2014 - Side 3

Publisert 10. nov. 2014 10:03

Eitt og eit halvt år etter at Senter for jordas utvikling og dynamikk (CEED) blei eit senter for framifrå forsking, har senterleiar Trond Torsvik og medarbeidarane hans flytta inn i ZEB-bygningen på Blindern.

Publisert 7. nov. 2014 17:56

Arne Bugge Amundsen vann dekanvalet  på Det humanistiske fakultetet ved UiO med  50,2 prosent  av dei vekta røystene medan motkandidat Jens Braarvig fekk 49,8 prosent.

Publisert 7. nov. 2014 15:24

Hvorfor trenger vi universitetsskoler? Dette var et av spørsmålene som ble diskutert på konferansen "Partnerskap for fremtiden" i Oslo 6. november.

Publisert 6. nov. 2014 14:14

– Regjeringa i Sierra Leone må høyra meir på kva landsbyleiarane meiner bør gjerast for å hindra ebolaepidemien i å spreia seg. Det meiner ekteparet og forskarane Esther Yei Mokuwa og Paul Richards. Denne veka besøkjer dei UiO.

Publisert 6. nov. 2014 05:00

EUs utdanningsprogram Erasmus+ åpner for utdanningssamarbeid med land utenfor Europa.

– Dette er noe helt nytt i Erasmus-sammenheng, poengterer Erasmus-koordinator Mari Bergseth-Hasle.

Publisert 5. nov. 2014 15:26

– Ingen student skal måtta avbryta eller forkorta studium som dei har begynt på i Noreg under denne ordninga. Det garanterer statssekretær Hans Brattskar i Utanriksdepartementet etter at både Sierra Leone og Gambia er fjerna frå lista over land som kan senda studentar på kvotestipend til Noreg.

Publisert 5. nov. 2014 15:16

Det medisinske fakultet søker etter over 60 nye postdoktorer fra hele verden.

Publisert 4. nov. 2014 15:32

– "Profil" og fordeling mellom stillingsgrupper er ikkje noko kriterium i lønnspolitikken og skal dermed heller ikkje leggjast til grunn som styringsparameter i dei lokale forhandlingane. Det seier personaldirektør Irene Sandlie i ein kommentar til at NTL ikkje aksepterer UiOs tilbod i dei lokale lønnsforhandlingane.

Publisert 4. nov. 2014 15:21

Professorane har fått ein altfor stor del av den lokale lønnspotten på Universitetet i Oslo. Det gir NTL-leiar Ellen Dalen og dei to styremedlemane Tom Thorsen og Natalia Zubillaga klart uttrykk for. Difor vil ikkje NTL akseptera tilbodet frå UiO.

Publisert 3. nov. 2014 17:42

Regjeringa har enno ikkje teikna det nye kartet over universitets- og høgskule-Noreg. Det gjorde kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen heilt klart på den forskingspolitiske konferansen til Forskarforbundet i dag.

Publisert 31. okt. 2014 15:32

Kvaliteten på masterstudiet «Nordic Media» kan bli svekka. Det fryktar Tanja Storsul og Haakon Berg Johnsen ved Institutt for media og kommunikasjon kan skje om studentar utanfor EØS må betala skulepengar

Publisert 31. okt. 2014 11:10

Helsestudentar frå Gambia får ikkje lenger pengar til å studera i Noreg. – Eg blir arg og irritert, seier medisinprofessor Johanne Sundby, som fryktar at eit 22 år langt samarbeid om helseforsking kan ta slutt.

Publisert 31. okt. 2014 01:10

I neste veke skal dei tilsette og studentane på Det humanistiske fakultetet på Universitetet i Oslo avgjera kven som skal overta dekanklubba etter Trine Syvertsen. Valet står mellom kulturhistorieprofessor Arne Bugge Amundsen og religionshistorieprofessor Jens Braarvig. Uniforum har prøvd å finna ut kva dei vil med HF.

Publisert 30. okt. 2014 05:00

– Målbruk er først og fremst et lederansvar, understreker seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet. Lykkes ikke Universitetet i Oslo i å øke nynorskandelen på nett og papir, kan Språkrådet bringe saken videre til Kunnskapsdepartementet.

Publisert 29. okt. 2014 14:42

Professor Inger Sandlie har fått en ærespris for å ha levert hundre idéer til innovasjonsselskapet Inven2.

– Prisen viser at det ikke er noen motsetning mellom grunnforskning og innovasjon, sier den nyskapende forskeren.

Publisert 29. okt. 2014 05:00

Simulasenteret på Fornebu og Universitetssenteret på Kjeller kan bli slått saman med Universitetet i Oslo. Simula går imot, medan senteret på Kjeller er avventande.

Publisert 28. okt. 2014 16:25

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil helst fortsette alene og bli et profesjonsuniversitet, men ser ikke bort fra at den kan bli nødt til å fusjonere med flere høgskoler, skriver Khrono. Universitetet i Oslo er ikke interessert i HiOA.

Publisert 22. okt. 2014 14:44

Universitetet i Oslo har gjennomført sin største kandidatundersøkelse noensinne. 86 prosent er fornøyd med utdanningen og 82 prosent av kandidatene er i jobb

Publisert 21. okt. 2014 18:05

Universitetet i Bergen vil rekruttere internasjonale størrelser med “kalling”, ansettelse utenom utlysning, sakkyndige komiteer og alminnelig konkurranse. Dette kan være ett av virkemidlene for for å bygge opp forskning i verdensklasse i Bergen, ifølge rektor Dag Rune Olsen.

Publisert 21. okt. 2014 13:50

Det var få teikn til store ideologiske skiljelinjer mellom dei to dekankandidatane Jens Braarvig og Arne Bugge Amundsen under valdebatten på HF i går.

Publisert 17. okt. 2014 16:24

Dekankandidatane Arne Bugge Amundsen og Jens Braarvig møter kvarandre for første gong i ein verbal duell måndag 20. oktober.

Publisert 17. okt. 2014 12:28

– Ekteparet May-Britt og Edvard Moser er dei sjuande Jahreprisvinnarane som seinare har fått nobelprisen i medisin. Det viser kor treffsikker juryen for Jahreprisane er. Det sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen då han delte ut Anders Jahres store medisinske pris til dansken Kristian Helin i går.

Publisert 17. okt. 2014 10:30

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trur framleis det er ein god ide med skulepengar for utanlandske studentar. Men no overlet han avgjerda til Stortinget, skriv På Høyden.

Publisert 16. okt. 2014 16:54

Kulturminister Thorhild Widvey har bede Universitetet i Oslo om eit møte om språksamlingane for å få viktig informasjon, slik at dei kan finna fram til ei god og konstruktiv løysing for framtida.

Publisert 16. okt. 2014 15:06

60 av dei 150 studentane som er utestengde frå norske lærestader har vore studentar ved UiO, skriv VG.