2015 - Side 10

Publisert 15. juni 2015 16:34

– Spør oss om korleis det er mogleg å få til god forsking på tvers av fag som litteratur, teologi, medisin, juss, naturvitskap, økonomi og matematikk. Det kan me, seier nytilsett senterleiar Anne-Jorunn Berg på Senter for tverrfagleg kjønnsforsking ved UiO.

Publisert 11. juni 2015 06:00

I dag skriver Stortinget ut tung medisin for det mange mener er en høyst usikker akademisk diagnose. Strukturmeldingen skal behandles, og saksordfører Sivert Bjørnstad (FrP) fronter en sjeldent samlet KUF-komité.

Publisert 4. juni 2015 16:30

En enstemmig utdanningskomite vil at departementet ser på nye løsninger for finansiering av høgskoler og universiteter. Dette er på tvers av statsrådens innstilling.

Publisert 4. juni 2015 09:30

– Det er kritikkverdig av SV-dekan Fanny Duckert å gå inn for tilsett leiing ved universiteta når eit stort fleirtal på SV-fakultetet har stemt for vald leiing, synest Marianne Andenæs, leiar for Studentparlamentet ved UiO. Fanny Duckert avviser kritikken.

Publisert 30. mai 2015 12:35

– Eg vil ha vald rektor. Det har aldri vore noko problem med vald rektor på universiteta og høgskulane. Det meiner Heidi Østbø Haugen, som stiller til val som ny representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette.

Publisert 30. mai 2015 12:30

– Eg trur sjansane for å få ein lite gode rektor er mindre med ein tilsett rektor og eit styre som gjer jobben sin. Det meiner Thorjørn Larssen som er ein av dei tre kandidatane som stiller til val som representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette. 

Publisert 30. mai 2015 12:20

– Eg meiner at vald leiing er den modellen som best tar vare på UiOs autonomi og faglege tyngd.  Det meiner Sofie Høgestøl som ynskjer attval som representant i Universitetsstyret for dei mellombels, vitskaplege tilsette.  Ho blir utfordra av kandidatane Heidi Østbø Haugen og Thorjørn Larssen.

Publisert 28. mai 2015 15:37

– Ideen om å laga ei bok og eit utstilling om smykke dukka opp for to år sidan, fortel Ingunn Marit Røstad. Saman med Marianne Vedeler er ho redaktør for boka «Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys».