Nesten 1 milliard til nye forskningsprosjekt

Forskningsrådet gir denne måneden ut 943 millioner kroner til Fri prosjektstøtte. Prosjektene skal starte opp i 2017.

PENGEDRYSS: Forskningsrådet deler ut nær 1 milliard kroner til frie prosjekt innenfor medisin,helse, biologi, matematikk,  naturvitenskap og teknologi denne måneden.

Foto: Ola Sæther

Innenfor fagområdene medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) er det innvilget til sammen 43 forskerprosjekter, 32 unge forskertalenter og 10 mobilitetsstipend i FRIPRO.

Innenfor frie prosjekter i medisin, helse og biologi får Universitetet i Oslo penger til 7 prosjekter, mens Universitetet i Bergen får 6, NMBU får 4, og så får NTNU og UiT-Norges arktiske universitet to prosjekter hver. UiO får 6 prosjekter til unge forskertalenter på den posten.  Innenfor frie prosjekter i matematikk, naturvitenskap og teknologi er UiO tildelt penger til 4 prosjekter, UiB får 6 mens  NTNU får 1.  På denne siste posten er det også tildelt penger til 4 prosjekter for unge forskertalenter ved UiO.

428 mill kr fordelt til 53 prosjekter innenfor medisin, helse og biologi

251 mill kr fordelt til 32 prosjekter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

Neste uke vil 264 millioner kroner bli tildelt prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM).

En milliard til unge forskertalenter

Satsingen på unge forskertalenter i FRIPRO startet opp i 2013 og har siden vært årlig. Før årets tildeling har 156 unge talenter fått til sammen 1,05 milliarder kroner i støtte til sine forskerprosjekter gjennom FRIPRO.

– Vi ønsker å gjøre en forskerkarriere attraktiv for våre mest lovende, unge talenter. Derfor har vi lagt inn et ytterligere løft til karriereutvikling i FRIPRO i statsbudsjettet for 2017. Slik legger vi grunnlaget for flere fremragende forskningsmiljøer i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Forskningsrådet.

For første gang er de best kvalifiserte søkerne til unge forskertalenter blitt intervjuet.

– Våre fagkomiteer ser etter forskertalenter som er faglig selvstendige og modne og som har evne til å lede sin egen forskergruppe. Intervjuene gir komiteene et enda bedre grunnlag til å velge ut de beste søkerne, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg i en pressemelding.

To år ute og ett år hjemme

I år deles det for tredje gang ut mobilitetsstipend i FRIPRO. Med årets 14 stipender har Forskningsrådet delt ut 42 mobilitetsstipend.

– Vi ønsker at flere norske forskere skal ta et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon. Med mobilitetsstipendet får forskerne to år ute og ett år hjemme. Slik får unge, ambisiøse forskere som er helt i starten av sin karriere, en svært verdifull internasjonal erfaring. Dette er viktig bidrag for å nå målet om internasjonalisering og kvalitetsheving i norsk forskning, sier Hanneborg.

Dette er oversikten fra over alle forskerne i Norge som får frie prosjektpenger fra posten Unge forskertalenter og mobilitetsstipend innenfor fagområdet medisin,helse og biologi:

FRIMEDBIO - Unge Forskertalenter 2016    
Prosjekttittel Institusjon Prosjektleder
Re-oxygenation resilience - the overlooked element of anoxic survival Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo Sjannie Lefevre
Roles of compromised mitophagy in Alzheimer's disease Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Evandro Fei Fang
ESCRTing the genome through cell division Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Coen Campsteijn
Dissecting neuronal-glial cross-talk via an inducible neuronal silencing tool Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Wannan Tang
Catching the past: Discovering the legacy of historic Atlantic cod exploitation using ancient DNA Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo Bastiaan Star
Molecular basis for genomic stability through shugoshins Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo Nikolina Sekulic
     
FORCE - Functional imaging Of vascular Restrictions in CancEr Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo Universitetssykehus Kyrre Eeg Emblem
Establishment of experimental genetic cardiology in Norway Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Ida Gjervold Lunde
     
Lactate-sensing fibroblasts in stroke Institutt for atferdsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Cecilie Morland
     
Dissecting causal mechanisms of non-coding variants in metabolic disease Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen Simon Dankel
     
Disentangling the impacts of herbivory and climate on ecological dynamics NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) James Speed
Functional implication of genomic variance in IBD Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Atle van Beelen Granlund
Imaging serotonin dysfunction in the brain of chronically stressed zebrafish Kavliinstituttet for systemnevrovitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Florence Kermen
Evolution and mechanisms of thermal tolerance Institutt for biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fredrik Jutfelt
Mechanisms underlying alkyladenine DNA glycosylase (AAG) dependent regulation of gene expression Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Barbara Van Loon
PHOSPHORYLATION DYNAMICS OF TOLL-LIKE RECEPTOR SIGNALING Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Richard Kumaran Kandasamy
     
Too precise or too imprecise: which parameter is gone awry in autism and psychosis Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Gerit Pfuhl
Predicting optimal antibiotic treatment regimens Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Pia zur Wiesch
     
FRIPRO - mobilitetsstipend 2016    
Prosjekttittel Institusjon Prosjektleder
Major Facilitator Superfamily transporters as targets for combatting wide-range antibiotic resistance Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Julie Elisabeth Heggelund
Parallel adaptation to changing environments in wild Arabidopsis populations Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Filip Kolar
Predicting medication response in ADHD through computational modeling of the Continuous Performance Test Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo Mads Lund Pedersen
     
Exploring N-terminal acetyltransferases with functional genomics Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen Sylvia Varland
Evolution of umami taste receptor (T1R1-T1R3) system in vertebrates and its role in gut-brain axis communication Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Ana Cristina da Silva Gomes
Impact of epithelial cell plasticity programs on the anti-tumor immune-response Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen Agnete Engelsen

(Kilde: Norges forskningsråd)

Dette er oversikten over forskere i Norge som får penger til frie prosjekt fra posten Unge forskertalenter og mobilitetsstipend innenfor fagområdet matematikk, naturvitenskap og teknologi:

(Kilde: Norges forskningsråd)

FRINATEK - Unge Forskertalenter 2016  
Prosjekttittel Institusjon                      Prosjektleder
FRActal properties of Sea Ice Leads and their impact on the Arctic physical and biological environments NERSC                               Rampal, Pierre
Combining FTIR-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates NOFIMA AS                      Wubshet, Sileshi
REsponsive, INtegrated , VENTilated - REINVENT - windows. NTNU                                 Goia, Francesco
Novel topological spin textures for low-energy spintronics NTNU                                 Meier, Dennis
Understanding behaviour of District heating systems Integrating Distributed sources NTNU                                 Nord, Natasa
Novel multiscale structuring techniques for 3D biomimetic scaffolds applied to bone tissue models. NTNU                                  Bassett, David
2D materials beyond graphene SINTEF                               Polfus, Jonathan
PATHWAY - Pathways, processes, and impacts of poleward ocean heat transport UiB                                       Årthun, Marius
The Arithmetic of Derived Categories UiB                                      Tirabassi, Sofia
Mechanochemical interplay in intraluminal vesicle formation UiO                                     Carlson, Andreas
Studies of nuclear properties for explosive astrophysical processes (SNAPS) UiO                                     Tveten, Gry Merete
Fluid Service Abstraction for Large-Scale Cloud IoT Systems UiO                                     Taherkordi, Amir
ASHLANTIC: Origin and climatic impacts of explosive volcanism during the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) UiO                                     Jones, Morgan
Mid-Infrared CRyptophane-enhanced On-chip Sensor UiT                                     Jagerska, Jana
   
FRIPRO - mobilitetsstipend 2016  
Prosjekttittel Institusjon                        Prosjektleder
The Enigma of Venusian Tesserae: a Window into Early Venus? UiO                                     Bergsaker, Anne Schad
Synthesis and biological evaluations of macrolactam natural products UiO                                      Aursnes, Marius
Silicon Photonic Crystals for Thermal Radiation Manipulation UiO                                      Hadzialic, Sanja
Marine cold air outbreaks at high-latitudes: Dynamics and imprints of mesoscale features UiB                                       Terpstra, Annick
Emneord: Økonomi, Forskning, Forskningspolitikk Av Martin Toft
Publisert 8. des. 2016 13:29 - Sist endra 9. des. 2016 10:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere