Dahle tapte i lagmannsretten

Håkon Dahle vant ikke fram i lagmannsretten, og tilsettes dermed ikke som førsteamanuensis. Lagmannsretten sluttet seg i all hovedsak til tingrettens avgjørelse.

Astronomen Håkon Dahle har jobba i nesten 12 år som midlertidig ved universitet i Oslo. Han fikk likevel ikke retten med seg på at han har krav på fast stilling. 

Foto: Ola Sæther

I slutten av september var Håkon Dahles ankesak oppe i Borgarting lagmannsrett. Dahle har jobbet i midlertidige stillinger ved universitetet i sju og et halvt år, i tillegg til fire år som postdoktor.

Hans daværende midlertidige stilling gikk ut i mars 2013, kort etter at universitetet lyste ut en førsteamanuensisstilling i astrofysikk, en stilling Dahle hadde søkt på. Han mente han hadde fortrinnsrett på denne grunnet sin ansennitet og sitt forskningsarbeid på universitetet, men UiO var uenige i dette Sammen med fagforeninga gikk Dahle til retten, der han tapte høsten 2014. Ankesaken i Lagmannsretten er det nå klart at han også tapte.

"Lagmannsretten er kommet til samme resultat som tingretten, og kan i hovedtrekk slutte seg til tingrettens begrunnelse," skriver retten i sin avgjørelse.

Dahle pålegges også å betale saksomkostninger på 76 850 kroner til universitetet.

Formelt kvalifisert, men uten fortrinnsrett

De understreker at det ikke er bestridt at Dahle er formelt kvalifisert til en stilling som førsteamanuensis, men mener han faller utenom fortrinnsretten. Dette blant annet fordi han jobbet i eksternt finansierte prosjekter, som ikke ville eksistert om det ikke var for denne finansieringa. I tillegg støtter de universitetets tolkning av fortrinnsrettreglene, at forskerstilling i stillingskode 1109 ikke gir rett til fortrinnsrett på førsteamanuensisstillinger. 

Dahle fikk i sin oppsigelsesperiode arbeid som tilsvarer arbeidet til en førsteamanuensis, blant annet undervisningsoppgaver. I praksis ble han vikar for den nyansatte førsteamanuensisen, som ikke kunne tiltre før januar 2014. Han hevder dette betyr at universitetet må anse ham som skikket, og at han i praksis uansett har hatt disse arbeidsoppgavene.

Retten skriver:

"Etter lagmannsrettens oppfatning ble det ikke inngått avtale som innebar at arbeidsforholdet til Håkon Dahle endret karakter på slik måte at han fikk fortrinnsrett. Ikke på noe tidspunkt hadde han berettiget forventning om at tilsettingsforholdet ville fortsette etter utløpet av oppsigelsestiden."

 – Ikke urimelig hardt

Videre skriver de følgende:

"Endringene i arbeidsoppgavene må ses i lys av plikten til å gi reelle arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden."

Dermed konkluderer de med at Dahles stilling kun ble sagt opp grunnet manglende finansering, da dette ikke var en stilling som ville eksistert uten de eksterne midlene. De mener også at oppsigelsen ikke rammet urimelig.

"På bakgrunn av universitetets klare behov for å kunne avvikle midlertidige ansettelsesforhold ved opphør av ekstern finansiering og for å stille strenge krav ved tilsetting i fast vitenskapelige stillinger, og på den annen side Dahles situasjon, kan oppsigelsen ikke anses å ramme ham urimelig hardt."

Retten påpeker dessuten at Dahle på ny er ansatt i en midlertidig stilling, da ekstern finansiering har kommet på plass i løpet av perioden saken har vært oppe i retten.

Håkon Dahle ønsker ikke å kommentere rettsavgjørelsen eller hvorvidt han vil vurdere flere ankemuligheter.

Av Jenny Dahl Bakken
Publisert 18. nov. 2015 12:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere