Universitetets fond blir fossilfritt

Fondet som forvalter pengene til UiO, NTNU og NMBU følger Oljefondet i ett og alt. Men nå vil de gå lenger enn Oljefondet på ett felt, og trekke seg ut av olje og gass.

Unifor har fulgt Oljefondets etiske retningslinjer siden 2005, men nå går de ett skritt lenger.

Foto: Ola Sæther

– I et demokratisk samfunn er universitetene noe av det mest bærekraftige, og de skal være det. Da må det være parallellitet i at de midlene vi forvalter også kommer fra bærekraftig avkastning, sier administrerende direktør Hans Jørgen Stang til Uniforum.  

Ett skritt lenger enn Oljefondet

Han presiserer at Unifor fortsatt følger de andre prinsippene til Oljefondet, som et minimumskrav. Det vil si krav om etikk, menneskerettigheter, barnearbeid og så videre.

– Men vi går et skritt videre, sier han.

I mai besluttet fondet at de skal bli fossilfrie i løpet av fem år. Nå har de begynt å trekke seg ut, og vil først gå for det Stang kaller en lavkarbon-portefølje.

Unifor forvalter to milliarder kroner på vegne av UiO, NTNU og NMBU. Nå skal 183 millioner av dette flyttes.

– De fondene vi bruker, som KLP og Storebrand må nå vurdere om hvert enkelt selskap er bærekraftig nok, sier Stang.

Oljefondet trakk seg ut av kullselskaper tidligere i år, og da fulgte Unifor etter. 

Internasjonal trend

– Det blir mer og mer vitenskapelig dokumentasjon på at menneskeskapte utslipp påvirker klima, i tillegg til de naturlige endringene, svarer Stang på spørsmål om hvorfor Unifor har tatt dette valget.

Bevegelsen for å få universiteter til å trekke seg ut av fossil energi startet i USA, og har spredt seg internasjonalt. I Storbritannia har nå hvert fjerde universitet gått inn for det, flere etter press fra studenter, ifølge NRK.

– Dette er en del av en internasjonal «divestment»-trend. Det er et viktig signal om at petroleumsindustrien er gårsdagens industri, og at fornybar energi er fremtiden, sier Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett og bærekraftsforsker ved Institutt for privatrett, UiO.

– Det er veldig bra at Unifor gjør dette. Forhåpentligvis vil dette inspirere andre til å gjøre det samme, legger hun til.

Fortsatt mye fossile penger

Sjåfjell mener likevel at det er mye som gjenstår før universitetene oppfyller sitt samfunnsansvar om å være bærekraftige og bidra til bærekraft.

– Det er også spørsmål knyttet til finansieringen av forskningen, som det har vært en del debatt om. Og gjør universitetene nok internt for å være bærekraftige? UiO har i årevis hatt mål om å være et Grønt UiO - hva har det egentlig ført til? NTNU har bærekraft som en av fire strategier for hele universitetet. Hvordan er det egentlig integrert?, spør hun.

Uniforum har tidligere skrevet om at Statoil er en av UiOs største samarbeidspartnere i næringslivet, og samarbeider med fire ulike fakulteter. Andre oljeselskaper, som Lundin og ConocoPhillips har også samarbeid med flere fakulteter.

Emneord: Klima, Miljø, Økonomi Av Julia Loge
Publisert 30. nov. 2016 11:04 - Sist endra 30. nov. 2016 11:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere