2012 - Side 3

Publisert 31. okt. 2012 10:14

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kunne  fredag avsløre at regjeringen vil sørge for å tilgjengeliggjøre forskning gjennom såkalt Open Access-publisering. - Dette er vi virkelig glade for, sier Øyvind Berdal, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Publisert 29. okt. 2012 16:39

42 bekymrede nobelprisvinnere startet ballet tirsdag i forrige uke, og så langt har nærmere 75 000 forskere over hele Europa sluttet seg til. Kravet er at EUs regjeringssjefer går i mot kuttene i Europakommisjonens forslag til forskningsbudsjett.

Publisert 28. okt. 2012 23:29

Et norsk senter ved University of California, Berkeley åpner for et tettere samarbeid mellom norske og amerikanske forskere på toppnivå. Rett før helgen ble Peder Sather Center innviet. 

Publisert 26. okt. 2012 16:54

– Dess meir kunnskap me deler, dess meir kunnskap blir produsert, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen på eit seminar om open tilgang til forskingsartiklar på UiO i dag, 26. oktober. Forskingsrådet lova å øyremerkja pengar til publisering i opne kanalar.

Publisert 24. okt. 2012 20:09

– Støyen rundt UiO-lokallagets håndtering av ledervalget gjorde det lite attraktivt å stille til valg som styremedlem, medgir Inga Bostad. Lokallagsleder Eivind Balsvik vil ikke uttale seg om bråket i Forskerforbundets største lokallag.

Publisert 24. okt. 2012 14:54

– Pengar som biblioteka har brukt til abonnement på vitskaplege tidsskrift, må overførast til forskingsmiljøa. Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth meiner det må bli konsekvensen av auka bruk av ope tilgjengelege tidsskrift.

Publisert 24. okt. 2012 13:03

Universitetsstyret vedtok tirsdag tiltak for å styrke universitetets kjernevirksomhet forskning og utdanning. UiO skal administreres etter en desentralisert modell. Etablering av en egen enhet for tjenesteleveranser skal vurderes.

Publisert 23. okt. 2012 16:45

– Det er verdas viktigaste jobb å læra barn å læra. Difor vil me bli lærarar, seier studentane Susana Jokimies og Riikka-Lotta Pehkonen på lærarutdanninga ved Helsingfors universitet. Heilt sidan 1974 har universiteta hatt ansvaret for lærarutdanninga i Finland.

Publisert 23. okt. 2012 16:27

I Storbritannia og i EU blir fleire og fleire vitskaplege artiklar publiserte i ope tilgjengelege tidsskrift. – No håpar me at forskarar i Noreg fylgjer opp, seier overbibliotekar Live Rasmussen . Seminaret «Slipp forskerne fri» på fredag slepper fri denne debatten.

Publisert 23. okt. 2012 15:23

Kulturhistorisk museum må bygge et nybygg på Tullinløkka samtidig som et vikingtidsmuseum må utvikles videre på Bygdøy. Det vedtok Universitetsstyret ved UiO i ettermiddag.

Publisert 22. okt. 2012 21:43

Denne hausten får alle sjuandeklassingar i Oslo ein draumedag med naturfag i Observatoriet til Universitetet i Oslo. For ei stund sidan var turen komen til Uranienborg skole.

Publisert 22. okt. 2012 18:41

– Vi er sterkt bekymret for ivaretakelsen av Hovedavtalen og medbestemmelsen ved UiO, skriver Akademikerne, Forskerforbundet, NTL og Parat i et felles brev til Universitetsstyret.

Publisert 22. okt. 2012 14:22

Forskere ved UiO og flere andre forskingsinstitusjoner får 40 millioner kroner fra Forskningsrådet til genomforskning på torsk og laks. Det er "The Aqua Genome Project" ledet av biologiprofessor Kjetill S. Jakobsen ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) ved UiO som har fått pengene. 

Publisert 22. okt. 2012 11:06

Professor emeritus Svein Lie (biletet) og fleire andre av dei vitskaplege tilsette ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium protesterer mot at leiinga har bestemt seg for å leggja ned sommarkursa i nordiske språk. I dag kjem saka opp i instituttstyret.

Publisert 19. okt. 2012 11:01

 – Internrevisjonen klarte ikke å forstå hvordan produktet vårt var bygget opp, sier IT-direktør Lars Oftedal. – Vi er ikke eksperter på ethvert fagområde, medgir revisjonssjef Sveinung Svanberg.

Publisert 19. okt. 2012 10:46

Arkivverdige dokumenter og e-poster på UiO arkiveres i flere tilfeller feil, eller ikke i det hele tatt. – Tallene viser at vi er blitt bedre etter innføringen av ePhorte, sier assisterende HR-direktør Johannes Falk Paulsen

Publisert 18. okt. 2012 13:56

Et nasjonalt kreftforskningsprosjekt ledet ved Oslo universitetssykehus har fått 40 millioner kroner fra Forskningsrådet. Professor i kreftbiologi ved Universitetet i Oslo, Ola Myklebost leder forskningen. Han er også seniorforsker ved Institutt for kreftforskning ved OUS.

Publisert 18. okt. 2012 13:03

NTNU-professor Petter Aaslestad ble onsdag ettermiddag valgt til ny leder av Forskerforbundet, skriver Forskerforum.

Publisert 17. okt. 2012 13:06

– Jeg vet at det er flere som har ønsket å klage, men som likevel har avstått fra det, sier professor Johan F. Storm. Han er svært kritisk til Forskningsrådets håndtering av SFF III.

Publisert 17. okt. 2012 12:09

Inga Bostad og Live Rasmussen har trukket seg som kandidater til Forskerforbundets hovedstyre, melder Forskerforum. I et brev til lokallaget og valgkomiteen skriver Rasmussen at tilliten mellom henne og lokallaget nå mangler.  

Publisert 17. okt. 2012 10:51

– Stipendiatene og postdoktorene utgjør majoriteten av de vitenskapelige tilsatte på UiO, men mangler et organisatorisk fundament, påpeker representant for de midlertidige, vitenskapelige tilsatte i Universitetsstyret Liv-Elisif Kalland.

Publisert 17. okt. 2012 10:45

– De midlertidige, vitenskapelige ansatte får lite informasjon og vet lite om sine rettigheter. Skal vi bli hørt, er det viktig at vi samler oss, mener stipendiatene Leonora Onarheim og Meryl Søndeby Lillenes.   

Publisert 17. okt. 2012 09:32

Det handler om musikk i fengsel, om aktiv dødshjelp, om plastiske operasjoner og om krigsretorikk, men mest av alt handler det om frihet.

Publisert 15. okt. 2012 14:10

Rundt 4000 menneske deltok på UiO-festivalen laurdag 13. oktober. Det viser førebelse tal frå Kommunikasjonsavdelinga ved Universitetet i Oslo.

Publisert 15. okt. 2012 13:08

– Når det er såpass mye diskusjon som nå, bør det nye hovedstyret og sekretariatet komme med en tydelig uttalelse om hva som gjelder, oppfordrer Kjersti Sørlie Rimer i FAP. – Ingen tvil om at alle medlemmer er likeverdige, mener lederkandidat Petter Aaslestad.