2019 - Side 2

En mann står på en talerstol, mens det sitter to menn til venstre for ham.
Publisert 10. des. 2019 10:50

Ni milliarder kroner har så langt funnet veien fra Brussel til Norge i Horisont 2020-perioden, melder Forskningsrådet.

En gruppe studenter sitter mens læreren står i klasserommet
Publisert 9. des. 2019 15:50

De som vil forbedre mattekarakteren sin fra videregående skal få tilbud om et landsdekkende nettkurs. Universitetet i  Sørøst-Norge får 5 mill. kroner for å lage det.

Ei kvinne med raude briller ser mot kameraet
Publisert 6. des. 2019 19:09

Idil Eser risikerer mellom 7 1/2 og 15 år i tyrkisk fengsel. Amnesty Tyrkias tidlegare generalsekretær som no arbeider på UiO, er skuffa. –  Me har skaffa mange bevis som frikjenner oss.

En portrett av ei kvinne som har den ene hånda mot sitt venstre kinn.
Publisert 6. des. 2019 10:31

– Flate kutt er en feig og urettferdig måte å styre på. Arbeiderpartiet i posisjon kommer til å fjerne ABE-reformen i sin nåværende form, sier Nina Sandberg til Universitetsavisa.

To kvinner sit i kvar sin stol og samtalar i Gamle festsal
Publisert 6. des. 2019 01:00

Den kvinnelege imamen Seyran Ates frå Berlin fekk torsdag 5. desember overrekt Universitetet i Oslos menneskerettspris i Gamle festsal i Urbygningen.

Dekan Jørgen Magnus Sejersted på en talerstol med UiB-logo.
Publisert 5. des. 2019 11:38

Skuffende, for snever og uten reell betydning er karakteristikker to dekaner bruker om den foreslåtte beredskapsløsninga for utsatte humaniorafag.

Ein mann står mellom to elbilar
Publisert 4. des. 2019 16:27

Talet på flyreiser ved Universitetet i Oslo skal  ned  med  ti  prosent og bilparken skal bli  fossilfri  i  2020. Det er to av tinga  som vert sett i verk  etter at universitetsstyret  i går  vedtok eit utkast til tiltaksplan for  klimagassreduksjon.

Publisert 4. des. 2019 11:34

Hos PluriCourts og Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO sitter forskere og administrative ansatte sammen i åpent landskap. Hverken ledelsen ved Det juridiske fakultet eller Eiendomsavdelingen vil svare på hvorfor denne løsningen er valgt.

Alle medlemane i universitetsstyret sit rundt eit langbord i Professorboligen i sentrum
Publisert 4. des. 2019 08:45

Skal klimakrisa vera ein premiss i verksemda til UiO? Det var punktet det var mest debatt om då universitetsstyret diskuterte Strategi 2030 for opne dører i går.

Publisert 3. des. 2019 16:38

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen vil utrede om administrasjonen ved Det odontologiske- og Det medisinske fakultet kan slås sammen.

Publisert 3. des. 2019 15:07

Universitetsstyret vedtok i dag å tilby arkeologiprofessor Håkon Glørstad et nytt åremål som direktør for Kulturhistorisk museum.

Publisert 3. des. 2019 09:16

Strategi 2030  skal diskuterast for opne dører. Det vedtok universitetsstyret rett etter at møtet starta klokka 10.00 i dag. Først blir det diskusjon om klimagassutsleppa frå UiO. Det blir også avgjort kven som skal tilsetjast som direktør for Kulturhistorisk museum dei neste fire åra. 

Publisert 3. des. 2019 05:40

Medforfatterskap kan for første gang bli gjenstand for internrevisjon på UiO. – Spennende og spenstig, synes vitenskapsombud Knut W. Ruyter.

To menn står utanfor Svein Rosselands hus på Blindern
Publisert 2. des. 2019 18:11

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO  synest det er ein dårleg idé å overføra bygningar og eigedom frå universiteta til Statsbygg. – Eit stort tilbakesteg, synest han.

Natalia Zubillaga i en trapp
Publisert 2. des. 2019 05:40

Høringen på Strategi 2030 resulterte i 60 innspill. Flertallet av UiOs fagforeninger lot imidlertid være å svare. NTL-leder Natalia Zubillaga tar selvkritikk.

Publisert 29. nov. 2019 12:22

Finaleheatet i rektorløpet har skrumpet ytterligere inn: Av de åpne søkerne er Anne Borg og Dag Rune Olsen alene om å bli med videre. I tillegg kommer én av de anonyme søkerne.

Medlemane i universitetsstyret er samla rundt møtetbordet i Professorboligen
Publisert 29. nov. 2019 04:30

Diskusjonen om Strategi 2030 og reduksjon av klimagassutsleppa til UiO er mellom dei viktigaste sakene som kjem opp på møtet i universitetsstyret 3. desember. Medan diskusjonen om klimagassutsleppa skal gå føre seg for opne dører, vil drøftinga om Strategi 2030 skje bak stengde dører.

Publisert 28. nov. 2019 15:20

De lyse og luftige lokalene bærer fortsatt litt preg av å være en byggeplass, men når studentene kommer i januar, skal alt være klart.

Publisert 27. nov. 2019 17:13

Planen om å innføra eit poengkort for å måla kva universitet som er best på berekraft, får ei kald skulder frå UiO-rektor Svein Stølen. Heller ikkje rektorane i Agder og Stavanger applauderer ideen.

Professor og andreopponent Franklin Lewis på
Publisert 27. nov. 2019 11:11

Fredag var professor Franklin Lewis opponent på Blindern - på storskjerm fra Chicago. Med konferanseutstyr kan UiO få de største kapasitetene og samtidig redusere antall flyreiser.

Ein mann står ute og ser mot kameraet. Bak til høgre står ein ein annan mann og ser i mobiiltelefonen sin.
Publisert 27. nov. 2019 04:30

Strategi 2030 skal diskuterast på eit seminar bak stengde dører i universitetsstyret 3. desember. – Det er rart med ei sak som er så prinsipielt viktig, synest biologiprofessor Kristian Gundersen. Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forsvarar lukkinga.

Statsråd og kvinne Iselin Nybø sitter ved et bord flankert av fire menn i lederstillinger i universitets- og høgskolesektoren.
Publisert 26. nov. 2019 10:47

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser  NSDs Database for statistikk om høgre utdanning  Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

En blid kvinne ser mot kameraet
Publisert 26. nov. 2019 09:00

Her kan du se direktestrømming fra Universitetets- og høgskolerådets konferanse fra klokken 10.00 i dag.

Fire personar,to menn og to kvinner står mot eit gelender og ser mot fotografen.
Publisert 25. nov. 2019 08:32

Fleire europeiske universitet og Scholars at Risk har gått saman om å etablera eit nettverk som skal hjelpa forfylgde forskarar med mellom anna å få finansiert relevante jobbar i Europa. UiO leier ei arbeidspakke som skal brukast for å læra opp universitet i dette.

Tildegare UiO-.rektor Kaare R. Norum står og viser inn til auditorium Kaare R.Norum
Publisert 23. nov. 2019 01:05

Tidlegare UiO-rektor Kaare R. Norum døydde fredag etter eit kort sjukeleie.  Han blei 86 år gammal.