Dekan tar avstand fra debattinnlegg om SFF

– Professorer har stor ytringsfrihet. Men det er ikke kollegialt å angripe en annen forskergruppe, sier medisindekan Frode Vartdal. Han reagerer kraftig på Johan F. Storms debattinnlegg om SFF-prosessen.  

FULL YTRINGSFRIHET: Medisindekan Frode Vartdal avviser at han ønsker å legge bånd på kritiske forskere: – Det er ikke vår mening, og jeg kan ikke tenke meg at noen vil oppfatte det slik, sier han.

Foto: Det medisinske fakultetet

– Det er full ytringsfrihet for professorer. Men akkurat her var kritikken etter vår mening urimelig, sier medisindekan Frode Vartdal.

I et debattinnlegg i forrige utgave av Uniforum kritiserer medisinprofessor Johan F. Storm Forskningsrådets saksbehandling av SFF-søknadene. For å illustrere sitt poeng, skriver han at lederen for en annen SFF-søknad fra UiO, som i motsetning til hans egen var kommet til finalerunden, ikke er ekspert innenfor SFFets fagfelt, og at senteret også er en «ganske åpenbar forlengelse» av et etablert senter.

Tar avstand

– Uheldig, mener medisindekanen.

Sammen med instituttleder Jan G. Bjålie ved Institutt for medisinske basalfag skriver han i kommentarfeltet under leserbrevet at han «tar avstand fra den type omtale av kolleger». For Vartdal er dette første gang han går til det skrittet å forfatte et motinnlegg mot en professor han er uenig med.

Ifølge dekanen stemmer det ikke at den kritiserte SFF-søknaden utgjorde en direkte forlengelse av et eksisterende senter. Han mener også at den aktuelle lederens kompetanse og erfaring innenfor studier av molekylære og cellebiologiske mekanismer innen et annet fagfelt, gjør henne godt skikket til å være leder for et SFF innen nevrobiologi.

– Personen det gjelder, føler seg rammet

– Er ikke det Storm skriver, godt innenfor hva det må være greit å hevde offentlig?

– Jo, professorer har stor ytringsfrihet. Men det er ikke kollegialt å angripe en annen forskergruppe. Jeg leser innlegget slik at de setter spørsmålstegn ved den faglige kapasiteten til en annen leder. De sier rett ut at hun ikke er nevrobiolog, men kommer fra et annet fagfelt.

– Stemmer ikke det?

– Jo, det stemmer. Men det betyr ikke at vedkommende ikke kan være en god leder. De siste årene har hun tvert imot vært leder for et SFF som har fått sterke vurderinger. Hun er også meget anerkjent internasjonalt.

– Storm mener han har kritisert Forskningsrådet?

– Jeg har snakket med personen det gjelder. Hun føler seg rammet.

Har fått positive tilbakemeldinger

Dekanen er nøye med å understreke at Storm er i sin fulle rett til å ytre seg.

– Men da må han også akseptere at han får tilsvar, påpeker han.

Storm selv kan fortelle at han har fått en rekke positive tilbakemeldinger på debattinnlegget.

– Jeg har snakket med flere i miljøet, og alle jeg har truffet som har lest innlegget og gjort seg opp en mening har vært støttende og ment at kritikken har vært på sin plass. Også folk utenfor nevromiljøet har satt pris på innlegget.

– Som vi skriver, er det naturligvis et dilemma at enhver kritikk med konkret innhold nødvendigvis impliserer personer, selv når man unngår å nevne navn.  Men man kan jo ikke tie med all konkret kritikk av den grunn. Det er dessverre slik at dersom man ikke kan vise til et eneste konkret eksempel, vil folk ofte bare trekke på skuldrene av kritikken, fortsetter han.

– Ingen skam å være en dyktig mikrobiolog

Noen dårlig samvittighet har professoren ikke:

– Det er naturligvis alltid ubehagelig å si noe kritisk, men jeg vil understreke at kritikken vår er rettet mot Forskningsrådet, ikke mot personer. Vi har ikke kritisert noen for å ha søkt SFF-status eller deres dyktighet som forskere. Det har dessuten lenge vært offentlig kjent at den aktuelle lederen er mikrobiolog og hovedsakelig har forsket på bakterier, sikkert meget dyktig på sitt felt. Og det er jo ingen skam å være en dyktig mikrobiolog. Men vi er altså bekymret for at Forskningsrådet kan ha fraveket sine egne kriterier her.

– Når man søker SFF-status, som er det ypperste innen norsk forskning, må man tåle et kritisk søkelys på prosessen, argumenterer professoren. Det er heller for lite slik kritikk som kommer til overflaten, enn for mye, synes han.

– Burde stilt seg mer nøytral

– Hva synes du om at dekanen ved ditt eget fakultet tar avstand fra debattinnlegget?

– Jeg er en varm tilhenger av ytringsfrihet. Men jeg mener samtidig at dekanus i sin maktposisjon burde stilt seg mer nøytral. Når instituttleder Bjålie og dekanus Vartdal, som begge har makt over min forskningsgruppe, uttaler seg slik, må jeg nesten spørre om de mener at man aldri kan nevne konkrete eksempler når man ytrer bekymring eller kritikk, eller om de mener at jeg på noen måte har gått ut over min akademiske ytringsfrihet?

– Det hadde for øvrig vært ryddig om både Jan Bjålie og Jon Storm-Mathiesen hadde nevnt i sine kommentarer på Uniforums nettsted at de begge selv deltar i den SFF-søknaden som de nå forsvarer, tilføyer Storm.

– Også ledere må få ytre seg

Vartdal er ikke enig i at han som dekan burde opptre mer nøytralt.

– Nei, selv om jeg er leder, har jeg full rett til å hevde min mening. Også ledere må få ytre seg,
slår han fast.

Mener du Storm gjennom sitt debattinnlegg har overtrådt en grense?

– Han har ikke overtrådt en grense, men i all debatt må det være legitimt å komme med et tilsvar.

Vil ikke stanse kritiske forskere

– Når dere som dekan og instituttleder skriver at dere «tar avstand» fra kritikken, så kan det tolkes som om dere forsøker å legge bånd på kritiske forskere?

– Det er ikke vår mening, og jeg kan ikke tenke meg at noen vil oppfatte det slik.

– Burde Uniforum latt være å trykke debattinnlegget?

– Absolutt ikke. Det er helt legitimt å ytre seg i alle fora. Dette er ikke et forsøk på å hindre Storm fra å si sine meninger.
 

Les også:

* – Betenkelig av Forskningsrådet
* Forskningsrådet kritisert fra uventet hold
* SFF-prosessen: Grunner til bekymring (debattinnlegg)
* Må rydda opp i SFF-rot (leder)
* UiO får fire nye senter for fremragende forskning

 

Emneord: Medisin, SFF - Senter for fremragende forskning, Administrasjon Av Helene Lindqvist
Publisert 14. nov. 2012 15:22 - Sist endret 14. nov. 2012 20:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere