– NTNU krever at Under Dusken nedlegges

– NTNU–ledelsen tar ikke studentkulturen på alvor, hevder leder for Studentmediene, Vilde Coward. Hun retter et flengende angrep på ledelsen, for dens handlemåte i forhandlingene om støtte til Under Dusken.

IKKE TATT SERIØST: Styreleder for Studentmediene, Vilde Coward, er opprørt over NTNUs handlemåte i eierskapsforhandlingene. - Vi blir ikke tatt seriøst, sier hun.

Foto: Velferdstinget i Trondheim

Som Universitetsavisa skrev i september, har Under Dusken vært truet av nedleggelse en stund, grunnet finansielle problemer og uro på eiersiden. I juni varslet Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) at de ønsket å gå ut av eierforholdet med Studentersamfundet av Studentmediene i Trondheim AS, grunnet vanskelig samarbeidsforhold der Studentersamfundet ikke lenger ønsker å bidra med økonomisk støtte til selskapet.

Etterlyser begrunnelse

Styret i selskapet har siden det jobbet på spreng for å se etter nye eiere, der det blant annet har vært samtaler med NTNU om eierforhold og økonomisk bidrag. Tirsdag fikk ledelsen i selskapet beskjed om at NTNU kun ønsker å bidra med lokaler, og ikke ønsker å være med å eie selskapet i fremtiden.

Styreleder for Studentmediene, Vilde Coward, er sterkt kritisk til NTNU–ledelsens handlemåte i denne saken. NTNU har ifølge styrelederen ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor det er et krav fra deres side å nedlegge studentavisen.

Dette hadde jeg aldri trodd

– At det er NTNU som skulle rive ned 100 år med tradisjon, kultur og studentkamp, det hadde jeg aldri trodd. De viser helt tydelig her at studentkultur ikke er viktig for universitetet, sier Coward til Universitetsavisa.

– Har ikke NTNU rett til selv å avgjøre under hvilke forutsetninger man vil gi økonomisk støtte til Under Dusken?

– Selvsagt har de det. Men det vi bruker penger på, er trykking av Under Dusken. Om den legges ned som papirmedium, behøver vi ingen penger fra NTNU. Dusken bærer seg ikke lenger økonomisk, grunnet sviktende annonsemarked, slik er situasjonen.

Leit av NTNU

– Hvor mye har dere bedt om?

– Vi har forespurt en eierstøtte på 400 000 kroner.

– Hvordan vil du karakterisere NTNU–ledelsens handlemåte i denne saken?

– Det er leit at NTNU, spesielt i og med den situasjonen man er oppe i, med fusjonsprosess og campussamling, nå velger en vei videre uten en egen studentstemme. Man har ellers vært flinke til å fremme hvor viktig det er å ta studentene med på råd. I tida som kommer er det av særlig betydning at den menige student blir hørt og får sine behov og ønsker tatt hensyn til. Dette vil det bli lettere for NTNU–ledere og andre å smyge seg forbi om Dusken ikke lenger fins som et synlig papirmedium.

Press fra SiT

– Hva skjer med Under Dusken nå?

– Dersom vi ikke finner ny eier, blir selskapet Studentmediene mest sannsynlig nedlagt fra årsskiftet av.

– Hvor stor tro har du på at dere lykkes med det?

– Det er vanskelig å si. Det kommer an på tidsperspektivet. Vi utsettes for et betydelig press fra SiT.

Papirutgaven når flest studenter

– Mediesituasjonen er i rask endring, og papiraviser er generelt utsatte. Hvor realistisk er det å forvente at Studentmediene skal være i stand til fortsatt å gi ut et papirprodukt?

– Under Dusken, som strengt tatt er et magasin og ikke en avis, kommer ut i papir annenhver uke gjennom semesteret. Det er papirutgaven som når desidert flest studenter. Vi vil prøve i det lengste å gi studentene dette tilbudet.

– Hvordan har du personlig opplevd de siste par månedene?

– Det har vært krevende, og tatt svært mye mer tid enn forventet. Særlig har det vært vanskelig å bli tatt seriøst av NTNU. Vi har opplevd det vanskelig å få svar på våre henvendelser, per telefon og over epost. Men støtten ellers, ikke minst fra studentene, har vært stor, og har gitt oss energi til å stå på.

– Framtida er digital

Prorektor Berit Kjelstad forsvarer overfor Universitetsavisa NTNUs beslutning om ikke å gi penger til Under Dusken.

– Vår beslutning om ikke å gi økonomisk støtte til papirutgave av Under Dusken samsvarer med hvordan vi tenker omkring medier og kommunikasjon, sier Berit Kjeldstad.

Nøkkelordet er digitalisering når NTNU–ledelsen tenker formidling i allmenhet, sier prorektoren for utdanning, når hun skal begrunne avslaget til å gi økonomisk støtte til Dusken på papir.

– Det gjelder utdanning og kommunikasjon generelt. Framtida er digital.

Studentmediene eies av Studentersamfundet og Studentsamskipnaden i fellesskap, med femti prosent av aksjene hver. Finansstyret i Samfundet sa opp aksjonæravtalen i fjor. Denne avtalen regulerer eiernes økonomiske støtte. Dette gjorde at SiT ønsket å avslutte sitt eierskap, og krisen var et faktum.

Dermed søkte Studentmediene kontakt med NTNU med forespørsel om man kunne tenke seg å gå inn med pengestøtte.

Papiravisa går ikke rundt

Studentmediene refser NTNU–ledelsen for å ikke ta studentkulturen på alvor, når de stiller som betingelse for videre støtte at papirversjonen av Under Dusken legges ned. Kjeldstad mener studentene tvert om burde vært mer frampå her.

– Om det er noen som burde være mer på hugget i forhold til hvor utviklingen går så er det studentene, mener prorektoren.

– Coward anfører at papirproduktet er det mediet som best når ut til den menige student. Er ikke dette noe man burde forvente at NTNU aktivt støtter?

– Det blir feil av meg å gå inn i en detaljdiskusjon her. Man må forholde seg til at papirproduktet ikke går rundt økonomisk, sier Kjeldstad.

Emneord: Universitetspolitkk, Studentsaker, Journalistikk, Studentforhold Av Tore Oksholen/Universitetsavisa
Publisert 13. nov. 2015 10:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere