Nyheter fra 2010 - Side 9

Publisert 12. mai 2010 16:11

Hjerneforskinga og industrien i Noreg allierer seg for å utvikla nye behandlingsformer og medisinar for pasientar som har demens, Alzheimer eller har fått hjerneslag. – Det er viktig med eit slikt nettverk fordi det blir fleire eldre som får desse sjukdomane, seier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.  

Publisert 11. mai 2010 11:41

Det er lite å glede seg over for dem som hadde håpet på mer penger til høyere utdanning og forskning i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Bjarne Hodne i Forskerforbundet og  Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon uttrykker skuffelse etter at innholdet i revidert budsjett ble gjort kjent i dag.  

Publisert 11. mai 2010 11:26

Ingvild og Idunn trives i Universitetets barnehage i Gaustadalléen. En landsdekkende spørreundersøkelse viser at også foreldrene i denne barnehagen er svært fornøyde.  

Publisert 10. mai 2010 16:24

Rundt 120 forskingsleiarar har deltatt på leiingsprogrammet UiO har skipa til dei siste åra. – Målet er at programmet skal gjera forskingsleiarane betre i stand til å byggja gode forskingsmiljø, opplyser Olaug Bringager og Stig Ullersmo til Uniforum.  

Publisert 10. mai 2010 09:33

I løpet av året skal alle dei tilsette på UiO knytast til ein elektronisk HR-portal. Dit får du lønnsslippen din, og der registrerer du sjølv både fråværsdagane og feriedagane dine.  Lise Charlotte Tviberg (t.v.) og Ruth Norseng har leidd prosjektet

Publisert 7. mai 2010 13:44

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser. NOVA-direktør Magnus Rindal skal lede gruppen, går det fram av ei pressemelding.  

Publisert 7. mai 2010 11:38

Kvar gong stipendiat David Hill går i posthylla finn han tidsskrifter eller offisiell informasjon frå UiO. – Tidsskriftet Uniped og IT-avisa går rett i papirkorga hos meg, fortel han. Prosjektleiar for Grønt UiO Jorulf Brøvig Silde kartlegg no papirbruken og all miljørelatert forsking på universitetet.  

Publisert 5. mai 2010 14:40

– DNA-undersøkinga og beinprøvane av pilegrimar på gravplassen i Hierapolis i Tyrkia kan visa om greske bysantinarar og tyrkarar gifta seg på tvers av etniske og religiøse grenser. Det seier arkeologiprofessor Rasmus Brandt.

Publisert 5. mai 2010 12:56

Noregs 25 viktigaste sosiologiske artiklar skal plukkast ut fram til nyttår 2011. Sosiologiprofessor Willy Pedersen leier uttakskomiteen. – Me håpar å skapa provokasjonar, seier initiativtakar Jon Rogstad som er redaktør for Sosiolognytt.  

Publisert 4. mai 2010 13:42

Arbeidet med ny handlingsplan for likestilling mellom kjønnene er godt i gang. Parallelt jobbes det også med å styrke diskrimineringsvernet for funksjonshemmede og personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Publisert 4. mai 2010 11:01

Prosjektet som arbeider for å gjera all saksgang ved UiO elektronisk avsluttar arbeidet sitt to og eit halvt år før planen. – Det er sjølvsagt for å spara pengar, men det er også meir formålstenleg at grunneiningane set i verk den elektroniske sakshandsaminga, fortel prosjektleiar Esben Nielsen.  

Publisert 3. mai 2010 14:35

Etter seks år med forskning på det flerkulturelle Norge er det slutt for det tverrfaglige programmet Culcom. – Vi går ned med flagget til topps, men ville gjerne ha fortsatt i fem år til, sier forskningsleder Thomas Hylland Eriksen.

Publisert 3. mai 2010 14:00

Mobile advokatkontor sikrar at alle som vil rapportera om menneskerettsbrot i Tsjetsjenia får høve til å gjera det. Arkitekten bak ordninga er menneskerettsadvokaten Lidia Yusupova frå Tsjetsjenia. Før helga deltok ho på eit møte ved UiO.  

Publisert 30. apr. 2010 13:49

Stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) ba i Stortingets spørretime Tora Aasland om det kunne være opportunt med en gjennomvask i kjønnsforskermiljøet. Han vil også reformere Norges forskningsråd.  

Publisert 29. apr. 2010 13:33

Universitetet i Oslo opprettar ein HMS-pris som skal bera Frode Olsgards namn. Det kunngjorde universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i minnetalen ho heldt i biologiprofessor Frode Olsgards bisetjing i dag. Olsgard døydde 19. april av lungekreft som han hadde fått etter å ha pusta inn giftig formalingass under laboratoriearbeid ved UiO.  

Publisert 28. apr. 2010 12:07

Medlemane i Universitetsstyret får auka honoraret frå 80 000 kroner til 92 600 kroner i året. Det utgjer 20 prosent av lønnssteg 60. Det er første gong sidan 2005 at honoraret er blitt heva.

Publisert 28. apr. 2010 10:29

11 studenter ved Institutt for informatikk er utvist fra Universitetet i Oslo etter å ha blitt tatt i juks. I tillegg er fire studenter under mistanke for det samme, melder NRK.  

Publisert 26. apr. 2010 14:32

Høringsrunden er over, og i morgen skal Strategisk plan 2010–2020 vedtas i Universitetsstyret. Tidligere Apollon-redaktør Johannes Løvhaug er fornøyd med at ”kunnskapstriangelet” forskning, utdanning og innovasjon utgår. Han mener likevel at planen på flere punkter burde vært mer konkret.

Publisert 23. apr. 2010 14:22

UiO kommer svært godt ut i en institusjonsprofil som Kunnskapsdepartementet har publisert i en tilstandsrapport om norske læresteder. Den viser at UiO både er attraktiv for studentene og tung på forskningssiden.  – Rapporten bekrefter at UiO er i en god utvikling, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 22. apr. 2010 20:29

Solsatellitten Solar Dynamics Observatory (SDO) sender fantastiske bilder tilbake til forskerne. De første ble publisert av NASA sent i går kveld. Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO er deltager i denne satellitten, skriver UiO i ei pressemelding.  (Foto: SDO/NASA)