2014 - Side 8

Publisert 24. juli 2014 15:03

I dag kom temperaturen opp i 33,1 grader på Blindern. Det er ny julirekord. Studentar på Den internasjonale sommarskulen avkjølte seg i fontenen, medan andre slappa av på ein plen eller på ein mur.

Publisert 22. juli 2014 10:09

Vitskapsakademiet kan bli den beste tilhaldsstaden for språksamlingane, om dei blir flytta ut av UiO. Det skriv styreleiar Magnus Rindal i Norsk Ordbok i eit brev til Kulturdepartementet.

Publisert 1. juli 2014 13:39

Uniforum kommer med høstsemesterets første papirutgave 21. august. Fram til da kan dere følge med i nettutgaven.

Publisert 1. juli 2014 12:19

Årets vinnere av Forskningsprisen, Læringsmiljøprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen er offentliggjort. Prisene går denne gang til menn ved matnat, HF, jus og medisin.

Publisert 30. juni 2014 14:46

Kartet for UH-sektoren skal tegnes på nytt. Høgskoler i Midt-Norge og NTNU snakker om å fusjonere til et sterkt, midt-norsk universitet.

Publisert 30. juni 2014 14:00

Rektor Ole Petter Ottersen vil ikke ut med bakgrunnen for at han erklærte seg habil i prorektorsaken. – Selvsagt må rektor eller direktøren kunne redegjøre for innholdet i habilitetsvurderingen, kommenterer jusprofessor Anne Robberstad .

Publisert 27. juni 2014 10:03

– Jeg hadde høyere tanker om Universitetsstyret enn det viste seg å være grunnlag for, konstaterer jusprofessor Anne Robberstad etter at styret på UiO denne uken frikjente seg selv i «prorektorsaken». Professor Johan F. Storm er også kritisk.  

Publisert 25. juni 2014 15:59

Universitetsstyret finn ikkje noko grunnlag for å ta opp att saka om avgangen til prorektor Ruth Vatvedt Fjeld. Det går fram av ei pressemelding frå UiO.

Publisert 25. juni 2014 13:55

Som dekan, senterleder, instituttleder eller toppleder skal du administrere, inspirere, organisere og helst publisere. Hvordan kan du bære alle hattene uten å brekke nakken?

Publisert 24. juni 2014 12:42

Fordelingen av 172 millioner kroner i ubrukte midler samt fordelingen av 52,5 millioner kroner til nye satsinger, er de viktigste strategiske spørsmålene når Universitetsstyret i dag skal vedta budsjettet for 2015.

Publisert 24. juni 2014 11:31

Doktorgradskandiater er lite åpne for en karriere utenfor akademia. Er det professorene sin feil?

Publisert 23. juni 2014 19:29

Ole Petter Ottersen stemte selv for vedtaksforslaget som sikret ham fortsatt verv som rektor. – Spørsmålet om et mulig gjenvalg av en selv, blir veldig personnært. Selv ville jeg trolig erklært meg inhabil, sier universitetsstyremedlem Kristian Gundersen .

Publisert 23. juni 2014 16:46

– Eg er opprørt! Det seier forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL etter at ho har fått vita at protokollen frå møtet i tilsetjingsutvalet på HF der 19 tilsette i Norsk Ordbok blei oppsagde, vart publisert på nettet dagen før møtedagen. HF-leiinga er lei seg.

Publisert 20. juni 2014 15:57

Mest alle universitetsbygningane på Blindern, alle bygningane til Naturhistorisk museum og Observatoriet er blitt freda av Riksantikvaren

Publisert 20. juni 2014 10:38

Den nye organiseringen av sentraladministrasjonen (LOS) får verken slakt eller toppscore i ny evaluering. Til nå merker de fleste heller ingen forskjell.

Publisert 20. juni 2014 10:10

- Jeg skjønner at NTNU-rektor Gunnar Bovim blir frustrert av alle iranersakene, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 18. juni 2014 16:57

Systemet for eigedomsforvaltning XPAND kan brukast til å planleggja ressursbruk og til å kontrollera kor mykje kvar tilsett gjer. For oss er det ein heilt feil måte å styra UiO på, seier NTL-tillitsvalde  Ellen Dalen og Geir Mathiessen.

Publisert 18. juni 2014 16:48

UiO tar pause i arbeidet med nytt verktøy for eigedomsforvaltning.  Prosjektet har så langt kosta over tolv millionar kroner.

Publisert 18. juni 2014 15:30

Omstilling innen forskning på petroleum og energi generelt er helt nødvendig, dersom kravene til bærekraftig utvikling skal oppfylles. Det skriver NENT i rapporten som ble offentliggjort i dag.

Publisert 18. juni 2014 15:15

Det er ikke lenge siden sist gang det skar seg mellom rektor og prorektor på UiO. Haakon Breien Benestad ble likevel sittende hele perioden, til tross for at han skal ha vært uønsket av rektor.                 

Publisert 18. juni 2014 13:25

Behandlingen av prorektors fratredelse blir tema i lukket møte i Universitetsstyret neste uke. På forhånd gjør universitetsledelsen det klart at de ikke deler syn med jusprofessorene Anne Robberstad og Jan Fridthjof Bernt som har erklært vedtaket i saken ugyldig.

Publisert 18. juni 2014 11:52

Ulike bergarter gir ulikt jordsmonn og ulikt jordsmonn gir ulike planter. På Skandinavisk rygg  i Botanisk hage har en geolog, en botaniker og to gartnere gått sammen om å vise fram stein og planter som er typiske for norske fjell.

Publisert 18. juni 2014 09:44

Gerd Liv Valla og Åslaug Haga har begge opplevd å bli skandaliserte i mediene. I ettertid er de kritiske til forsvarsstrategiene de valgte da det stormet som verst.

Publisert 17. juni 2014 17:17

Eit nytt elektronisk, vitskapleg tidsskrift om nyskaping i media har sett dagens lys på Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Publisert 17. juni 2014 09:29

Det er ikkje naturleg for Universitetet i Oslo å ta ansvar for vidare drift og forvaltning av Norsk Ordbok når prosjektperioden er over 1. mars neste år. Det går fram av eit svar UiO har sendt til Kulturdepartementet.