Norske forskere gjør det bra i europeisk IKT-tildeling

Norske IKT- forskere har en høyere suksessrate enn gjennomsnittet i resten av Europa. Det viser den første oversikten over hvem som har fått penger fra Horisont 2020, melder Forskningsrådet.

Det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet, Horisont 2020 har publisert hvem som får penger til forskning innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

122 norske søknader ble sendt inn til fristen og 17 av dem fikk tilslag. Gjennomsnittlig innvilgelsesprosent i denne IKT-tildelingen ligger på 12 prosent, mens Norge hadde en høyere suksessrate på 15 prosent.

- Skal vi løfte norsk forskning i internasjonal sammenheng, må vi tenke internasjonalt. Norge har mange gode forskningsmiljøer som bør se hvilke store muligheter Horisont 2020 innebærer, sier Forskningsrådets adm. dir. Arvid Hallén. – Det er gledelig at så mange norske prosjekter både søkte og fikk gjennomslag, bemerker han.

En av dem som fikk gjennomslag var Simula Research Laboratory som fikk en uttelling på hele fire prosjekter. – De gode resultatene kommer som følge av omfattende og målrettet arbeid, sier Simula-leder Aslak Tveito i en pressemelding på Forskningsrådets nettsider.

Les mer om Horisont 2020

Emneord: Forskning, Internasjonalisering
Publisert 2. okt. 2014 13:48 - Sist endra 2. okt. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere