2016 - Side 2

Publisert 8. des. 2016 14:12

Tysdag 6. desember 2016 hadde Uniforum for første gong i historia direkte lydoverføring frå eit møte i Universitetsstyret. No kan du høyra opptaka frå den opne delen av møtet.

Publisert 8. des. 2016 13:29

Forskningsrådet gir denne måneden ut 943 millioner kroner til Fri prosjektstøtte. Prosjektene skal starte opp i 2017.

Publisert 8. des. 2016 11:32

– Eg er djupt såra og vonbroten over at UiO saman med Nobelinstituttet har invitert Henry Kissinger til å delta i ein debatt om verdsfreden i Universitetets aula. For meg er han ansvarleg for drap på millionar av menneske både i Latin-Amerika og i Asia, seier UiO-tilsett og tidlegare flyktning, James Sagaute.

Publisert 7. des. 2016 14:39

Det er flere ansatte med innvandrerbakgrunn i akademia enn i befolkningen generelt. Men etterkommere av innvandrere er fortsatt så få, at de er vanskelige å telle.

Publisert 7. des. 2016 10:29

Norske elever gjør det for første gang bedre enn OECD-gjennomsnittet i alle fagområdene PISA måler - lesing, matematikk og naturfag. – Mye tyder på at vi er på rett vei. Vi må takke lærere og rektorer for den viktige jobben de gjør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Publisert 6. des. 2016 09:00

For første gong i historia overfører Uniforum eit møte i Universitetsstyret på direkten. Det skjer tysdag 6. januar frå klokka 10.00 til 17.00.   Du kan høyra heile møtet frå Professorboligen i sentrum her i Uniforum.

Publisert 5. des. 2016 16:59

Det skal bli betre koordinering og samarbeid om forsking, utdanning og administrative rutinar mellom universiteta og helseføretaka. Insentiv og rammevilkår for forsking skal difor vera mest mogleg like, foreslår ei arbeidsgruppe leidd av rektor Anne Husebekk ved UiT Noregs arktiske universitet.

Publisert 5. des. 2016 04:00

For 50 år sidan fann nokre vise personar ut at også dyktige vitskapsfolk hadde behov for å læra korleis dei kunne dela kunnskapen sin best mogleg med studentane. Slik blei universitetspedagogikken fødd på UiO med Kontoret for opplysningsvirksomhet (KO) som jordmor.

Publisert 2. des. 2016 15:56

Kunnskapsdepartementet varsler at de vil gjøre det mer karrierebyggende å jobbe med god undervisning i høyere utdanning.

Publisert 1. des. 2016 15:14

Tidligere fylkesmann og statsråd, Tora Aasland, fortsetter som leder for nasjonalkommisjonen for UNESCO i Norge. Det har kunnskapsministeren bestemt.

Publisert 1. des. 2016 04:00

Onsdag markerte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpningen av det store forskningsprosjektet om Norge i krig.

Publisert 30. nov. 2016 14:56

– Man kan ikke ha et for tett og nært forhold til arbeidsmiljøloven om man vil nå opp som internasjonal forsker, sa statssekretær Bjørn Haugstad da han møtte unge forskere til debatt om karriereveier.

Publisert 30. nov. 2016 12:11

Kronprinsesse Mette-Marit besøkte Realfagsbiblioteket i formiddag.

Publisert 30. nov. 2016 11:04

Fondet som forvalter pengene til UiO, NTNU og NMBU følger Oljefondet i ett og alt. Men nå vil de gå lenger enn Oljefondet på ett felt, og trekke seg ut av olje og gass.

Publisert 30. nov. 2016 00:11

Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo kan bli kåret til Årets bibliotek 2016. De andre nominerte er  Deichmanske bibliotek,  Biblo/Tøyen i Oslo og Kristiansand folkebibliotek. I formiddag besøker også kronprinsesse Mette-Marit biblioteket.

Publisert 29. nov. 2016 15:13

Rektorkandidat Svein Stølen gikk ut mot fortrinnsretten da han møtte unge forskere til debatt om karriereveier i og utenfor akademia.

Publisert 29. nov. 2016 13:51

De norske elevene utmerker seg i matematikk på barnetrinnet. På ungdomstrinnet gjør norske elever det middels godt både i matematikk og naturfag.

Publisert 29. nov. 2016 13:19

Andelen elever som tar matematikk og fysikk det siste året på videregående skole er lavere i Norge enn i andre europeiske og nordiske land. Det viser den internasjonale undersøkelsen TIMSS Advanced, som ble lagt fram i dag.

Publisert 29. nov. 2016 01:00

Nesten halvparten av stipendiater og postdoktorer ser for seg at de fortsatt er forsker om ti år, viser en ny undersøkelse. I realiteten vil langt færre få de ettertraktede stillingene.

Publisert 28. nov. 2016 10:37

UiO-rektor Ole Petter Ottersen og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg er to av 50 personer som er foreslått som ny rektor ved Karolinska Institutet i Sverige. Ottersen er også nevnt som mulig rektor ved Göteborgs universitet.

Publisert 25. nov. 2016 15:53

Åtte fagmiljø frå Universitetet i Oslo var mellom dei 20 norske fagmiljøa som fekk pengar til internasjonale partnarskap for framifrå utdanning og forsking utanfor EU. – Dette er kjempemoro, seier fysikkprofessor Sunniva Siem, som leier eitt av prosjekta.

Publisert 25. nov. 2016 13:02

En forsker fra UiO har tapt saken sin om fortrinnsrett i Høyesterett, melder Khrono.

Publisert 25. nov. 2016 10:18

TrialsTracker skal vise hvor mange medisinske forsøk som aldri blir publisert. – Tallene bommer grovt, er dommen fra de norske verstingene.

Publisert 25. nov. 2016 00:27

UiB-professor Berit Rokne (61) har fått jobben med å leia den nye Høgskulen på Vestlandet i ein åremålsperiode på fire år.

Publisert 24. nov. 2016 16:22

Høstens lokale lønnsforhandlinger på UiO har lenge vært preget av uvisshet og uenighet. Nå kan også UH-sektorens klagenemnd bli involvert i saken.