Statsbudsjettet: Studentene er budsjettvinnere i en kuttrammet sektor

Studentene får både 11 måneders studiestøtte og tryggere foreldrepermisjonsordning. UiO får derimot fortstatt avbyråkratiseringskutt.

Leder for NSO Marte Øien er fornøyd med årets statsbudsjett. Rektor ved UiO Svein Stølen får derimot fortsatte ABE-kutt.

Foto: Ola Sæther

– Det er en veldig viktig seier for studentbevegelsen at vi nå får 11 måneder studiestøtte. Neste steg vil nå være at beløpet studentene får årlig økes til omtrent 150 000 kr, som tilsvarer 1,5 G, slik at studentene virkelig kan være tilstede i det faglige fellesskapet istedenfor på deltidsjobben, sier lederen for NSO, Marte Øien i en pressemelding.

Men Marte Øien er svært fornøyd med at regjeringen vil undersøke hvordan norske studenter har det.  

– Endelig får vi en levekårsundersøkelse for norske studenter. Det er på høy tid. Den siste var i 2010, poengterer hun. Marte Øien vil likevel ikke si at studentene er budsjettvinnere. 

–  Alt i alt er det et budsjett norske studenter skal være fornøyde med. Vi skulle helst sett at finansieringen av levekårsundersøkelsen kom gjennom friske midler og ikke som et kutt i budsjettene til studentsamskipnadene, sier hun til Uniforum.   

Foreldrestipend også til dem som nylig har fullført

I tillegg til flere måneder med støtte, blir det nå også fullt foreldrestipend for de som får barn mot slutten av studiene, eller rett etter at de har fullført. 

– Forslaget inneber at personar som får barn enten like før eller innan sju månader etter dei har fullført ein grad, kan få inntil 148 000 kroner i foreldrestipend over 49 veker. Dette gjer overgangen frå utdanning til jobb enklare for dei som blir gravide i slutten av studietida, sier statsråd Iselin Nybø i en pressemelding.

Spartansk forskningsbudsjett

Dag Rune Olsen er leder for Universitets- og høgskolerådet. Han har notert seg at sektoren får en økning som tilsvarer  lønns-og prisøkningen. Derimot synes han det ser dårligere ut for satsingen på forskning. Han frykter at Norge kan komme langt bak sammenlignet med EU-landene

 – Om vi ser hvilke ambisjoner EU har fra forskningsprogrammet Horisont 2020 på om lag 60 milliarder og at det nå er foreslått et budsjett på 100 milliarder, som EU-parlamentet vil få opp i 120 millliarder, altså en dobling. Da er forskningsbudsjettet som er lagt fram i dag spartansk gitt at man har de samme målene som EU, mener han.  

Ønsker Oljefondet skal finanisere forskning

Olsen viser til at satsingen i EU går til å bygge opp konkurransekraft og skape omstilling til et kunnskapsbasert samfunn. Han peker også på at statsminister Erna Solberg har sagt at Norge har en fantastisk mulighet til omstilling.

 –Da er det Oljefondet vårt som det i stor grad er snakk om.  Sist jeg sjekket var det på 10 000 milliarder kroner. Vi har en handlingsregel, men i dag ser vi at store deler av desse pengene går til drift av kongeriket Norge.  Jeg mener at Oljefondet kan brukes utover handlingsregelen, men til bruk for forskning, utdanning og infrastruktur i sektoren vår vel vitende om at det svekker verken kronen eller konkurransekraften, samtidig som det vil legge grunnlaget for en sårt krevd omstilling mot verdiskaping og velferd i tiden framover, sier Dag Rune Olsen til Uniforum.   

– Tror du at du får gjennomslag for den tanken?

– Jeg må nok diskutere disse tankene med en økonom eller fire for å høre om dette står seg, svarer Dag Rune Olsen.

Fortsatt avbyråkratiseringskutt i bevilgningene til UiO

Regjeringen viderefører sin avbyråkratiserings- og og effektiviseringsreform(ABE), med 0,5 prosent kutt i alle offentlige budsjetter. Kuttet er nå oppe i over 500 millioner, og rektor  ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener at kuttet ikke lenger kan dekkes inn med effektivisering av administrative oppgaver. 

– Siden ABE-reformen ble innført har UiO fått redusert sin bevilgning med om lag 500 mill. kroner. Dette tilsvarer 400-450 administrative stillinger. Det er grenser for hvor mye administrasjon vi kan kutte, særlig med tanke på at universitetene stadig får nye oppgaver. Dette betyr at vi må kutte i faglige aktiviteter, sier Stølen i en pressemelding.

Forskerforbundet: – Dette er ikke lenger effektiviseringskutt

Som helhet opplever hele forskningssektoren en realnedgang på 0,9 prosent i budsjettet for 2020. Guro Lind, leder i Forskerforbundet, sier til Uniforum at dette viser at forskningen ikke prioriteres høyt nok. Hun er spesielt skuffet over at det ikke ligger an til endringer i utformingen av avbyråkratiserings- og og effektiviseringsreformen. 

Leder i Forskerforbundet Guro Lind: – Det er underlig at det kuttes i en tid med store samfunnsutfordringer, som klimakrisen, hvor forskning er en viktig del av løsningen. Foto: Ola Sæther

– I Granavolden-plattformen lovet regjeringen å målrette ABE-reformen bedre, men det har ikke skjedd noen målretting eller reduksjon av kuttene, sier hun. 

Lind er enig med Stølen i at kuttene nå vil gå på bekostning av kjernevirksomheten i sektoren, ikke bare på UiO

– Dette er ikke lenger effektiviseringskutt, men helt ordinære kutt i bevilgningene. De går utover kvaliteten på utdanning og forskning, hevder hun.

Høyest mulig husleiekompensasjon på det nye OUS

Om Stølen er bekymret for kutt er han svært fornøyd med at UiO får kompensert 75 prosent av husleien på sykehusene til Oslo universitetssykehus. Det er høyest mulige sum, etter at det ble vedtatt at husleie i unerversitetssykehusene ikke lenger skulle kompenseres fullt.

– Dette betyr at vi må betale 50 millioner fra eget budsjett i stedet for 120 millioner.  Husleien er på til sammen på 200 millioner kroner, sier Svein Stølen til Uniforum.

Han mener 120 millioner hadde blitt så mye at det hadde gått ut over den faglige aktiviteten på Det medisinske fakultet.

– Fantastisk og svært viktig

Den tidligere varslede bevilgningen på 35 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum ligger ikke overraskende inne i budsjettet for 2020.

– Det høres kanskje lite ut, men er starten på en samlet investering på 2,4 milliarder kroner. Det er fantastisk og svært viktig ikke bare for Universitetet i Oslo, men som en verdensarv som vi skal bevare, understreker Stølen overfor Uniforum.

I tillegg til pengene til nytt vikingtidsmuseum bevilges det 870 millioner kroner til Livsvitenskapsbygningen, som skal stå ferdig i 2024.

– Et paradoks

OsloMet-rektor Curt Rice er mest skuffet over at regjeringen ikke har bevilget  penger til den femårige lærerutdanningen.  Men han er også misfornøyd med at regjeringen  ikke vil fjerne  inndelingen av de vitenskapelige tidsskriftene i to nivå.  

– Det blir dermed ikke oppfordret til åpen publisering av vitenskapelige artikler. Det synes jeg er et paradoks, sier Curt Rice til Uniforum.

(Artikkelen ble oppdatert med flere kommentarer klokken 14.58)

 

Emneord: Forskningspolitikk, Økonomi, Universitetspolitikk Av Margrethe Gustavsen/Martin Toft
Publisert 7. okt. 2019 11:32 - Sist endra 8. okt. 2019 11:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere