Tre aktuelle søkere til rektorstillingen ved NTNU

Finaleheatet i rektorløpet har skrumpet ytterligere inn: Av de åpne søkerne er Anne Borg og Dag Rune Olsen alene om å bli med videre. I tillegg kommer én av de anonyme søkerne.

FORTSATT AKTUELL: Fungerende rektor Anne Borg er fortsatt med i løpet om å overta rektorstillingen  ved NTNU fast etter avgått rektor Gunnar Bovim.

Foto: Espen Halvorsen Bjørgan /Universitetsavisa

Monica Rolfsen fikk i går endelig beskjed om at hun ikke er med i andre intervjurunde, og dermed ikke er blant de søkerne som vurderes innstilt til stillingen som rektor ved NTNU.

Les også: Tilsetter ny rektor før jul

Universitetsavisa fikk onsdag bekreftet fra både Anne Borg og Dag Rune Olsen at de har fått beskjed om at de er med i andre intervjurunde. Etter hva vi erfarer går totalt tre søkere videre i prosessen. Det innebærer at én av de to anonyme søkerne også er med.

Universitetsavisa har tidligere skrevet at av de ti søkerne til rektorjobben ble fem vurdert som reelle søkere: De tre overnevnte pluss de to søkerne som har fått innvilget anonymitet i søkeprosessen.

Normalt kreves det at søkeren innehar en lederstilling på et nivå som gjør det sannsynlig at det vil bre seg uforholdsmessig mye uro ved den virksomheten hen leder, slik at vedkommende ikke finner det formålstjenlig å søke.

Tilstedeværelse

Det stilles høye krav til søkere for at de skal bli vurdert som aktuelle for en slik topplederposisjon. Den som blir tilsatt må ha førstehånds erfaring fra universitetets kjerneområder og høy vitenskapelig kompetanse innenfor ett av universitetets fagområder. Det er et krav til at man skal kunne vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner.

At Rolfsen, som dekan ved NTNU, ikke vurderes som aktuell, gir grunn til å anta at den av de anonyme søkerne som er med videre, vurderes å ha særlig høy kompetanse på disse områdene. Om personen ikke er hjemmehørende i regionen, vil spørsmål omkring vedkommendes eventuelle flytting til Trondheim ventelig være et aktuelt tema i den pågående prosessen.

Emneord: Universitetspolitikk Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 29. nov. 2019 12:22 - Sist endra 29. nov. 2019 12:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere