Høyr opptaket frå møtet i Universitetsstyret 6. desember!

Tysdag 6. desember 2016 hadde Uniforum for første gong i historia direkte lydoverføring frå eit møte i Universitetsstyret. No kan du høyra opptaka frå den opne delen av møtet.

PUSTEPAUSE: Universitetsstyret tar ein pause under oktobermøtet i Professorboligen i sentrum.

Foto: Ola Sæther

Opptaka frå Universitetsstyret tysdag 6. desember er delt inn i to delar. Grunnen er at dei er redigerte ned, slik at pausane under dei lukka delane av styremøtet er borte.

Du kan høyra opptaka om du går inn på denne sida:

Av Martin Toft
Publisert 8. des. 2016 14:12 - Sist endra 8. des. 2016 14:12

Flott initiativ å tilby opptak fra styremøtet! Samtidig vil jeg anbefale dere sterkt å gjøre det på en annen måte fremover. Det finnes mange plattformer og verktøy som er mer egnet enn å legge ut en sammenhengende, lang mp3-fil. Dersom dere, eksempelvis, hadde lagt opptaket på SoundCloud, kunne dere 'tagget' ulike deler / saker i møtet, slik at en kunne gå direkte dit (og også gjort det mulig å kommentere deler av møtet). Eller dere kunne lagt det ut som en podkast, med 'bokmerker' for de ulike delene. Det er sannsynligvis de færreste som vil ha tid/lyst til å høre hele sendingen, slik at opptaket kan være mindre opplysende enn de skriftlige referatene dere tidligere har lagt ut.

Lykke til videre!

Arnt Maasø - 9. des. 2016 11:04

Hei Arnt Maasø!

Mange takk for gode råd. Uniforum skal også ta kontakt med dei lydansvarlege for å høyra korleis me skal gjera det framover. Målet vårt er at flest mogleg skal få med seg mest mogleg av det som skjer på eit møte i Universitetsstyret. Difor sender me oppfordringa di vidare til dei me samarbeider med om dette. 

Martin Toft,

ansvarleg redaktør for Unforum

Martin Toft - 13. des. 2016 12:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere