Nyheter fra 2007 - Side 10

Publisert 23. apr. 2007 18:23

- Forbundskansler Angela Merkel har både en klarere forståelse for Russland som en helhet og en dypere sympati for russerne enn sin forgjenger. Det skyldes ikke minst hennes bakgrunn fra Øst-Tyskland, sier den tyske historikeren Michael Stürmer.

Publisert 23. apr. 2007 12:04

Det enkleste, letteste og mest utbredte grunnstoffet i universet kan gi radikalt bedre miljø på Jorden. Men det trengs dyktige forskere for å få det til. En av dem er kjemiprofessor Truls Norby ved UiO. Han har utviklet et materiale som kan bidra til å gjøre brenselcellebilen til framtidens kjøretøy.

Publisert 20. apr. 2007 15:31

Dersom man skal ha en 50 prosents sjanse til å unngå over to graders temperaturøkning, må globale utslipp kuttes med 80 prosent innen 2050, viser ny forskning fra CICERO. Skal man klare dette, må de rike landene påta seg større forpliktelser enn fattige land, står det i ei pressemelding fra Senter for klimaforskning CICERO ved UiO.

Publisert 20. apr. 2007 11:42

Hveem-utvalgets forslag om å opprette et språkkompetansesenter ved UiO blir styresak i juni. - Alle ansatte ved UiO bør få tilbud om opplæring i både muntlig og skriftlig engelsk, uttaler viserektor Inga Bostad.

Publisert 19. apr. 2007 15:44

Om nokre år kan det bli lettare å påvisa omsorgssvikt, og det vil vera mogleg å kartleggja kva traume barn som blir omplasserte får. Det kan skje takka vera resultata av forskinga ved den nyetablerte Eininga for kognitiv utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, UiO.

Publisert 19. apr. 2007 15:11

Det første elektroniske valet som omfattar heile UiO, blir ein realitet når dei 1600 mellombels vitskaplege tilsette skal stemma inn sin kandidat i Universitetsstyret frå 21. til 24. mai. Tidlegare har berre dekanvalet ved Det teologiske fakultetet i fjor haust vore elektronisk.

Publisert 19. apr. 2007 13:43

Arbeidet med å forbedre Universitetet i Oslos nettsted skal prioriteres i de kommende årene, lover kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum. En ekstern virksomhetsanalyse av uio.no pekte på svak organisering, dårlig styrt ressursbruk, manglende koordinering mellom enhetene og lite kompetanseutvikling lokalt.

Publisert 19. apr. 2007 10:04

- Det blir ei betre fordeling av resultatbaserte inntekter, med større vekt på forskingsaktivitet og mindre på studiepoeng, dersom UiO-styret vedtar fleirtalet sitt framlegg til ny finansieringsplan. Det meiner SV-dekan Asbjørn Rødseth. Han har leidd utvalet som har laga framlegget. Eit mindretal i utvalet, med Forskarforbundets leiar Bjørn Øgaard i brodden, er ueinig.

Publisert 18. apr. 2007 11:59

Tove Kristin Karlsen blir universitetets øverste direktør fra 1. mai, mens Benedicte Rustad får stillingen som assisterende direktør. - Vi skal sørge for at skuta holder fart og retning til ny direktør er på plass, lover de to.

Publisert 18. apr. 2007 11:41

Utanriksdepartementet arbeider for å etablera eit kunnskapssenter om Latin-Amerika. - Målet er å styrkja og samla kompetansen om Latin-Amerika i Noreg, fortel underdirektør Hege Araldsen i Latin-Amerikaseksjonen i UD til Uniforum. Universiteta i Oslo og Bergen skal delta i planlegginga.

Publisert 17. apr. 2007 16:56

Filmopptak frå bygginga av universitetsbygningane på Blindern og kreeringa av Winston Churchill til æresdoktor. Det er berre to av skattane frå UiOs historie som kan bli tilgjengelege for alle når Museum for universitets- og vitskapshistorie opnar den nye nettstaden sin i september.

Publisert 15. apr. 2007 23:21

ILOS vil kutte stillinger i de kommende fire årene, men setter ellers sin lit til økt pengestøtte fra HF-fakultetet. Arbeidsgruppen la fram langtidsplan for 2007-10 med harde spareforslag på ILOS' allmøte fredag 13. april.

Publisert 12. apr. 2007 11:11

Amerikansk medisinsk mikrobiologi oppkaller en ny bakterie etter professor og forskningsdekan Ingar Olsen ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 11. apr. 2007 15:09

Universitetet i Oslo inviterer fredag 13. april til åpen samtale mellom tre kvinnelige norske fysikkstudenter og den amerikanske astronauten Joan E. Higginbotham, som deltok på samme romferd som Christer Fuglesang.

Publisert 30. mars 2007 12:09

For første gang i historien fins det nå flere overvektige enn underernærte mennesker på Jorden. Og fedmeepidemien brer seg. - I fattige land lever overvektige og sultne mennesker side om side, forteller Gerd Holmboe-Ottesen.

Publisert 29. mars 2007 09:03

To av forsøksgaupene på Universitetet i Oslo får nytt hjem i Namsskogan dyrepark. De tre andre måtte avlives. - Vi er veldig glade for at disse to får leve videre. Vi er takknemlige for at Mattilsynet har gitt oss muligheten til å omplassere dem, sier Unni Bingen, prosjektleder ved Dyreavdelingen, til Aften.

Publisert 28. mars 2007 13:16

Forskningsrådet skal dele ut 130 millioner kroner til forskning på fattigdomsrelaterte sykdommer og vaksinasjon, skriver NFR i en pressemelding. Det skjer i en verden hvor 90 prosent av verdens helseproblemer rammer utviklingsland, mens kun 10 prosent av verdens helseforskningsmidler benyttes på disse helseproblemene.

Publisert 27. mars 2007 20:53

Universitas tillet no, truleg for første gong i si 60 år lange historie, journalistane sine å skrive artiklar på nynorsk. - Folk må få nytte den målforma dei sjølv ynskjer, seier redaktør Leif Martin Kirknes.

Publisert 27. mars 2007 13:57

- Yara var ute etter å sponsa eit tiltak som kunne knytast til selskapet, så då førespurnaden kom om å sponsa eit nytt veksthus på Tøyen, såg me at det var midt i blinken for oss. Det sa konserndirektør Thorleif Enger i Yara, då han og rektor Geir Ellingsrud i formiddag underskreiv avtalen som gir 10 millionar sponsorkroner til nytt veksthus i Botanisk hage.

Publisert 26. mars 2007 12:20

I en skipsrederbolig på Nygårdshøyden sitter en eksradikaler med tapt tro på statlige reformer. - Som universitetets leder, er det min plikt å se kritisk på de pålegg vi får, fastslår Sigmund Grønmo , rektor ved Universitetet i Bergen.

Publisert 26. mars 2007 11:36

Esop er han med fablene. Men det er også navnet på et senter som skal forske på velferdsstatsmodellen, for deretter å kunne fortelle nye historier om denne nordiske skapningen. Og over hele verden er statsledere og økonomer lutter øre.

Publisert 26. mars 2007 09:36

I morgen, tirsdag 27. mars, undertegner selskapet Yara International ASA sponsorkontrakten som gir Naturhistorisk museum ved UiO 10 millioner kroner til realiseringen av et nytt veksthus. - I en tid med økende fokus på verdens miljøutfordringer er det viktig at Norge har et skikkelig veksthus som stimulerer til læring og økt kunnskap om vårt biologiske mangfold, sier konsernsjef Thorleif Enger i Yara i en pressemelding fra museet.

Publisert 23. mars 2007 14:43

Institutt for statsvitenskap feirer 50 år som eget institutt og 60 år som fag i år. - Demokratiets vilkår i skyggen av totalitarismen var hovedtemaet etter krigen, og demokratiet er fortsatt kjernen i statsvitenskapen, forteller instituttbestyrer Per Kristen Mydske.

Publisert 22. mars 2007 12:48

- Først rett etter påske blir det lagt fram eit forslag til i kva rekkjefylgje ledige stillingar ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) skal lysast ut. Det presiserer fungerande instituttleiar Karen Gammelgaard overfor Uniforum. Det er altså ikkje avgjort, slik Uniforum kom i skade for å skriva på førstesida i avisa i dag. Uniforum seier seg lei for feilen.

Publisert 22. mars 2007 11:29

Den indiske matematikaren Srinivasa S. R. Varadhan (67) er tildelt Abelprisen i matematikk for 2007. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, jussprofessor Jan Fridthjof Bernt klokka 12.00 i dag. Prisen er på seks millionar kroner.