2015 - Side 3

Publisert 18. nov. 2015 12:31

Håkon Dahle vant ikke fram i lagmannsretten, og tilsettes dermed ikke som førsteamanuensis. Lagmannsretten sluttet seg i all hovedsak til tingrettens avgjørelse.

Publisert 18. nov. 2015 05:00

– Det er ingen menneskerett å få jobb på universitetet, sa dr.jur. Terese Smith Ulseth i ein debatt om livet etter doktorgraden i Vitskapsakademiet nyleg.

Publisert 17. nov. 2015 14:58

Nesten halvparten av norske forskere mener beskyttelsen av den akademiske friheten har blitt verre de siste årene. Dette mener de i større grad enn sine europeiske kolleger. 

Publisert 17. nov. 2015 11:22

Thor Heyerdahl, Påskeøya, står det på en etikett på en hvit skuff. Vi befinner oss i en del av Naturhistorisk museum som de færreste får tilgang til: Insektmagasinet.

Publisert 16. nov. 2015 21:04

Rundt 100 studentar og stipendiatar møtte fram på minnemarkeringa i Georg Sverdrups hus etter terroråtaka i Paris.

Publisert 16. nov. 2015 11:56

Ingen studentar frå UiO er råka av terroren i Paris fredag 13. november. Universitetsleiinga inviterer franske studentar og stipendiatar til ei markering klokka 14.00 i ettermiddag.

Publisert 13. nov. 2015 10:45

– NTNU–ledelsen tar ikke studentkulturen på alvor, hevder leder for Studentmediene, Vilde Coward. Hun retter et flengende angrep på ledelsen, for dens handlemåte i forhandlingene om støtte til Under Dusken.

Publisert 12. nov. 2015 14:29

Opp mot 38 000 lærere rammes av at nye kompetansekrav for lærere gis tilbakevirkende kraft. Det legger press på videreutdanningsinstitusjonene – men trolig vil det kun i liten grad påvirke UiO.

Publisert 12. nov. 2015 10:31

– Kva står att for at statsråden kan avklara ei varig løysing for språksamlingane, spurde Kjersti Toppe (Sp) i Stortinget sin spørjetime.

Publisert 11. nov. 2015 13:00

10–15 personer i administrasjonen er involvert i arbeidet med Ole Petter Ottersens akademiske dugnad. Målet er å slippe alle gode krefter til for å kunne tilby studier til flyktninger som har måttet oppgi studiene i hjemlandet. Ledelsen håper både ansatte og studenter vil bidra.

Publisert 11. nov. 2015 12:11

Regjeringen vil skjerpe kravene til høgskoler som ønsker å bli universitet. Kravene for å få etablere master- og doktorgradsprogrammer vil også bli strengere om regjeringen får det slik den vil.

Publisert 11. nov. 2015 05:00

Fem toppforskingsmiljø frå UiO skal samarbeida med forskarar frå mellom anna Russland, Kina, Sør-Afrika og USA med pengar frå Forskingsrådet. – Det er eit fantastisk høve til å vidareutvikla vårt internasjonale nettverk, seier biologiprofessor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 10. nov. 2015 15:00

Universitetet i Oslo deler tredjeplassen i Norden i samfunnsvitskaplege fag med Copenhagen Business School. Københavns Universitet er best, medan Helsingfors universitet hamnar på andreplass, ifylgje ei ny rangering frå Times Higher Education.

Publisert 10. nov. 2015 13:07

Norsk Ordbok-styret vedtok sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av prosjektet, på sitt aller siste møte. Instituttleder Kristian E. Kristoffersen mener ordbokteamet overdriver ordbøkenes betydning for språkforskere. 

Publisert 10. nov. 2015 10:17

Norske læresteder er for dårlige til å gi langsiktig karriereveiledning til sine ansatte. Dette mener Universitets- og høyskolerådet (UHR).

Publisert 9. nov. 2015 20:56

Nattens dronning på oxboard (elektrisk rullebrett) og Atle Antonsen med maracas er bare noe av det som møtte 25 UiO-studenter i Operaen.

Publisert 9. nov. 2015 05:00

Mens mange ansatte tidligere sluntret unna det obligatoriske kurset i universitetspedagogikk, står nyansatte i dag i kø for å tilegne seg pedagogisk kompetanse. – Det har skjedd en kulturendring, sier SV-dekan Fanny Duckert. 

Publisert 6. nov. 2015 13:06

Nå skal det bli lettere å få godkjent kvalifikasjoner i høyere utdanning på tvers av landegrenser. - Det kan bli viktig for å integrere flyktninger her i landet, tror kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Publisert 6. nov. 2015 05:00

De sentrale, administrative støtteenhetene er i for liten grad orientert mot brukernes behov og for lite flinke til å involvere de lokale enhetene i sin virksomhet, men skårer jevnt over en anelse høyere enn i 2014.

Publisert 5. nov. 2015 15:32

Torsdag kom regjeringens forslag til forskrifter med krav til universitetene. Samtidig oppretter NOKUT tilsynsak mot det som skal bli Nord universitet.

Publisert 5. nov. 2015 15:00

– Me skal bli ei ny stemme i den forskingspolitiske debatten. Det lovar Guro Elisabeth Lind, som er leiar for det nystifta Akademiet for yngre forskarar.

Publisert 5. nov. 2015 12:00

Geologiprofessor Henrik Svensen ved forskningssenteret Senter for Jordens utvikling og dynamikk har aldri publisert i et open access-tidsskrift, men han er åpen for å prøve. – Det viktigste er å finne rett tidsskrift til rett artikkel, mener han.

 

Publisert 5. nov. 2015 05:00

Forskere ved UiO kritiserer universitetet for å ha en naiv holdning til publisering i åpne tidsskrifter. – Jeg vil si det motsatt. Det er naivt å tro at vi kan holde på det tradisjonelle publiseringssystemet, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 4. nov. 2015 13:52

University of Oxford er verdas beste i livsvitskap, tett fylgt av naboen University of Cambridge, ifylgje Times Higher Education. Ingen norske universitet er mellom dei 100 beste på dette fagområdet.

Publisert 3. nov. 2015 13:55

Budsjettkutt gjer at Københavns Universitet må byrje 2016 med å seie opp folk.