2015 - Side 3

Publisert 18. nov. 2015 12:31

Håkon Dahle vant ikke fram i lagmannsretten, og tilsettes dermed ikke som førsteamanuensis. Lagmannsretten sluttet seg i all hovedsak til tingrettens avgjørelse.

Publisert 17. nov. 2015 11:22

Thor Heyerdahl, Påskeøya, står det på en etikett på en hvit skuff. Vi befinner oss i en del av Naturhistorisk museum som de færreste får tilgang til: Insektmagasinet.

Publisert 13. nov. 2015 10:45

– NTNU–ledelsen tar ikke studentkulturen på alvor, hevder leder for Studentmediene, Vilde Coward. Hun retter et flengende angrep på ledelsen, for dens handlemåte i forhandlingene om støtte til Under Dusken.

Publisert 12. nov. 2015 10:31

– Kva står att for at statsråden kan avklara ei varig løysing for språksamlingane, spurde Kjersti Toppe (Sp) i Stortinget sin spørjetime.

Publisert 11. nov. 2015 13:00

10–15 personer i administrasjonen er involvert i arbeidet med Ole Petter Ottersens akademiske dugnad. Målet er å slippe alle gode krefter til for å kunne tilby studier til flyktninger som har måttet oppgi studiene i hjemlandet. Ledelsen håper både ansatte og studenter vil bidra.

Publisert 11. nov. 2015 05:00

Fem toppforskingsmiljø frå UiO skal samarbeida med forskarar frå mellom anna Russland, Kina, Sør-Afrika og USA med pengar frå Forskingsrådet. – Det er eit fantastisk høve til å vidareutvikla vårt internasjonale nettverk, seier biologiprofessor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 10. nov. 2015 15:00

Universitetet i Oslo deler tredjeplassen i Norden i samfunnsvitskaplege fag med Copenhagen Business School. Københavns Universitet er best, medan Helsingfors universitet hamnar på andreplass, ifylgje ei ny rangering frå Times Higher Education.

Publisert 10. nov. 2015 13:07

Norsk Ordbok-styret vedtok sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av prosjektet, på sitt aller siste møte. Instituttleder Kristian E. Kristoffersen mener ordbokteamet overdriver ordbøkenes betydning for språkforskere. 

Publisert 9. nov. 2015 20:56

Nattens dronning på oxboard (elektrisk rullebrett) og Atle Antonsen med maracas er bare noe av det som møtte 25 UiO-studenter i Operaen.

Publisert 9. nov. 2015 05:00

Mens mange ansatte tidligere sluntret unna det obligatoriske kurset i universitetspedagogikk, står nyansatte i dag i kø for å tilegne seg pedagogisk kompetanse. – Det har skjedd en kulturendring, sier SV-dekan Fanny Duckert. 

Publisert 5. nov. 2015 12:00

Geologiprofessor Henrik Svensen ved forskningssenteret Senter for Jordens utvikling og dynamikk har aldri publisert i et open access-tidsskrift, men han er åpen for å prøve. – Det viktigste er å finne rett tidsskrift til rett artikkel, mener han.

 

Publisert 4. nov. 2015 13:52

University of Oxford er verdas beste i livsvitskap, tett fylgt av naboen University of Cambridge, ifylgje Times Higher Education. Ingen norske universitet er mellom dei 100 beste på dette fagområdet.