John-Arne Røttingen er fornøyd: Ni milliarder kroner fra Brussel til Norge

Ni milliarder kroner har så langt funnet veien fra Brussel til Norge i Horisont 2020-perioden, melder Forskningsrådet.

En mann står på en talerstol, mens det sitter to menn til venstre for ham.

FORMIDABEL INNSATS: Administrerende direktør John-Arne Røttingen fremhever Forskningsrådets støtteapparat og den formidable innsatsen til forskningsmiljøene som forklaringer på at Norge har fått ni milliarder kroner fra Horison 2020-programmet. I bakgrunnen sitter jussprofessor Hans Petter Graver og UiO-rektor Svein Stølen. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Forskningsinstitusjoner  står for 58 prosent og næringslivet for 30 prosent, viser de nye tallene fra EU-kommisjonen, som Forskningsrådet bringer denne uken..Både næringsliv, akademia og offentlig forvaltning fortsetter den positive trenden med å konkurrere seg til EU-midler.

- Dette er midler som kommer norske innbyggere til gode i form av flere arbeidsplasser og som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer. Nye tall viser at mer enn 9 milliarder kroner har funnet veien fra Brussel til Norge så langt i Horisont 2020-perioden. Det har vi grunn til å være stolte av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en artikkel som er lagt ut på Forskningsrådets sider.

Returandelen er på over 2,2 prosent og viser andelen av programmets totalsum som går til norske miljøer. Andelen har holdt seg over 2 prosent i hele år og har for Norges del aldri vært høyere.

Rundt 72 prosent av Horisont 2020-budsjettet er nå fordelt. Av midlene Norge har konkurrert seg til, står forskningsinstitusjoner for 58 prosent og næringslivet for 30 prosent, viser de nye tallene fra EU-kommisjonen.

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet trekker fram to grunner til at Norge har gjort det så bra.

- Det er to viktige årsaker til at norske aktører har suksess i Horisont 2020. Det ene er styrkingen av støtteapparatet vi i Forskningsrådet tilbyr søkere til Horisont 2020. Det andre skyldes den formidable innsatsen forskningsmiljøene selv gjør, sier Røttingen i artikkelen som er lagt ut på Forskningsrådets nettsider.

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Horisont 2020, Internasjonalisering
Publisert 10. des. 2019 10:50 - Sist endra 10. des. 2019 10:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere