Odontologi og medisin kan få felles administrasjon

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen vil utrede om administrasjonen ved Det odontologiske- og Det medisinske fakultet kan slås sammen.

Dekan ved Det odontologiske fakultet er positiv til felles administrasjon med Det medisinske fakultet, men forutsetter at odontologi fortsatt skal bestå som eget fakultet.

Foto: Ola Sæther

Universitetsdirektør ved UiO, Arne Benjaminsen, har startet en utredning av mulig sammenslåing av administrasjonene på Det odontologiske og Det medisinske fakultet.

Ledelsen ved begge fakulteter er positive til at en sammenslåing utredes.

– Ledelsen ved fakultet er absolutt positive til denne prosessen. Vi ser etter muligheter for å bygge robuste administrative enhet. Det er overordnet, sier dekan ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll.

Fakultetsdirektør på Det medisinske fakultet, Unn-Hilde Grasmo-Wendler, er enig med Barkvoll om at en større, felles administrasjon vil bli bedre.

Fakultetsdirektør Unn-Hilde Grasmo-Wendler. Foto: UiO

– En sammenslåing vil kunne gi synergier på enkelte områder i administrasjonen og skape flere fellesløsninger. Dette kan på lang sikt skape mer robuste administrative løsninger, sier hun.

Prosessen skaper usikkerhet

I går skrev Khrono at NTL er bekymret for at det skal bli full sammenslåing, som ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Barkvoll sier at han forstår at en slik prosess skaper usikkerhet.

– Den eneste ulempen ved denne prosessen, som jeg kan se nå, er at det skaper en viss usikkerhet hos de ansatte. Vi ønsker de ansatte med på laget, og vil ikke gå for en løsning der deres arbeidshverdag blir vanskeligere. Det er ikke hensikten å legge ned noe, men å tilpasse oss dagens krav, sier han.

Han forsikrer at han ikke kommer til å gå med på å legge ned et av de minste fakultetene ved UiO.

– Det odontologiske fakultet skal fortsette som eget fakultet. Det er en forutsetning for oss. 

Sliter økonomisk

Barkvoll mener likevel at det er nødvendig å snu alle steiner for å sikre en stabil administrasjon etter flere store kutt i bevilgningene bare i år, og flere år med underskudd. Universitetsstyret har gitt fakultetet frist til 2023 til å få budsjettet i balanse.

– År etter år ser vi at ABE-reformen videreføres med stadige kutt. Det odontologiske fakultet er ekstra utsatt, som et lite fakultet. I siste statsbudsjett fikk vi trolig også syv millioner i kutt i spesialistutdanningen. Det tvinger oss til å tenke nytt, sier han. 

Kuttet i spesialistutdanningen kom med årets statsbudsjett.

Prosjektleder for utredningen, Eva Helene Mjelde, understreker at dette ikke først og fremst er et økonomisk tiltak, men for å styrke de administrative fagmiljøene. 

– Det betyr ikke at en felles administrasjon i seg selv vil løse de økonomiske utfordringene, men det kan skape en mer robust administrasjon som OD kan ha utfordringer med å skape innenfor rammene av sitt eget budsjett, sier hun.

Ønsker mer forskerstøtte

Det er noen områder av virksomheten Barkvoll mener synergieffektene vil være store av å slå sammen administrasjonen. En av disse er forskningsadministrasjonen.'

– Det er to områder jeg tror vil bli mye bedre hvis vi slår sammen administrasjonene. Det er forskerstøtte – administrativ hjelp med søknader til Norges forskningsråd og EU. Vi er for små til det nå. 

Han mener også at økonomiavdelingen må styrkes, hvis de skal komme i balanse i 2023.

– I tillegg er det mulig å få en mer solid økonomiavdeling. Vi trenger gode styringsdokumenter hvis vi skal få den økonomiske situasjonen på plass. 

Åpne for ulike modeller

Det er imidlertid ikke alle støttefunksjoner som er like enkle å organisere langt fra fakultetet.

– Vi vil i prosjektet kartlegge hvilke funksjoner hvor størrelse og robusthet er viktigst, og hvilke som er avhengige av nærhet til primæraktivitetene. Vi har jo klinikken der 50 000 besøkende i året skal betale for behandling. Det må nok organiseres på stedet, sier Barkvoll.

Han åpner for å se på en delvis sammenslåing, hvor man beholder noen funksjoner lokalt.

– Det kan hende utredningen kan ende med en annen løsning enn fullskala sammenslåing av administrasjonene. Prosessen åpner for å vurdere alternative modeller.

Grasmo-Wendler holder også denne muligheten åpen. 

– I en slik prosess kan alle mulige modeller diskuteres og utredes. Vi er åpen til å se hva utredningen kommer fram til.

Usikkert når man kan få felles administrasjon

Allerede i morgen er det informasjonsmøte med alle ansatte på OD-fakultetet, og onsdag den 12.12 avholdes et liknende infomøte på MED-fakultetet. Mjelde vil imidlertid ikke gi noe tidspunkt for eventuell implementering ennå.

– Vi sikter mot at en anbefaling skal være klar før sommeren, men hvor lang en eventuell implementering vil ta er for tidlig å spå. Det er i så fall mange praktiske forberedelser som unektelig vil ta litt tid. Det er generelt lett å undervurdere hvor mye som kreves for at en ny organisering skal fungere vellykket.

Mjelde sier at hun ønsker seg en åpen prosess med stor grad av involvering av de ansatte.

– Vi er inne i en planleggingsfase, og håper på engasjement og innspill fra de ansatte. Nå jobber vi med å rigge prosessen for å få dette til, avslutter hun.

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 3. des. 2019 16:38 - Sist endra 29. okt. 2021 14:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere