Få elever tar realfag på høyt nivå i Norge

Andelen elever som tar matematikk og fysikk det siste året på videregående skole er lavere i Norge enn i andre europeiske og nordiske land. Det viser den internasjonale undersøkelsen TIMSS Advanced, som ble lagt fram i dag.

SPENNENDE NATURFAGSUNDERVISNING: Gentesten er fiktiv, men prosedyrene og teknikkene Haban Hassan, Divana Alhaghassan og Fatimah Hamzenpour fra Hersleb videregående skole bruker, er de samme som brukes ved en ekte test.(Arkivbilde)

– At så få velger realfag på høyt nivå, er noe vi tar alvorlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

TIMSS Advanced er en internasjonal studie som måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole. I Norge tok kun 6,7 prosent av elevene fordypning i fysikk og 10,6 prosent av elevene matematikk på høyeste nivå. Andelen elever som velger disse fagene har gått ned. 

– Det bør bekymre oss at et land som er tuftet på realfagskunnskap sliter med svak rekruttering til fysikk og matematikk. Vi må vise at realfag åpner dører til spennende studier og gir gode jobbmuligheter, sier Røe Isaksen.

Svakest i algebra

Resultatene i TIMSS Advanced 2015 viser en fremgang i elevenes prestasjoner i matematikk sammenlignet med forrige studie i 2008. Men algebra peker seg ut som det området der norske elever har størst utfordringer. 

– Når det gjelder matematikk, så viser både TIMSS og TIMSS Advanced at algebra er vårt klart svakeste punkt.  Det tyder på at vi prioriterer algebra lavere enn i mange andre land og dette bør vi se nærmere på, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet. 

De norske elevene skårer lavere i matematikk enn Russland, Libanon, USA og Portugal, men høyere enn Sverige og Italia. Resultatene til Frankrike og Slovenia er ikke signifikant forskjellige fra Norges resultater. 

I fysikk er Norge blant de høyest presterende landene i TIMSS Advanced. Kun Slovenia har høyere skår. I TIMSS Advanced 2015 deltok ni land: Italia, Libanon, Portugal, Russland, Norge, Sverige, Frankrike, Slovenia og USA. 

Talentsentre for realfag

I fjor høst la regjeringen frem realfagsstrategien Tett på realfag. Et av målene i strategien er at flere barn og unge skal presterer på høyt og avansert nivå i realfagene. 

– I høst åpnet Norges første talentsentre for realfag i fire byer. Talentsentrene skal være et tilbud til elever som presterer høyt i realfag og som er motivert for å lære mer om matematikk, naturfag og teknologi, sier Torbjørn Røe Isaksen. 

Regjeringen satte i 2015 ned et utvalg som skulle se på hvordan skolen kan legge bedre til rette for høyt presterende elever og elever med høyt læringspotensial. Rapporten ble lagt frem i september i år. 

– Vi trenger flere helt i toppsjiktet innen realfagene i Norge. For å få til dette, må vi bli flinkere til å dyrke frem talentene og gi støtte til høyt presterende elever, understreker kunnskapsministeren. 

Fra i høst ble det innført én time ekstra naturfag på 5. – 7. trinn i barneskolen, og koding som valgfag blir nå tilbudt på over 140 ungdomsskoler over hele landet. 

Fakta om TIMSS Advanced

  • TIMSS Advanced er en internasjonal studie som måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole.
    • Organisasjonen International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) står bak TIMSS.
    • Ni land deltok i TIMSS Advanced 2015: Italia, Libanon, Portugal, Russland, Norge, Sverige, Frankrike, Slovenia og USA. 

Hele rapporten om TIMSS Advanced 2015 

Emneord: Realfag
Publisert 29. nov. 2016 13:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere