Ber universitetsdirektøren svare om IHR

– Det går mange rykter. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Fagforeningene ved UiO vet ikke selv alltid nok om IHR til å kunne besvare henvendelser fra bekymrede medlemmer.

MANGLER OVERSIKT: – Foreløpig vet vi ingenting om kartleggingen, eller metodene arbeidsgruppene benytter, sier Christer Wiik Aram i Akademikerne. Her sammen med Ole Martin Nodenes, Parat, Ellen Dalen, NTL og Kristian Mollestad, Forskerforbundet. (Arkivfoto)

 

Foto: Martin Toft

IHR-prosessen i Sentraladministrasjonen (SA) går så fort at det er vanskelig for fagforeningene å fylle sin rolle.

Det hevder lokallagene for Akademikerne, Parat, NTL og Forskerforbundet ved UiO i et felles brev til universitetsdirektøren. Med henvisning til Hovedavtalen/ tilpasningsavtalen, som sier at tjenestemannsorganisasjonene skal ha tidlig og relevant informasjon om forhold som berører de ansatte, lister de opp ti punkter de ønsker klarhet i (se faktaboks).

Vil vite mer om arbeidsgruppene

– Vi vet mye om IHR allerede, men ønsker mer kjøtt på beinet, forklarer Christer Wiik Aram, som er hovedtillitsvalgt for Akademikerne.

Som eksempel trekker han fram arbeidsgruppene som er satt sammen for å levere til plangruppen for SA5.

Fagforeningenes bestilling til universitetsdirektøren:

1) Hele prosjektplanen som viser prosessen for SA 5 inkludert milepæler for involvering av ansatte, vedtakstidspunkter og hvem som er ansvarlig for de enkelte punkter i planen.
2) Kommunikasjonsplanen for prosessen.
3) Mandat for hele prosessen.
4) Oversikter over hvem som er deltakere i de enkelte undergrupper.
5) Oversikt over hva de ansatte får i oppgave å kartlegge og hvilken informasjon de får i forkant, hva resultatene er tenkt brukt til, og hvordan de ansatte vil bli involvert før resultatene eventuelt sendes videre.
6) Oversikt over hvordan prosessen vil bli rundt vurdering av de enkelte punkter som Universitetsstyret vedtok (tjenesteleveranseenhet, skille drift og strategi).
7) Hvilke konsekvenser implementering av «nærhetsmodellen» vil få.
8) Hvordan prosessen skal legges opp i (og sammen med) enhetene i SA.
9) En redegjørelse for hvordan konsekvensutredningene som er vedtatt i styret, skal gjennomføres, og hvordan utvelgelses- og beslutningsprosessene vil bli rundt disse.
10) Vi ønsker også en oversikt over hvilke premisser som ligger til grunn for at stillinger blir utlyst eller ikke.

– Hvem som sitter i den overordnede plangruppen, er kjent, men vi vet ikke hvem som sitter i arbeidsgruppene under denne. Disse skal jobbe kjapt fram mot årsskiftet, men hvilke metoder bruker de? Og hvordan er sammensetningen av gruppene? Består de bare av ledere, eller sitter det også saksbehandlere der?

Før Universitetsstyrets møte i februar skal IHR-prosjektet foreta en risiko- og konsekvensanalyse og gjennom det vurdere hva som bør ligge sentralt, desentraliseres, avvikles eller styrkes. Dersom det er i arbeidsgruppene at mye av analysearbeidet skjer, er det viktig at også vanlige ansatte er representert der, understreker Wiik Aram. Han advarer mot å ta for lett på arbeidet:

– Da jeg leste høringssvarene til rapporten om roller og ansvar, merket jeg meg at meningene spriker i mange ulike retninger også innad i SA.

Får spørsmål, kan ikke svare

På Sentraladministrasjonens allmøte om IHR 26. oktober gjorde universitetsdirektøren det klart at for mange vil IHR bety nye oppgaver, nytt arbeidssted og nye kollegaer. 

Fra flere hold ryktes det at UiO-ansatte i disse dager blir bedt om å fylle ut ulike skjema med spørsmål om arbeidsoppgavene sine, uten at de får vite konkret hva informasjonen skal brukes til. Mange tar kontakt med fagforeningene for å få vite mer om hva som skjer. Men det er ikke alltid de får svar. Wiik Aram har flere ganger opplevd å få spørsmål om IHR han ikke kan svare på.

– Det går mange rykter, blant annet om denne kartleggingen. Men det er vanskelig å forholde seg til rykter, poengterer han.

– Når vi får henvendelser fra bekymrede medlemmer, er det greit å ha et svar. Men foreløpig vet vi ingenting om kartleggingen, eller metodene arbeidsgruppene benytter.

Mer arbeid på hver enkelt?

Prosjektledelsen for IHR er flinke til å holde allmøter, men allmøtet for SA-ansatte kunne gjerne vært mer informativt, synes Wiik Aram.

– Medlemmer jeg har snakket med i etterkant, opplevde at de ikke fikk svar på spørsmålene sine. Flere lurer for eksempel på om de kan bli nødt til å bytte arbeidssted internt på universitetet.

En annen ting mange lurer på, er hvordan kuttene i administrative årsverk vil påvirke arbeidshverdagen for dem som er igjen:

– Utgangspunktet for IHR er at ingen skal sies opp, men at man nedbemanner ved ikke å lyse ut stillinger som for eksempel blir ledige når folk går av med pensjon. Men dette kan få noen uheldige utslag, for vi kan ikke planlegge hvem som slutter hvor. Og om det slutter svært mange i én avdeling, kan det fort bli vanskelig for dem som er igjen. Selv om de ansatte blir færre, er det ikke sikkert arbeidsoppgavene blir det, understreker Wiik Aram. For å håndtere dette på en god måte, er det viktig med et stort fokus på ledelse framover, konstaterer han.

Ikke noe spesielt med IHR

Til tross for at mange spørsmål fremdeles er ubesvarte, vil ikke Akademikernes hovedtillitsvalgte si at han opplever seg dårlig informert om IHR. Alt i alt mener han heller ikke at IHR skiller seg fra andre prosesser ved universitetet når det kommer til hvor godt informert fagforeningene er.

– Dette er verken første gang vi har laget en liste med punkter vi ønsker besvart, eller første gang vi har bedt om ekstra møter for å få tydeliggjort uklarheter, forteller han.

– Så det er ikke noe kritikkverdig i at dere har sett dere nødt til å stille disse ti spørsmålene?

– Nei, det er det ikke. Det vi ønsker, er egentlig bare en konkretisering.


Les også:

* IHR: Det meste er bestemt på forhånd

 

Emneord: IHR, Personalpolitikk, Arbeidsforhold, Administrasjon Av Helene Lindqvist
Publisert 13. nov. 2012 10:24 - Sist endret 7. mars 2013 16:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere