2014 - Side 4

Publisert 16. okt. 2014 13:06

Den svenske medisinprofessoren Hans Rosling avlyser alle avtalar og drar til Vest-Afrika for å hjelpa FN i kampen mot ebola. – Denne epidemien held på å vinna over oss, sa han i ein debatt med Melinda Gates på UiO i går.

Publisert 16. okt. 2014 12:00

Reprosentralen ved Universitetet i Oslo er funnen kvalifisert til den øvste graden av Svanemerket for å utføra produksjonen av trykksaker mest mogleg miljøvennleg.

Publisert 16. okt. 2014 10:08

Da en delegasjon fra Caen besøkte Universitetet i Oslo, var hovedmålet å forsøke å overtale universitetet til å videreføre sin deltakelse i Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid. Nå skal også Universitetet i Bergen og NTNU vurdere sin deltakelse i senteret.

Publisert 16. okt. 2014 09:43

I landsbruksbygda Ås skal det i 2019 stå klar nye forskingsbygningar til om lag 8 milliardar kroner når Veterinærhøgskulen og Universitetet for miljø- og biovitskap både er blitt fusjonerte og samlokaliserte til Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).

Publisert 15. okt. 2014 12:57

– Me har grunn til å tru at talet på avrettingar i Kina har gått ned med 80 prosent sidan 2007. Det er eit av mange gode døme på at avskaffing av dødsstraff er i medvind, seier den amerikanske jussprofessoren Franklin Zimring.

Publisert 13. okt. 2014 14:35

Regjeringa føreslår ei løyving på 3,3 milliionar kroner til prosjektet Norsk Ordbok 2014 i statsbudsjettet for 2015. – Det gjer det mogleg for oss å arbeida vidare med det siste bandet, seier prosjektdirektør Åse Wetås.

Publisert 13. okt. 2014 05:00

Forskningsrådet krever åpen tilgang til forskningsdata. Svein Stølen leder en arbeidsgruppe som skal se på eksisterende praksis for lagring og deling av forskningsdata ved UiO.

Publisert 10. okt. 2014 15:43

Både Arne Bugge Amundsen og Jens E. Braarvig  ynskjer å bli dekan på HF etter Trine Syvertsen. Valet blir avgjort den første veka i november.

Publisert 10. okt. 2014 05:00

Noen rolig opplæringsperiode kom ikke på tale da John Skogen overtok ledelsen av Eiendomsavdelingen. Han brettet opp ermene og begynte på nytt.

Publisert 9. okt. 2014 05:00

De varslede endringene i UiOs valgreglement er på vei. Men alt blir ikke nødvendigvis bra igjen, selv om UiO endrer de reglene som ble satt til side i vår, understreker jussprofessor Anne Robberstad.

Publisert 8. okt. 2014 16:50

Hav, klima og miljø, mogleggjerande teknologiar og verdsleiande fagmiljø er fire av dei seks områda regjeringa vil prioritera i åra fram til 2024. Det går fram av Langtidsplan for forsking og høgare utdanning, som blei presentert på UiO i ettermiddag.

Publisert 8. okt. 2014 12:02

Det planlagde senteret for livsvitskap, kjemi og farmasi  i Gaustadbekkdalen ligg inne med 200 millionar kroner  over to år i regjeringa sitt budsjettforslag for 2015.

Publisert 8. okt. 2014 05:00

Den kritiske rapporten fra UiOs Strategic advisory board er ikke lagt i en skuff. Oppfølgingsarbeidet er i gang, og rektor Ole Petter Ottersen antyder at styrket tverrfaglig samarbeid kan bli et av flere resultater.

Publisert 7. okt. 2014 15:20

– Dommen som kravde at Argentina skulle betala tilbake gjelda si til amerikanske hedgefond, blei tatt av ein 82 år gammal dommar som ikkje har peiling på økonomi. Det sa nobelprisvinnar i økonomi, Joseph Stiglitz i eit foredrag på UiO før helga.

Publisert 6. okt. 2014 16:55

Kopinor og universitets- og høgskolesektoren er enige om en ny kopiavtale.

Publisert 6. okt. 2014 14:45

– Dette er ein stor dag for norsk vitskap og ein stor dag for Noreg, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar til at  hjerneforskarane May-Britt og Edvard Moser frå NTNU har fått nobelprisen i medisin.

Publisert 6. okt. 2014 12:13

May-Britt og Edvard Moser fra NTNU i Trondheim har fått Nobelprisen i medisin, melder Universitetsavisa. Det er første gang nobelprisen i medisin går til norske forskere.

Publisert 2. okt. 2014 13:48

Norske IKT- forskere har en høyere suksessrate enn gjennomsnittet i resten av Europa. Det viser den første oversikten over hvem som har fått penger fra Horisont 2020, melder Forskningsrådet.

Publisert 2. okt. 2014 00:02

-- Dersom me tenkte oss at det fanst ei ideell rangering som spegla heile samfunnsoppdraget vårt, så burde UiO liggja blant dei 15 beste i verda på denne lista. Det seier rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar til at UiO er på 186.-plass i verda på Times Higher Educations universitetsrangering.

Publisert 1. okt. 2014 22:00

Universitetet i Oslo er framleis det beste universitetet i Noreg, og er nummer 186 i verda, ifylgje den siste universitetsrangeringa til Times Higher Education.

Publisert 1. okt. 2014 14:37

Den 23 år gamle studenten og menneskerettsaktivisten Aayat Alqormozi fra Bahrain får Studentenes fredspris for sin innsats i kampen for menneskerettigheter og demokrati.

Publisert 1. okt. 2014 10:30

Forhandlinger om ny Kopinor-avtale har brutt sammen og  er sendt til Riksmekleren. Kopinor har brukt store ressurser på å utvikle et verktøy for digitale kompendier som institusjonene ikke vil ha, og  som Kopinor ikke vil fortelle hva har kostet.

Publisert 1. okt. 2014 10:14

Fra neste sommer vil sykemeldte studenter med deltidsjobb også kunne få sykestipend fra Lånekassen.

Publisert 30. sep. 2014 13:21

– Det er naudsynt å gjera noko med dagens Praktisk-pedagogiske utdanning (PPU). Den må bli både meir fleksibel og meir praksisnær, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Uniforum etter å ha lansert lærarløftet i formiddag.

Publisert 29. sep. 2014 15:24

Utvalget som skal se på nytt finansieringssystem for UH-sektoren vurderer om en del av finansieringen skal knyttes til spesifikke satsinger, eller avtaler med hver enkelt institusjon.