Nyheter fra 2010 - Side 8

Publisert 14. juni 2010 23:52

I dag får UiOs hovudside ei heilt ny nettdrakt. – Forskingsformidling får ein heilt ny og dominerande plass, samtidig som den grafiske profilen er blitt heilt endra , seier webredaktør Hildegunn Lunden, ass. kommunikasjonsdirektør Marina Tofting,og prosjektleiar Elizabeth Melsom.

Publisert 11. juni 2010 09:40

– Måtte historieskrivingen gi håp om en fruktbar og fredelig verden, sa Natalie Zemon Davis da hun mottok Holbergprisen av statsråd Tora Aasland onsdag 9. juni.  

Publisert 10. juni 2010 10:55

Byrådet i Oslo sier ja til byggingen av et livsvitenskapsenter i Gaustadbekkdalen, melder NRK Østlandssendingen. Omfanget blir dobbelt så stort som operaen i Bjørvika, og dermed den største utbyggingen ved UiO siden 60-tallet.

Publisert 5. juni 2010 15:25

Medisinstudentane ved UiO må no ta ei obligatorisk øving i akuttmedisin saman med sjukepleiestudentar frå Høgskolen i Oslo. Det skjer den siste veka før dei er ferdige legar og skal ut i turnusteneste i heile landet.  

Publisert 3. juni 2010 23:15

Apollons journalist Yngve Vogt fikk i kveld overrakt Fagpressens journalistpris av forskningsminister Tora Aasland. Han fikk prisen for måten han klarer å skrive om vanskelige tema fra forskningen, slik at det fenger lesere flest, skriver Fagpressenytt.  

Publisert 3. juni 2010 16:16

– På sommarkonserten på Lunsj med kultur, fredag 4. juni vil Unikor syngja danske, svenske og norske songar, fortel dirigent Lene Becker-Andersen. Her øver ho saman med bass Alv Reidar Dale.

Publisert 3. juni 2010 09:59

Betegnelsen professor emerita må avskaffes umiddelbart, og bruken av professor emeritus bør fases ut. Det mener språkprofessor Arne Torp. Direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet innrømmer at rådet har gitt feilaktige latinråd.

Publisert 2. juni 2010 23:00

Universitetet i Oslo meiner at Likestillingsombodet baserte seg på heilt feil grunnlag då det kritiserte universitetet for ikkje å ha gjort nok for å hindra trakassering på odontologi. Det går fram av eit brev universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe og HR-direktør Anita Sandberg har skrive. Viss kritikken ikkje blir trekt tilbake, vil UiO at saka skal opp i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.  

Publisert 2. juni 2010 14:26

De tre små museumsbibliotekene på Tøyen er blitt slått sammen til ett stort. I motsetning til de fleste naturhistoriske museumsbibliotek i verden, er dette åpent for alle.

Publisert 2. juni 2010 12:16

I dag er 24,8 prosent av professorene ved UiO kvinner. Vil språkforsker Pia Lane med tiden bidra til å øke kvinneandelen? Å delta i UiOs mentoringprogram for kvinnelige postdoktorer kan hjelpe henne med det.

Publisert 1. juni 2010 16:55

Odontologi skal kommunisera direkte med studentane, halda obligatoriske pedagogikkurs for dei kliniske lærarane og gi HMS-opplæring til leiarane. Det går fram av tiltaksplanen som fakultetsstyret nyleg vedtok.

Publisert 27. mai 2010 11:01

Partane i lønnsoppgjeret i staten blei einige om ein avtale no i formiddag, melder NRK. Det blir difor ingen streik på universitet og høgskular.  

Publisert 26. mai 2010 12:13

Tidligere har det vært antatt at Arnved Nedkvitnes ankesak skulle opp i lagmannsretten høsten 2010. Nå er datoen satt til 18. januar 2011. Middelalderhistorikeren mener den lange ventetiden er urimelig.

Publisert 25. mai 2010 22:57

– For meg virker det klart at det er fullt mulig å etablere et samlet museum på Bygdøy. Det sier forskningsminister Tora Aasland etter å ha sett nærmere på konklusjonene i en analyse av trafikksituasjonen på Bygdøy og en risikovurdering rundt vikingskip og gjenstander.  

Publisert 25. mai 2010 14:36

Matematikkprofessor John Torrence Tate (85) frå University of Texas i Austin fekk i ettermiddag utdelt Abelprisen av kong Harald i Gamle Logen. Tate får prisen på seks millionar kroner for arbeidet sitt med talteorien.

Publisert 21. mai 2010 15:39

Opptakskontoret på UiO og Samordna opptak kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen. Også Det odontologiske fakultetet og Rettsmedisinsk institutt kan bli rammet.

Publisert 21. mai 2010 13:02

Nils Christies artikkel ”Fangevoktere i konsenstrasjonsleire” frå 1952 er ein av dei fem første tekstane som er plukka ut til å utgjera sosiologiens kanon i Noreg. Denne veka er nyutgåva av artikkelen saman med dei fire andre tekstane komen på utstilling i Universitetsbiblioteket.  

Publisert 21. mai 2010 11:54

I ettermiddag blir det klart kven som blir tatt ut i streik ved Universitetet i Oslo, om meklinga mellom staten og dei statstilsette ikkje fører fram. Då kan 8200 av medlemane i LO Stat, Unio og YS Stat i heile landet vera i streik frå torsdag 27. mai.

Publisert 20. mai 2010 14:19

– Vi har to muligheter: vi kan redde kapitalismen, eller vi kan redde Moder Jord, sa Bolivias president Evo Morales da han møtte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til samtale på Blindern torsdag.