Mekling om ny Kopinor-avtale

Forhandlinger om ny Kopinor-avtale har brutt sammen og  er sendt til Riksmekleren. Kopinor har brukt store ressurser på å utvikle et verktøy for digitale kompendier som institusjonene ikke vil ha, og  som Kopinor ikke vil fortelle hva har kostet.

Nåværende avtale om lovlig kopiering for ansatte og studenter, går ut  i dag, 1. oktober. Meklingen startet på mandag.

Men det er ingen grunn til umiddelbar panikk:

Så lenge det er mekling, er det håp: Ane Landøy, fungerende bibliotekdirektør ved Universitetet i Bergen, forteller at avtalen har en passus om at eksisterende avtale gjelder, så lenge det er forhandlinger mellom partene.

Ingen Kopinor-vakter rundt kopimaskinene  
Ingen kommer til å møte streikevakter fra Kopinor foran plomberte kopimaskiner på UiB i neste uke.

Det har vært forhandlinger i lengre tid mellom UHR og Kopinor før det kom til brudd. Det skal være enighet om hovedrammene for avtalen, men strid om de økonomiske kompensasjonene rettighetshaverne krever gjennom Kopinor, melder På Høyden.

Avstanden er på mellom 10 og 15 millioner kroner, ifølge generalsekretær Ola Stave i UHR.

Kopinor-avtalen sørger for at studenter og ansatte på norske universiteter og høyskoler lovlig kan kopiere og ta utskrifter fra læremateriell uten å måtte oppspore alle rettighetshavere for å spørre om lov. Det finnes detaljerte begrensninger for hvor mye du har lov til å kopiere fra bøker og vitenskapelige tidsskrifter. Du kan gratis kopiere inntil 15 prosent av en bok, eller inntil to artikler fra samme nummer av et vitenskapelig tidsskrift. Alt er regulert gjennom Kopinor-avtalen.

Kompendier - men kun på papir
Du kan kopiere kompendier – men bare på papir. Den utdaterte avtalen åpner ikke for digital sammenstilling og elektronisk distribusjon. Allerede i 2012 ønsket Universitets- og høgskolerådet (UHR) å komme til enighet med Kopinor om en mer moderne avtale som følger den digitale utviklingen. Meningen var at dette skulle ordne seg fra 1. oktober i år.

Kopinor har nemlig brukt massevis av ressurser på å utvikle den digitale tjenesten Bolk, et verktøy som kan brukes av forelesere til å sette sammen digitale kompendier.

Fordi partene ikke har kommet til enighet, kan det ikke selges.

Har svidd av betydelige summer
Ideen er god: Faglærere kan enkelt søke opp ønsket litteratur, sette det sammen til en digitalt kompendium, og distribuere det til studentene. Studentene selv har etterlyst mer digitalisering av studiehverdagen.

Kopinor har utviklet Bolk på rent forretningsmessig grunnlag, i håp om at universitets- og høyskolebiblioteker landet over skal kjøpe verktøyet som kan gjøre livet enklere for forelesere og studenter. Samtidig er det godt for miljøet å la kopimaskinene stå i fred.

Betaversjoner er blitt testet av et dusin institusjoner, og tilbakemeldingene har vært negative, ifølge Landøy. UiB er ikke blant pilotbrukere.

– Vil ikke betale dobbelt
UiB vil ha Bolk i nåværende versjon. 

– Vi risikerer å betale dobbelt, kommenterer Landøy.

Programvaren sjekker ikke om institusjonen allerede har artikkelen eller boken i biblioteket sitt. Bestiller faglæreren tidsskriftartikkelen, risikerer institusjonen å betale for samme vare to ganger.

– Når løsning foreligger, kan Bolk vare aktuelt for oss, sier Landøy.

Kopinor jobber for interessene til rettighetshaverne. Bolk er utviklet på et forretningsmessig grunnlag. Intensjonen var at institusjonene og Kopinor skulle ha klar en avtale om bruken av Bolk innen 1. oktober.

 – En anselig sum er investert, fullt og helt på Kopinors eget initiativ, sier Dagmar Langeggen, bibliotekdirektør på BI i Oslo. Hun er leder for Bibliotekutvalget i UHR. Hun har hørt en rund sum, men vil ikke røpe den, av hensyn til forhandlingsklimaet.

Uten avtale, får ikke Kopinor solgt varen sin.

– Bolk representerer en betydelig satsing, både i form av menneskelige og økonomiske ressurser, sier administrerende direktør Yngve Slettholm i Kopinor.

Han vil ikke ut med tall på hva satsingen har kostet.

De konkurransemessige problemstillingene er nå avklart mellom partene. Bolk vil bli del av den nye avtalen, om meklingen fører fram, ifølge direktøren.

Kopinor har jobbet med en løsning for å unngå at institusjonene betaler dobbelt. Problemet gjelder for vitenskapelige tidsskrifter som institusjonene kan ha abonnement på i sine digitale bibliotek. Dette skal nå være funnet en løsning på, ifølge Slettholm.

Slettholm vil ikke kommentere bruddet, ettersom saken er berammet til mekling.

Emneord: Universitetspolitikk, Studentsaker, Studentforhold Av Tor H. Monsen i På Høyden
Publisert 1. okt. 2014 10:30 - Sist endret 1. okt. 2014 10:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere