Nyheter fra 2010 - Side 10

Publisert 21. apr. 2010 16:23

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus / Helse Sør-Øst har slått sammen sine innovasjonsenheter - Birkeland Innovasjon og Medinnova.  Birkeland-direktør Jostein Dalland blir toppsjef for det nye selskapet. 

Publisert 21. apr. 2010 12:16

Universitetet i Oslo har engasjert regjeringsadvokaten i kampen om retten til kommersiell bruk av det innkjøpte fossilet Ida, skriver Universitas i dag.  

Publisert 20. apr. 2010 16:12

– Eg har vore oftare i nyhenderedaksjonar enn på kontoret mitt etter at oskeskyene frå vulkanen Eyafjallajökull først begynte å driva inn over Noreg og resten av Europa, seier geolog Rune Selbekk ved Naturhistorisk museum.  

Publisert 20. apr. 2010 13:45

Tingrettens dom bygger på riktig rettsanvendelse og bevisvurdering. Anken bør derfor forkastes, skriver UiO og advokat Elisabeth Stenwig i sitt tilsvar til Arnved Nedkvitnes anke.

Publisert 19. apr. 2010 17:16

Masterprogrammet ”International Community Health” ved Universitetet i Oslo får ein av to førstepremiar i konkurransen om årets ”Utdanningskvalitetspris” . – Dette er både gledeleg og morosamt, seier Vibeke Christie som er koordinator av studieprogrammet.  

Publisert 19. apr. 2010 09:46

1. januar tok Jorunn Økland over som leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). – Det oppleves nokså absurd at når jeg kommer til STK og får på meg kjønnsforskerhatten, så anses arbeidet mitt plutselig ikke som vitenskap lenger, sier professoren med henvisning til siste tiders debatter.  

Publisert 16. apr. 2010 15:11

Biobanker, havovervåking, vindenergi og mikro- og nanoteknologi er forskningsfeltene som nå får et kraftig løft på utstyrsiden gjennom en bevilgning på 210 millioner kroner fra Forskningsrådet. De fire fasilitetene er nasjonale, men forankret i Bergen og Trondheim, melder Forskningsrådet.

Publisert 16. apr. 2010 11:47

Vaieren til Focaults pendel i Fysikkbygningen rauk og kula hamna på golvet etter at nokon drog i den. Materialforvaltar Dag Magnus Loose ved Fysisk institutt mistenkjer besøkjande elevar for hærverket.

Publisert 15. apr. 2010 15:10

For ei stund sidan fekk 25 personar frå UiO eit unikt innsyn i Blomqvist Kunsthandel i Oslo. Dei fekk sett kunst av mellom andre Pablo Picasso, Marc Chagall, Håkon Bleken, Inger Sitter og Bjarne Melgaard. Kunst som ei veke seinare skulle auksjonerast bort, for kanskje aldri seinare å koma fram i lyset igjen.  

Publisert 14. apr. 2010 17:22

Disseksjon av grisungar skal gi elevar i den vidaregåande skulen lyst til å satsa på realfag i framtida. – Å finna ut kor stort tarmsystemet er, var mest interessant, synest David Grahl. – Levra var spennande, seier Silje Fuglerud.

Publisert 14. apr. 2010 10:57

På grunn av manglende tiltak mot trakassering har Likestillings- og diskrimineringsombudet konkludert med at Universitetet i Oslo bryter likestillingsloven. Nå har UiO tre uker på seg til å bringe uttalelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Publisert 13. apr. 2010 17:02

– Oppfinninga gjer det enklare å finna nye medisinar mot lidingar der immunforsvaret feilaktig går til åtak på kroppen, som til dømes revmatisme og multippel sklerose, men det blir også lettare å finna nye legemiddel mot kreft, fortel postdoktor Geir Åge Løset ved Institutt for molekylær biovitskap til Uniforum.  

Publisert 13. apr. 2010 17:01

Operasanger og kulturentusiast Gjøril Songvoll har overtatt ansvaret for Lunsj med kultur. – Jeg er åpen for alle forslag, understreker hun. På oppfordring fra ansatte ved Det juridiske fakultet vil hun arrangere Lunsj med kultur også i Sentrum.

Publisert 13. apr. 2010 16:48

– Industrilanda skal visa utviklingslanda at det er mogleg å skapa lågkarbonsamfunn. Det skjer ikkje, fordi dei rike landa kjøper opp klimakvotar i fattige land i staden for å setja i verk klimatiltak i eigne land, konstaterer postdoktor Christina Voigt ved Institutt for offentleg rett, UiO.

Publisert 13. apr. 2010 16:22

Et nytt styre skal bistå direktør Olav Gunnar Ballo ved Rettsmedisinsk institutt i arbeidet med å forebygge og løse konflikter. Sterk vekst i oppgaver og antall ansatte har bidratt til å tilspisse konfliktene. Olav Gunnar Ballo håper et planlagt nybygg i Gaustadalléen vil løse plassproblemene.  

Publisert 9. apr. 2010 13:56

Universitetsstyret har vedtatt å opprette et eget styre for Rettsmedisinsk institutt. Det nye styret skal blant annet bistå direktøren i arbeidet med å løse konflikter. Hovedverneombud Mette Børing krever innsyn i styrets arbeid.  

Publisert 8. apr. 2010 16:22

Først viser Gudmund Hernes eit bilete av ein typisk nerd. Deretter viser han eit bilete av ein godt utvikla kroppsbyggjar. Til sist viser han eit bilete av California-guvernør Arnold Scwarzenegger og avslører at dei to første bileta også var av han. – Er han eit produkt av arv eller miljø? spør han.  

Publisert 7. apr. 2010 11:32

I morgon, torsdag 8. april blir den internasjonale dagen til romfolket for første gong markert i Noreg. Då opnar Kulturhistorisk museum ved UiO Anne-Stine Johnsbråtens fotoutstilling ”Romfolket i Norge.” – Bileta viser romfolket slik dei ser seg sjølve i daglegliv og fest, seier Johnsbråten til Uniforum.  

Publisert 30. mars 2010 16:40

Verdens største partikkelfysikkeksperiment ble en stor suksess, mener CERN-forskerne. – Det var en vakker begivenhet. Strålene krasjet helt perfekt, sier en representant fra CERN i den direkte fjernsynsoverføringen

Publisert 30. mars 2010 10:08

Kollisjonsforsøket med Large Hadron Collider ved CERN starter nå klokka 13.00 etter at det tidligere ble meldt om at eksperimentet var utsatt til  klokka 11 i formiddag. Grunnen er at forskerne ikke kunne finne strålen. – Det er helt vanlig, og slike ting skjer hele tida, sier UiO-forsker Bjørn Samset til Dagbladet.

Publisert 29. mars 2010 15:32

Nå sirkulerer strålene i Large Hadron Collider med en energi høyere enn stråler noensinne har hatt i en partikkelakselerator. De første forsøkene på å få de høyenergetiske strålene til å kollidere skjer i morgen, tirsdag 30. mars, melder Forskningsrådet.

Publisert 26. mars 2010 12:05

Medisinstudent ved UiO og samfunnsdebattant Bushra Ishaq er tildelt Fritt Ords Pris for 2010. – For meg er prisen ikke minst et viktig signal om at min debattstil verdsettes, uttaler hun til Uniforum. Ishaq deler prisen med Abid Q. Raja.  

Publisert 26. mars 2010 10:27

Ungdom kan nå få studieinformasjon rett i lomma. Universitetet i Oslo er det første universitetet i Norge som lanserer et tilbud som gjør det mulig å laste ned studieinformasjon på iPhone,  går det fram av ei pressemelding.    

Publisert 25. mars 2010 08:14

Baroniet Rosendal har fått fire millionar kroner frå Sparebankstiftelsen DnB NOR. – Dette er me kjempeglade for. Det gir oss den startløyvinga me treng for å byggja om driftsbygningen til eit konsert- og teaterlokale, seier styreleiar Tove Kristin Karlsen til Uniforum.