Direktesending frå møtet i Universitetsstyret

For første gong i historia overfører Uniforum eit møte i Universitetsstyret på direkten. Det skjer tysdag 6. januar frå klokka 10.00 til 17.00.   Du kan høyra heile møtet frå Professorboligen i sentrum her i Uniforum.

LEIER UNIVERSITETSSTYRET: Rektor Ole Petter Ottersen vil leia møtet i Universitetsstyret som begynner klokka 10.00 i dag. Høyr direkteoverføringa i Uniforums nettutgåve. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Alle som vil høyra på direktesendinga vår frå Universitetsstyremøte i dag, må gå inn på denne lenkja:  Då vil du med deg lydoverføringa frå møtet i Universitetsstyret.  Overføringa er eit samarbeid mellom Uniforum og UB Realfagsbiblioteket og USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi). Møtet i Universitetsstyret blir alltid leidd av UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

 

Du kan lytta til møtet her:

Deler av møtet er lukka og blir ikkje streama.

Del 1

Del 2

 

 

Dette er saklista for dagens møte:

Møte nr. 7/2016 i Universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2016

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker b


O-SAK 1 Risikovurdering av byggeprosjekter

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Forslag til årsplan for Enhet for intern revisjon (EIR) 2017

 Saksnr.

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2017

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Studiesuksess ved UiO  - Status og tiltak

Saksnr.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Universitetsstyrets fire priser: priskomiteens arbeid

Saksnr.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Utnevning av æresdoktorer ved UiO 2017

Saksnr. 2016/7609

Unntatt offentlighet etter Offl. § 14


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Status The Guild of European Research-Intencive Universities

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orientering fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om fakultetets arbeid med utdanningskvalitet

Ved prodekan Solveig Kristensen


O-SAK 5 Orientering fra Det humanistiske fakultet om fakultetets arbeid med frafall

Ved prodekan Eirik Welo


  Ordinære saker


  V-SAK 5 Utviklingsavtalen mellom UiO og Kunnskapsdepartementet

  Saksnr.

  Vedtaksforslag:

  1. Styret slutter seg til det helhetlige utkastet til utviklingsavtale mellom UiO og Kunnskapsdepartementet, med de føringer som fremkommer i møtet.
  2. Rektor gis fullmakt til å justere og sluttføre avtalen etter dialog med Kunnskapsdepartementet.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 6 Ulike forslag om organisering i kunnskapssektoren

  Saksnr.

  Saksdokumenter:


  O-SAK 7 Årshjul for styrsaker 2017

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


  O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

  Saksnr. 2008/3197

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Orienteringssaker


  O-SAK 9 Eventuelt,

   

   

  ,

   

   

  Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
  Publisert 6. des. 2016 09:00 - Sist endra 8. des. 2016 09:59
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere