UiO følger opp rådene fra sitt internasjonale stjernepanel

Den kritiske rapporten fra UiOs Strategic advisory board er ikke lagt i en skuff. Oppfølgingsarbeidet er i gang, og rektor Ole Petter Ottersen antyder at styrket tverrfaglig samarbeid kan bli et av flere resultater.

YDMYK: Ifølge UiOs internasjonale rådgivingspanel samsvarer ikke kvaliteten på dagens UiO med ambisjonsnivået i Strategi 2020. – Vi vet godt at Strategi 2020 er ambisiøs og at vi har en betydelig vei å gå, medgir rektor Ole Petter Ottersen. (arkivfoto)

Det blir ikke lett for UiO å realisere ambisjonen om å bli et internasjonalt toppuniversitet. Det slo UiOs eget internasjonale ekspertpanel fast i rapporten de leverte tidligere i høst.

Rapporten «Build a ladder to the stars» kom drøye to år etter at UiO oppnevnte sitt såkalte Strategic advisory board (SAB), ledet av Finlands tidligere statsminister Esko Aho. Det prominente panelet skulle vurdere UiO i lys av universitetets egen Strategi 2020. Er målene oppnåelige? Og hva bør UiO gjøre videre?

Urealistiske mål

Da strategien var ny i 2010, ble den anmeldt i tidsskriftet Prosa av UiO-historiker Fredrik W. Thue. Han karakteriserte den som «et ekko fra en annen akademisk og samfunnsmessig galakse» og benyttet seg ellers av formuleringer som «glatt reklamefolder» og «ønsketenkning».

Strategic advisory board (SAB) 2012–2014

* Internasjonalt panel nedsatt av UiO høsten 2012 for å bistå universitetet i å nå målet om å bli et internasjonalt ledende forskningsuniversitet.
* I august i år leverte panelet rapporten ”Build a ladder to the stars”.
* I arbeidet med rapporten har panelet foruten å besøke UiO, hatt møter med blant andre adm.dir. i NHO Kristin Skogen Lund, daværende kulturredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås, NIFU-direktør Sveinung Skule og Hydros teknologidirektør Hans Erik Vatne.
* Rapporten følges nå opp på UiO. Hvilke av anbefalingene som blir prioritert, er fremdeles ikke avklart.
* SABs medlemmer: Esko Aho, tidligere statsminister i Finland (leder), professor og nobelprisvinner Peter Agre ved John Hopkins University, professor Shaheen Sardar Ali ved Warwick University, professor Toril Moi ved Duke University, professor emeritus Erwin Neher ved University of Göttingen, Tyskland, professor Frans van Vught ved University of Twente, Nederland. (Professor Gayatri Chakravorty Spivak ved Columbia University ble forhindret fra å delta i SABs arbeid.)

SAB bruker ikke slike formuleringer. Men panelet slår likevel fast at ikke alle målene i Strategi 2020 kan nås. De poengterer dessuten at strategien ikke inneholder noen tydelige prioriteringer og at den ikke peker i noen klar retning. På toppen av dette konstaterer panelet at kvaliteten på dagens UiO ikke matcher målene og ambisjonsnivået i strategien: UiO har altså siktet for høyt.

Rektor Ole Petter Ottersen medgir at rapporten er kritisk, men sier at UiO har fått som bestilt:

 – Vi ba SAB om et uhildet og kritisk blikk utenfra, og det har vi fått. Vi vet godt at Strategi 2020 er ambisiøs og at vi har en betydelig vei å gå. SAB peker på forbedringsområder for oss, og de peker også på kulturelle utfordringer for et norsk universitet som skal delta i en stadig tøffere, internasjonal konkurranse, sier han.

Men til tross for denne realitetsorienteringen, råder SAB likevel ikke UiO til å legge listen noe lavere, påpeker rektoren.

Har stimulert til debatt

Ottersen beskriver rapporten som et viktig innspill til Universitetsstyret, og ifølge ham har den allerede stimulert til en helt nødvendig debatt om hvordan UiO best skal leve opp til egne og andres ambisjoner.

I september fattet Universitetsstyret sitt første vedtak om oppfølging av rapporten.

– Styret ba administrasjonen om å legge frem forslag til prioriterte områder i neste styremøte, sammen med en skisse til arbeidsprosesser som sikrer at det vi setter i gang, blir nyttig for hele UiO, oppsummerer rektor.

– Vårt ansvar nå er å avgjøre hvilke forbedringsområder det er riktig å ta tak i først. Styret og dekanene startet prioriteringsdiskusjonen i et felles seminar, men vi trenger tid til å konkludere, fortsetter han.

Vil ha mer konkurranse

Rådene SAB kommer med er mange, og flere av dem kan sies å være noe unorske.

På undervisningssiden oppfordres UiO til å satse mer på de fremste og mest ambisiøse studentene, gjerne med egne programmer for disse. Tilsvarende anbefales det at UiO utvikler redskaper for å håndtere studenter som underpresterer, for eksempel ved å kreve en viss karakter for å få fortsette. Innføring av skolepenger foreslås som en måte å få studentene til å investere mer i utdanningen.

Også blant forskerne oppfordres det til en mer konkurranse- og resultatorientert kultur. Det pekes på at UiO i dag gjør lite for å ta tak i dem som ikke presterer så bra som de burde, og at det satses for lite på talentene. I det hele tatt finnes det få insentiver som oppmuntrer til konkurranse, både mellom studenter og mellom forskere, beklages det.

Panelet foreslår ellers blant annet dette: UiO bør gjøre en større innsats for å skaffe internasjonalt toppkvalifiserte kandidater, tverrfaglig samarbeid bør styrkes betraktelig – noe som anses som viktig for å oppnå nye innsikter, samarbeidet med andre institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt, må styrkes, UiOs forskere må hente inn flere EU-penger og universitetet må øke den private finansieringen. Ikke minst må universitetet lære seg å prioritere: Områder hvor UiO har mulighet til å nå verdenstoppen, må identifiseres og satses på. Og ifølge SAB er det viktigere å være i verdenseliten i noen utvalgte felt, enn å være Norges eliteuniversitet.

Bør bedre gjennomføringsevnen

Rektor sier til Uniforum at det er for tidlig å si hvilke endringer UiOs studenter og ansatte kan vente seg som følge av rapporten, men røper likevel at satsingsområder som studiekvalitet og tverrfaglighet står sentralt.

– På disse områdene har vi prosesser i gang, men vi vil se på tiltakene i årsplanen på nytt i lys av SAB-rapporten, forklarer han.

– Hva regner du selv som hovedkonklusjonen i SAB-rapporten?

– At vi må styrke arbeidet med tverrfaglighet og at vår gjennomføringsevne må forbedres. Det betyr at vi trenger en god diskusjon om organisasjons- og beslutningsstrukturer ved UiO.  

Tar gjerne imot innspill

Lederne for UiOs sentre for fremragende forskning (SFF) hadde nylig et debattinnlegg i Uniforum hvor de skriver at de ønsker å komme i dialog med UiO om SAB-rapporten.

– Er slike innspill velkomne, og ønsker dere flere innspill fra folk på UiO om rapporten? 

– Vi håper mange leser SAB-rapporten og diskuterer den på sin arbeidsplass og i andre fora. Innspill tar vi imot med takk, og de kan gjerne sendes til universitetsledelsen eller publiseres i Uniforum. Innspillene fra SFF-lederne tar vi inn i diskusjonen, svarer rektor.

Han tilføyer at UiO har tradisjon for åpne høringer knyttet til omfattende prosesser som berører hele institusjonen.

 

Les også:

* Skal gjera UiO meir internasjonalt
* – Lite realisme i Strategi 2020

 

* Les hele Strategi 2020 (pdf)

 

Emneord: Internasjonalisering, Strategisk plan Av Helene Lindqvist
Publisert 8. okt. 2014 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere