Hjerneslag skal behandles bedre

Hver dag får 40 personer hjerneslag i Norge. Nå skal  hjerneslag behandles og  forebygges bedre. Det kan bli resultatet av forskningsdatabanken ECRI, som skal knytte de norske miljøene innen hjerneslagforskning tettere sammen, opplyser medisinprofessor David Russel.  

BESKJEDNE BEVILGNINGER: – Sammenligna med andre europeiske land og med andre fagfelt innen medisinen har det vært beskjedne bevilgninger til norsk hjerneslagforskning, sier professor David Russel ved Oslo universitetssykehus og UiO.

Foto: Det medisinske fakultet, UiO

Det er norske hjerneslagforskere som står bak ECRI. – Men som navnet ”European Cerebrovascular Research Infrastructure” tilsier er det allerede potensial og interesse for utvidelse internasjonalt, forteller professor David Russell ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

ECRI er en plattform for sikker deling av forskningsdata på tvers av helseforetakene og legger dermed til rette for store multisenterstudier. Helse Sør-Øst og Forskningsrådet har støttet prosjektet, som har deltakelse fra en rekke sykehus i alle helseregioner, melder Oslo universitetssykehus på sine nettsider.

Større datagrunnlag gir sikrere forskning

– Hver for seg har norske hjerneslagstudier hatt relativt små pasientvolum. Dermed vet vi for eksempel lite om spesielle undergrupper av hjerneslag, blant annet hjerneslag som følge av sykdom i halspulsåren, hjerneslag hos unge og hjerneslag på grunn av atrieflimmer, sier overlege og daglig leder av ECRI, Anne Hege Aamodt. – ECRI gir et større datagrunnlag for studier og gjør at vi kan følge større pasientgrupper over lengre tid.

– Sammenligna med andre europeiske land og med andre fagfelt innen medisinen har det vært beskjedne bevilgninger til norsk hjerneslagforskning. Med ECRI legges grunnlaget for et stort løft innen fagfeltet vårt, sier professor Russell.

Antall hjerneslag øker

Norge har om lag 16 000 hjerneslag per år, 40 per dag.

– Ettersom andelen eldre i befolkningen øker regner vi med 50 prosent økning i antall hjerneslag de neste 20 årene. Derfor må vi styrke forskningen for å finne ut mer om årsakene til hjerneslag og finne mer effektiv behandling, både for å forebygge hjerneslag og for å gi bedre behandling når hjerneslaget først inntreffer, sier Aamodt.

– Sats på forebygging

– I Norge bruker vi minst 12 milliarder kroner årlig på rehabilitering etter hjerneslag, men nesten ingenting på forebygging, påpeker Russell. Han mener ECRI vil gjøre det enklere å gjennomføre langtidsstudier som kan bidra til bedre forebygging av hjerneslag, for eksempel ved å avdekke riskofaktorer.

Utvikla ved Oslo universitetssykehus

Systemet er utvikla ved Oslo universitetssykehus i et samarbeid mellom Nevrologisk avdeling, forskningsadmistrasjonen, informasjonssikkerhetsansvarlig og IKT. Det er et svært høyt sikkerhetsnivå i løsningen.

Emneord: Forskning, Forskningssamarbeid, Medisin Av Uniforum
Publisert 23. nov. 2012 11:05 - Sist endret 23. nov. 2012 11:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere