Bushra Ishaq får Fritt Ords Pris for 2010

Medisinstudent ved UiO og samfunnsdebattant Bushra Ishaq er tildelt Fritt Ords Pris for 2010. – For meg er prisen ikke minst et viktig signal om at min debattstil verdsettes, uttaler hun til Uniforum. Ishaq deler prisen med Abid Q. Raja.  

PRIMITIV DEBATT: Bushra Ishaq beskriver sitt forsett om å bringe dialogens verdier inn på debattarenaen som en stor åndelig utfordring.

Foto: Ola Sæther

Bushra Ishaq (født 1985) har med sin klare forankring i muslimsk tro og miljø og med sin argumentasjon og brobyggende form bidratt til å videreutvikle forståelsen av hva det vil si å leve i dagens flerkulturelle samfunn.

Ved sin deltakelse i den offentlige debatt har hun fylt et rom mellom ytterpunkter, og vært med på å vise mangfold i meninger og trosfortolkninger. Som samfunnsdebattant har hun særlig vært opptatt av kvinnekampens implikasjoner i en multikulturell kontekst.

Slik begrunner styret i Fritt Ord tildelingen av prisen i en pressemelding.

Viktig signal

Ishaq fikk nyheten om prisen kort tid før kunngjøringen, og forteller at hun er svært overrasket.

– Jeg hadde ikke en gang tenkt tanken, sier hun.

– Hva betyr denne prisen for deg?

– Dette betyr at jeg må fortsette, utbryter hun.

– For meg er prisen ikke minst et viktig signal om at min debattstil verdsettes. Jeg har som mål å bidra til å skape menneskelig innsikt og respekt, og jeg har ikke levd opp til idealet om den progressive og provoserende debattdeltakeren.

Åndelig utfordring

– Debattanter svarer sjelden på hverandres spørsmål, og det er vanlig å ta i bruk de verste hersketeknikker. Før debatter gir redaktøren gjerne beskjed om at man skal avbryte hverandre for å skape en opphetet stemning. For meg er dette brudd på menneskelig respekt. Som muslim skal jeg etterstrebe menneskelig respekt og nestekjærlighet. Jeg skal ha et åpent sinn og lytte selv om jeg er uenig.

Ishaq beskriver sitt forsett om å bringe dialogens verdier inn på debattarenaen som en stor åndelig utfordring. Hun sikter spesielt til integreringsdebatten, som hun beskriver som polemisk, stagnert og primitiv.

– Hijab sammenliknes med Ku Klux Klan hetten, og muslimske kvinner beskrives som undertrykte fødemaskiner. Den norske integreringsdebatten representerer ytterpunktene og styres av tabloide målsettinger.

– Hensikten min har ikke vært å skape de store overskriftene, men å føre debatten videre gjennom en saklig tilnærming. For meg handler integrering først og fremst om skole og utdanning, arbeid og lovlydighet. Integrering handler ikke om hvordan folk går kledd eller hvordan de oppdrar barna sine. Vi ønsker ikke et homogent samfunn hvor alle tenker likt, presiserer hun.

Forskerstudent

Ishaq er i dag student ved Det medisinske fakultet og forskerstudent ved Avdeling for fysiologi på Universitetet i Oslo. Hun er fredsarbeider i den internasjonale organisasjonen Youth Global Harmony Association, og sitter i Kvinnepanelet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra 2007 har hun vært dialogarbeider i kontaktgruppen for Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge. Hun har tidligere vært leder av Muslimsk studentsamfunn ved Universitetet i Oslo.

Bushra Ishaq deler prisen med Abid Q. Raja. Prisbeløpet er på kr 200 000 til hver. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted mandag 10. mai kl. 19.00 i Den Norske Opera & Ballett, Scene 2.

Skjellsettende dialogmøter

Abid Q. Raja (født 1975) har skapt arenaer for dialogmøter med temaer som er viktige i det offentlige ordskiftet. Han har vært en energisk debattant i en konfliktfylt tid, skriver Fritt ord i sin pressemelding.

Videre heter det at Raja har arrangert skjellsettende dialogmøter om likestilling av minoritetskvinner, forbudt kjærlighet, imamenes samfunnsansvar, kvinneundertrykking, hatefullhet mellom minoritetsgrupper, ytringsfrihet og voldelige demonstrasjoner. Han har reist spørsmål om det norske systemet svikter innvandrerne. Det har vært hans gjennomgående plan å skape arenaer hvor minoritetsungdommer direkte kan møte sentrale politikere, journalister og beslutningstakere.

Raja arbeider i dag som nemndleder i Utlendingsnemnda. Han er utdannet jurist ved UiO, og har nylig etablert den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk. Abid Q. Raja er vararepresentant for Venstre på Stortinget. I 2008 ble hans selvbiografiske debattbok Talsmann publisert. Raja har tidligere vært medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd og talsmann for World Islamic Mission. 

Emneord: Priser Av Grethe Tidemann
Publisert 26. mars 2010 12:05 - Sist endret 26. mars 2010 14:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere