– Vi må unngå fortrinnsretten

Rektorkandidat Svein Stølen gikk ut mot fortrinnsretten da han møtte unge forskere til debatt om karriereveier i og utenfor akademia.

Svein Stølen mener fortrinnsrett kan hindre at universitetene tiltrekker seg de beste forskerne.

Stølen begrunnet dette med at universitetene må få ned bruken av midlertidige ansettelser, men likevel frykter faste ansettelser.

– Åpen internasjonal konkurranse om våre 1.amanuensis- og professorstillinger er helt sentralt for at vi skal lykkes som forskningsuniversitet. Dersom fast ansatte forskere på ekstern finansiering får fortrinnsrett til disse stillingene, vil vår konkurranseevne svekkes, sier Stølen.

Han frykter at universitetet kan gå glipp av mange svært gode søkere hvis de som allerede er ansatt skal ha fortrinnsrett, og at mange ledere dermed vegrer seg for å ansette fast.

– Vi må sørge for at den åpne konkurransen om vitenskapelige stillinger opprettholdes, sa han under debatten.

Høyesterett ryddet vekk hinder

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet var delvis enig med Stølen.

–Vi ønsker å legge til rette for at det blir lettere å ansette fast i eksternt finansierte prosjekter, sa Haugstad under debatten.

Han mener at universitetene må ut av en situasjon der ledere vegrer seg for å ansette fast i fordi de frykter å bli sittende med evige lønnsforpliktelser, selv om prosjektfinansieringen tar slutt.

Et av virkemidlene, slik Haugstad ser det, er nettopp at verken faste eller midlertidige forskere skal få fortrinnsrett til førsteamanuensis-stillinger og andre stillinger som kombinerer forskning og undervisning.

Dermed viste han til at dommen i Høyesterett forrige uke ryddet av veien et viktig hinder i arbeidet for å få flere faste ansettelser i akademia.

Svekker kjønnsbalansen

Et av punktene som lå til grunn for debatten på Realfagsbiblioteket, var at uforutsigbar midlertidighet svekker kjønnsbalansen i akademia, som var ett av funnene i undersøkelsen til Akademiet for yngre forskere og UiODoc. I debatten ble det lagt vekt på at flere kvinner søker seg mot mer forutsigbare stillinger utenfor universiteter og høgskoler, og at universitene også på den måten risikerer å tape i konkurransen om de sterkeste.

– Nå har vi kommet så langt ned i andelen midlertidige som det er realistisk å komme uten å ta drastiske politiske grep, som for eksempel en enda tydeligere avgrensning av fortrinnsretten, sa Haugstad til Uniforum og viste til Stølens fullstendige avvisning.

Han viste også til endringene som er foreslått i Tjenestemannsloven, som blant annet kan bety at muligheten til midlertidig ansettelse reduseres til tre år, og at det også vil redusere midlertidigheten betydelig.

Guro Lind, fra Akademiet for yngre forskere i diskusjon med Svein Stølen, UiO.

Rektorkandidat

Svein Stølen annonserte sitt rektorkandidatur i Uniforum tidligere i november. Han forteller at nå jobber han og teamet med programmet sitt, og at alle innspill er blir hørt og tatt med videre i arbeidet.

– Nå er vi er ute etter forslag til konkrete tiltak, sier han til Uniforum.

Rektorvalget skal være rundt påske neste år. Så lang er Stølen den eneste som har meldt sitt kandidatur. I dag er Svein Stølen kjemiprofessor og prodekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet på UiO.

Stølen mener at spørsmålet om antallet midlertidige er en særlig problemstilling innenfor medisin og naturvitenskap.

Avvist i Høyesterett

Fortrinnsretten

* Etter over fire år som midlertidig ansatt i staten, har du såkalt styrket stillingsvern og rettigheter som faste ansatte. Du kan derfor ved oppsigelse ha krav på fortrinnsrett til en annen stilling.

* Tjenestemannsloven sier at en «passende stilling» er en stilling man er kvalifisert for og som ikke innebærer høyere lønn. I tillegg tilsier forvaltningspraksis at man ikke kan kreve fortrinnsrett om stillingen innebærer stillingsmessig opprykk eller avansement.

En midlertidig ansatt UiO-forsker har kjempet siden 2014 for å få fast ansettelse gjennom bruk av fortrinnsrett. Forskeren tapte først i tingretten og vant fram i lagmannsretten. UiO anket til Høyesterett, som åpnet for å behandle saken siden universiteter, fagforeninger og domstoler forstod Tjenestemannslovens bestemmelser om saken så ulikt.

25. november i år besluttet Høyesterett at de støttet UiO, og avviste dermed forskerens krav om fortrinnsrett. 

Emneord: stipendiater, ansettelser, rektorvalget 2017, fortrinnsrett Av Julia Loge
Publisert 29. nov. 2016 15:13 - Sist endra 29. nov. 2016 17:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere