Nina Sandberg om ABE-reformen: – En feig og urettferdig styringsform

– Flate kutt er en feig og urettferdig måte å styre på. Arbeiderpartiet i posisjon kommer til å fjerne ABE-reformen i sin nåværende form, sier Nina Sandberg til Universitetsavisa.

En portrett av ei kvinne som har den ene hånda mot sitt venstre kinn.

TYDELIG: Nina Sandberg sier at Jonas Gahr Støre har vært tydelig på at ABE-reformen skal kuttes, og at hele partiet støtter ham i dette.  

Foto: Bernt Sønvisen

Motstanden mot Avbyråkratiserings-og effektivitetsreformen (ABE) øker på. Under torsdagens styremøte ved NTNU ble kravene til økt effektivitet, stadig mer endringsvilje og fortsatte kutt gjenstand for engasjert debatt over styrebordet. Bakgrunnen er at presset på de ansatte har kommet på et nivå hvor det rapporteres at kjernevirksomheten rammes.

ABE medfører et kutt på 0,5 prosent av bevilgningen. For NTNU betyr dette et kutt på 34 millioner kroner i 2020, og et samlet kutt på 230 millioner siden 2015. NTNU har varslet at de for neste år vil ha kutt med miljøprofil.

- ABE skal kuttes

Høyres Marianne Synnes Emblemsvåg skrev i denne ytringen i Khrono at hun «tror at Norge kan forme sin fremtid gjennom forskning og utdanning, men da er ostehøvelkutt lite målrettet.» Høyres representant i Utdannings- og forskningskomiteen åpner for at kuttene kan bli endret eller fjernet.

Dette har Arbeiderpartiets Nina Sandberg, også medlem i samme komité, liten tro på.

- Nei, både finansminister Siv Jensen og leder for finanskomiteen i Stortinget, Henrik Asheim, har vært svært tydelige på at ABE-reformen kommer til å bli opprettholdt. Så har jo også Emblemsvåg stemt for samme reform. Om hun er for evaluering kunne hun ha stemt for Aps forslag under fjorårets budsjettbehandling om å evaluere ABE-kuttenes konsekvenser for forsknings- og utdanningskvaliteten, sier Sandberg til Universitetsavisa.

- Men din partileder Jonas Gahr Støre har vel ikke vært veldig tydelig på at han vil fjerne ABE?

- Jonas har vært tydelig på at ABE-reformen skal kuttes, og her har han hele partiet i ryggen, sier Sandberg.

Les også: Bare tre prosent oppgir at ABE-kuttene er en god idé

Les også: Mener NTNU er for spak i sin kritikk av ABE-kuttene

- Vi vil prioritere

Men hun poengterer at planen er å erstatte tiltaket med noe annet, mer målrettet.

- Arbeiderpartiet vil naturligvis effektivisere i offentlig sektor, men vi vil gjøre det ved å prioritere sammen med de ansatte og sektoren, og finne nye måter å løse oppgavene på.

Sandberg viser til egne erfaringer som ordfører i Nesodden kommune.

- Vi gikk grundig gjennom sektor etter sektor på jakt etter muligheter for effektivisering og innsparing, samtidig som kvaliteten skulle opprettholdes. Denne tilnærmingen har mye for seg i offentlig sektor som helhet, mener hun.

- Du er ikke redd for å pådra deg kritikk for å ville detaljstyre UH-sektoren?

- Ikke dersom dette gjøres i samråd med sektoren og tillitsvalgte. Jeg mener styring gjennom dialog og medvirkning er veien å gå. Å forordne flate kutt utover etter høvelmetoden er en urettferdig og feig måte å styre på, sier Arbeiderpartiets Nina Sandberg.

Emblemsvåg: - Evaluering nødvendig

Ifølge Marianne Synnes Emblemsvåg er det viktige nå å ta signalene fra sektoren på alvor. Emblemsvåg skriver i en e-post til Universitetsavisa at hun mener ABE-reformen hadde sin misjon da den ble innført, men at man nå på sjette året får vi signaler fra UH-sektoren at den begynner å ramme kjernevirksomheten.

- Det må vi ta på alvor. Men det er ikke vi stortingspolitikere som er mest kompetente til å bestemme hvordan budsjettet til UH-sektoren skal utformes i detalj, det er det sektoren selv i dialog med KD som må gjøre, og utviklingsavtalene kan bidra til å gi retningen, ifølge Emblemsvåg.

- Nina Sandberg sier at om du er for evaluering, kunne hun ha stemt for Aps forslag under fjorårets budsjettbehandling om å evaluere ABE-kuttenes konsekvenser for forsknings- og utdanningskvaliteten?

- Angående evaluering av ABE-reformen, har regjeringen slått fast i Granavolden-plattformen at de vil vurdere hvordan den kan målrettes bedre for å oppnå målene om avbyråkratisering og effektivisering. I det må det nødvendigvis ligge en evaluering av hvordan ABE-reformen treffer i dag. Jeg ser derfor ingen grunn til å stemme for Ap sitt forslag om evaluering. Det er også verdt å merke seg at ingen av partiene i opposisjon har tilbakeført ABE-kuttene i sine alternative budsjetter, til tross for at de sier reformen bør avvikles, sier Høyres medlem av UF-komiteen Marianne Synnes Emblemsvåg.

Forskerforbundet: - Kast ostehøvelen

Forskerforbundets leder Guro Lind sier ABE-reformen sluttet å være en effektiviseringsreform for lenge siden.

- Nå er dette et tiltak for innsparinger i sektoren. Det har for lengst begynt å få effekt på forskning og undervisning. Vi har en situasjon hvor regjeringen gir med en hånd og tar med den andre.

Hittil har ABE medført innsparinger på samlet 1,3 milliarder kroner i UH-sektoren.

- Hvor effektivt er dette, spør Forskerforbundets leder.

- Når man bruker høyt utdannet personale til å utføre administrative rutineoppgaver, så er dette dårlig økonomi. Jeg kan ikke se at disse faktorene er med i regjeringens regnestykke, sier hun.

Guro Lind hilser mer målrettede tiltak velkommen. Likevel:

- Det beste var om man skrotet hele reformen og kvittet seg med ostehøvelen for godt.

Emneord: Universitetspolitikk, Økonomi Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 6. des. 2019 10:31 - Sist endra 6. des. 2019 10:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere