2012 - Side 2

Publisert 23. nov. 2012 14:55

Et debattinnlegg om SFF-prosessen har vakt misnøye hos flere. – Jeg kan ikke se at dette er noe å ta avstand fra, eller at det skal være nødvendig å føle seg rammet, sier universitetsstyremedlem Hanne Haavind.

Publisert 23. nov. 2012 11:05

Hver dag får 40 personer hjerneslag i Norge. Nå skal  hjerneslag behandles og  forebygges bedre. Det kan bli resultatet av forskningsdatabanken ECRI, som skal knytte de norske miljøene innen hjerneslagforskning tettere sammen, opplyser medisinprofessor David Russel.  

Publisert 22. nov. 2012 12:18

Forskningsrådet sier at tildelingen av SFF handler om kvaliteten på de ulike søknadene og om merverdien av sentrene. Men et av sentrene som nå har SFF-status oppnådde ikke høyeste karakter i evalueringen.  

Publisert 21. nov. 2012 14:01

Norske myndigheter vil ha bedre kontroll med potensielt farlig kunnskap. Lisensplikt for utenlandske studenter er uaktuelt, men Utenriksdepartementet vil ha rutiner for å identifisere det de kaller "reelle risikotilfeller".

 

Publisert 21. nov. 2012 10:05

– I løpet av fem år kjem graden av akademisk fridom til å vera med som kriterium på rankinglista til Times Higher Education over verdas beste universitet. Det spår Robert Quinn, dagleg leiar for og ein av initiativtakarane til Scholars at Risk. Denne veka tok han imot UiOs menneskerettspris.

Publisert 19. nov. 2012 16:00

Nyutdannede med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har et høyere ledighetsnivå enn etnisk norske. Det viser NIFUs kandidatundersøkelse. Norsk studentorganisasjon ber nå arbeidsminister Anniken Huitfeldt om å ta grep.

Publisert 16. nov. 2012 11:47

Forskingsdirektør Bjørn Haugstad (43) ved UiO er ein dei fem søkjarane som gjerne vil overta jobben til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (56). Ho søkjer også sin eigen jobb.

Publisert 15. nov. 2012 15:14

Teljekantmodellen for norske forskingsinstitusjonar skal evaluerast. Det stadfestar seniorrådgjevar Sigrid Tollefsen i Universitets- og høgskulerådet overfor Uniforum.

Publisert 14. nov. 2012 15:22

– Professorer har stor ytringsfrihet. Men det er ikke kollegialt å angripe en annen forskergruppe, sier medisindekan Frode Vartdal. Han reagerer kraftig på Johan F. Storms debattinnlegg om SFF-prosessen.  

Publisert 14. nov. 2012 10:41

Professor Pål Barkvoll er vald til ny dekan ved Det odontologiske fakultetet for 2013-2016. Sidan 1999 har han vore leiar for Institutt for klinisk odontologi.

Publisert 14. nov. 2012 10:14

– Skjelettsamlinga i De Schreinerske Samlinger på UiO kan bli viktig for forsking av fortida i framtida. Difor må den takast vare på, seier Jan G. Bjålie, som leier Institutt for medisinske basalfag ved UiO.

Publisert 13. nov. 2012 11:22

– Fire av ti er ei bra utteljing. Me fekk fem av åtte førre gong, så no er det totalt ni senter for framifrå forsking på UiO, seier rektor Ole Petter Ottersen. Totalt skal det opprettast 13 nye SFF-ar i Noreg frå årsskiftet.

Publisert 13. nov. 2012 10:24

– Det går mange rykter. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Fagforeningene ved UiO vet ikke selv alltid nok om IHR til å kunne besvare henvendelser fra bekymrede medlemmer.

Publisert 12. nov. 2012 14:08

En ny brosjyre fra Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å avmystifisere forskeres kontakt med journalister. Uniforum har snakket med fire UiO-forskere om deres erfaringer.

Publisert 12. nov. 2012 07:10

UiO er tildelt fire nye senter for fremragende forskning. Ett hander om flerspråklighet, et annet om de internasjonale domstolenes rolle, et tredje om schizofreni, mens det fjerde senteret skal se på hvordan mantelen i Jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser.Til sammen får Norge nå 13 nye senter, melder Forskningsrådet.

Publisert 9. nov. 2012 14:50

Black Debbath fekk heile Georg Sverdrups hus til å svinga, då dei for første gong introduserte black metal på Lunsj med kultur på Blindern.

Publisert 9. nov. 2012 14:04

Oljefondet og Norad-støtta NorFund har eigarinteresser i selskap som står bak menneskerettsbrot i Guatemala. – Dei bør trekkja seg ut for å visa at Noreg ikkje støttar selskap som bryt menneskerettane, seier forskar Mariel Aguilar-Støen ved Senter for utvikling og miljø (SUM).

Publisert 8. nov. 2012 12:25

Presenningen på universitetet i sentrum er nesten like vakker som fasadene den skjuler. ­I utlandet er dette ganske vanlig, i Norge noe helt nytt. Gode regneferdigheter, digital printer og en symaskin er det som trengs.

Publisert 8. nov. 2012 08:37

Faglig-pedagogisk dag gir vitebegjærlige lærere mulighet til faglig utvikling på egne premisser.

Publisert 7. nov. 2012 23:27

Ein vitnemålsbank med alle vitnemål og eksamensresultat frå norske utdanningsinstitusjonar kan bli ein realitet om to år. Det førebelse utkastet er laga av USIT ved UiO.

Publisert 7. nov. 2012 14:35

– Jeg kan ikke se at noen andre prosesser ved UiO har vært mer involverende enn denne, argumenterte universitetsdirektøren på et allmøte om IHR. Men mange av de ansatte er usikre på hva som skjer.

Publisert 7. nov. 2012 13:24

Avslaget på SFF-søknaden fra ARENA resulterte i krass kritikk mot Forskningsrådet fra en av de internasjonale ekspertene som vurderte den. – Vi kjenner oss ikke igjen, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i NFR.

Publisert 7. nov. 2012 09:56

I god tid før søknadsfristen er gått ut, er det gjort kjent at Universitetsstyret oppfordrer Gunn-Elin Aa. Bjørneboe til å søke en ny periode som universitetsdirektør.

Publisert 6. nov. 2012 16:48

– Eg vil ha endå friare forskarar enn i dag, lova FrP-leiar Siv Jensen i ein partileiardebatt på Forskarforbundets forskingspolitiske seminar i ettermiddag.

Publisert 1. nov. 2012 13:38

Alle søkere fra Norden skal fortsatt behandles likt med nasjonale søkere. Det er klart etter at utdanningsministrene i Danmark, Norge, Finland, Island og Sverige er blitt enige om å fornye den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning for tre nye år, altså til og med 2015.