Det er blitt færre midlertidige ansatte ved universitetene og høgskolene

Andelen midlertidig ansatte i universitets- og høyskolesektoren er nå totalt 13,7 prosent, viser  NSDs Database for statistikk om høgre utdanning  Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra i fjor.

Statsråd og kvinne Iselin Nybø sitter ved et bord flankert av fire menn i lederstillinger i universitets- og høgskolesektoren.

FÆRRE MIDLERTIDIGE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø gleder seg over at andelen midlertidig vitenskapelige ansatte har gått ned til 13,7 prosent. Svein Stølen til høyre for Nybø er også fornøyd med at andelen midlertidige ved UiO har gått ned til 19.9 prosent.  Lengst til venstre, UiB-rektor Dag Rune Olsen og generalsekretær Alv Rasmussen i Universitets- og høgskolerådet. Lengst til høyre OsloMet-rektor Curt Rice og tidligere rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert.

Foto: Martin Toft

– Fast ansettelse skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet og slik bør det selvsagt også være i universitets- og høyskolesektoren. Det er en ukultur å ansette folk midlertidig der man kunne ansatt fast. Derfor innkalte jeg i mars en del rektorer og ba dem ta grep for å få ned midlertidigheten. Nå ser vi resultatene av dette arbeidet, sier forsknings– og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

– Vi har jobbet aktiv med dette

Rektor Svein Stølen er svært fornøyd med at andelen midlertidige vitenskapelige ansatte ved UiO nå er på 19,9 prosent. - Målrettet arbeid nytter!, skriver han i en twittermelding i dag. Det samlede antallet midlertidig ansatte ved UiO, inkludert teknisk-administrativt ansatte ligger nå på 15,5 prosent, går det fram at statistikken fra NSDs database for statistikk om høgre utdanning.  Svein Stølen er glad for at også andelen midlertidige vitenskapelige stillinger ved UiO går ned og han er helt klar på hva som har ført til at andelen midlertidige ansatte ved UiO har gått ned.

– Vi har jobbet aktivt med dette. Det har kommet signaler fra ledelsen til fakulteter og andre enheter som har hatt høy midlertidighet blant de vitenskapelig ansatte.  Og vi synes det er bra at vi har fått ned midlertidigheten blant de vitenskapelig ansatte med over 5 prosent på to år, sier Svein Stølen til Uniforum. 

Han peker på at fakultetene som har hatt en høy prosent med midlertidige ansatte, også har laget egne planer for å få ned dette tallet.

– Hvordan vil UiO få andelen midlertidig vitenskapelige ansatte ytterligere ned?

– Rollen min er å få vist alle fagmiljøene om at rektoratet har forventninger om at midlertidigheten må ned.  Et tiltak er å unngå å ansette nye personer ved hvert nytt prosjekt, sier Svein Stølen. Han har likevel ingen tro på at det er mulig å bli kvitt midlertidigheten helt.

–Nei, det er en del av akademia. Hos de teknisk-administrativt ansatte ligger midlertidigheten på 10,8 prosent, et tall som bare er litt over gjennomsnittet i arbeidslivet ellers, konstaterer han.

Svein Stølen understreker at det er viktig å unngå midlertidighet der det er mulig å få til. 

– Det handler om mennesker og vi ønsker å gi mennesker trygghet. Derfor er det viktig å balansere dette på en god måte samtidig som vi kan levere på både forskning og utdanning. Hovedoppgaven vår er å skape et best mulig arbeidsmiljø på Universitetet i Oslo, sier UiO-rektoren.

Pilene peker i riktig retning

Universitets- og høyskolesektoren har en mye større andel midlertidig ansatte enn snittet for arbeidslivet. Mens tallene fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning viser at 13,7 prosent var midlertidig ansatt ved statlige universiteter og høyskoler er midlertidigheten i arbeidslivet ellers på 8,7 prosent.

– Det er bra at de nye tallene viser at det går i riktig retning. Jeg ser at flere institusjoner har gjort en kjempeinnsats for å få ned antallet midlertidig ansatte. Samtidig går det for sakte, og det er altfor store variasjoner mellom institusjonene. For noen går det til og med i feil retning, sier Nybø.

Fortsatt en jobb å gjøre

Selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen midlertidig ansatte økt ved ni institusjoner.

– Høy bruk av midlertidighet er uheldig for både rekrutteringen til institusjonen og for den enkelte ansatte. Det er et ledelsesansvar å redusere midlertidigheten, og jeg forventer at rektor og styret ved universiteter og høyskoler med høy midlertidighet tar tak i problemet. Det er ingen gode grunner til at det skal være så store forskjeller i bruken av midlertidighet mellom sammenlignbare institusjoner, sier Nybø.

Vil ha forslag til konkrete tiltak

På møtet med rektorene i vår ble vi enige om å sette ned en arbeidsgruppe med HR-direktører for å se på dette problemet, sier Nybø.

Innen utgangen av året skal arbeidsgruppen  levere en rapport til Kunnskapsdepartementet. Den skal inneholde konkrete forslag til tiltak som raskt kan bidra til å redusere midlertidigheten.

- Når jeg får rapporten vil jeg ta en vurdering på hva som blir neste steg. Jeg vil ha ned bruken av midlertidige stillinger og er utålmodig for resultater, sier Nybø.

Tabell: Andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning, 2009-19

  2009  

  2010  

  2011  

  2012  

  2013  

  2014  

  2015  

  2016  

  2017  

  2018  

  2019  

18,4

17,7

17,9

16,8

16,1

16,0

15,8

15,7

15,2

14,9

13,7

 

 

Kilde: DBH

Tabell: Andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning, 2009-19

 

  2009  

  2010  

  2011  

  2012  

  2013  

  2014  

  2015  

  2016  

  2017  

  2018  

  2019  

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

25,1

23,6

24,7

22,0

19,9

18,6

18,9

17,5

18,1

19,6

20,0

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

20,4

20,2

19,4

17,5

16,6

15,6

15,9

15,8

16,2

17,5

18,6

Universitetet i Oslo

22,0

21,6

22,0

20,1

19,0

19,6

19,4

19,9

19,3

17,9

15,5

Universitetet i Stavanger

16,2

16,1

17,4

16,0

15,9

16,0

16,0

15,7

16,3

15,2

14,6

Universitetet i Sørøst-Norge

17,3

14,8

13,5

12,2

13,3

13,7

11,8

13,1

13,5

13,3

13,9

Nord universitet

16,4

15,3

14,2

12,9

12,9

13,9

12,1

15,0

13,5

13,4

12,3

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

16,2

15,6

15,8

15,3

14,1

14,1

15,7

15,0

13,3

14,5

11,6

Universitetet i Agder

14,9

12,5

9,7

10,1

8,5

9,0

9,9

10,4

12,1

12,1

11,6

OsloMet – storbyuniversitetet

12,7

13,7

12,6

11,8

12,9

11,6

11,9

11,5

10,9

10,8

11,2

Universitetet i Bergen

16,6

17,8

19,8

20,9

18,3

19,1

18,8

18,8

16,2

13,0

10,9

Delsum universiteter

18,6

18,1

18,3

17,2

16,1

16,1

16,3

16,2

15,5

15,2

13,9

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

20,5

21,8

27,0

28,0

32,8

24,9

21,0

13,7

9,2

9,8

15,3

Norges idrettshøgskole

25,4

20,8

24,8

21,9

20,9

17,9

15,6

14,8

18,8

12,4

13,8

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

17,4

16,5

15,4

13,4

8,3

13,8

14,6

16,6

15,5

12,6

9,9

Norges handelshøyskole

7,3

5,9

6,4

10,6

11,8

12,0

10,9

11,0

12,0

11,4

9,8

Norges musikkhøgskole

15,4

11,3

14,3

16,8

16,8

18,7

7,6

8,5

7,1

10,1

7,8

Kunsthøgskolen i Oslo

26,0

28,4

27,2

26,7

26,9

31,6

4,2

4,8

5,1

8,0

7,0

Delsum statlige vitenskapelige høyskoler

16,8

15,5

16,9

17,7

17,7

18,3

11,7

11,4

11,4

10,8

10,2

Samisk høgskole

48,6

46,4

46,0

26,3

28,7

25,5

25,5

24,3

23,5

27,7

29,7

Høgskulen i Volda

23,8

18,5

16,0

13,1

16,1

12,5

14,8

12,2

11,9

13,7

16,3

Høgskolen i Innlandet

12,5

12,2

14,9

11,1

13,4

12,1

12,2

11,4

14,4

13,5

12,6

Høgskulen på Vestlandet

17,0

13,6

14,4

15,0

16,2

16,0

14,1

14,7

14,8

15,3

12,3

Høgskolen i Østfold

13,8

15,9

12,7

12,7

9,8

11,8

10,0

11,9

9,1

10,1

10,8

Delsum statlige høyskoler

17,2

15,2

15,4

13,8

14,8

14,2

13,3

13,4

13,8

14,1

13,0

Sum

18,4

17,7

17,9

16,8

16,1

16,0

15,8

15,7

15,2

14,9

13,7

 

 

Fra og med 2015 telles ikke åremålsstillinger som midlertidigeKilde: NSD

(Oppdatert klokken 12:33 med kommentar fra UiO-rektor Svein Stølen)

Emneord: Arbeidsforhold. Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 26. nov. 2019 10:47 - Sist endra 26. nov. 2019 12:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere