve dei ynskte å få. Dette gjer jo også at me kan tilby ein studieplass ekstra neste år i høve til dei 20 plassane me har i dag, seier leiar for mastergradsstudiet i internasjonal samfunnshelse, professor Gunnar Bjune til Uniforum. Kvart år må får studiet inn over 200 søknader til dei 20 plassane på studiet.

25 land

- I dag er går det studentar frå over 25 land på dette studiet. Og når Verdas helseorganisasjon (WHO) går ut og fortel at norsk helsevesen ikkje er effektivt nok i høve til ressursane som blir brukt på det, er det noko med kan skriva under på. Me har nemleg hatt mange helsearbeidarar frå Sør som studentar her, og dei jobbar under langt trangare forhold enn det norske helsearbeidarar gjer. Likevel klarer dei å få mykje helse ut av det, fortel Bjune.

Halvparten av studentane på kurset er legar, medan resten er sjukepleiarar og fysioterapeutar.
- Sidan søkinga har vore så stor, har me lagt lista over dei me tar inn svært høgt, så difor har me krevd at dei har ein del år med yrkeserfaring frå helsevesenet eller helsebyråkratiet i heimlandet.Mange tidlegare studentar ved mastergradstudiet deltar no i oppbygging av helseprogram i heimlandet, seier professor i internasjonal helse, Gunnar Bjune.

Emneord: Internasjonalisering Av Martin Toft
Publisert 22. aug. 2001 11:29 - Sist endra 10. des. 2008 16:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere