2015 - Side 10

Publisert 18. juni 2015 15:00

NTNU-stipendiatene fra Iran sier de bare vil sørge for mer miljøvennlige prosesser, men norske myndigheter mener kunnskapen kan benyttes til å produsere kjernefysiske våpen.

Publisert 18. juni 2015 14:01

Massemorderen Anders Behring Breivik søker opptak på statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Om han kommer inn, vil studiene foregå som selvstudium på cellen i fengselet, skriver UiO i en pressemelding.

Publisert 18. juni 2015 05:00

Ansatte i Niels Treschows hus hadde begynt å flytte ut da beskjeden om at oppussingen var utsatt, kom. Grunnen er at rehabiliteringen av Sophus Bugges hus blir 50 millioner kroner dyrere enn beregnet.

Publisert 17. juni 2015 15:53

Laura Alfaro frå Colombia, Tarjei Mattisson Funderud frå Østfold og Katrina Bjerke Throndsen frå Russland har ein ting til felles: Dei har vald å studera nynorsk på UiO.

Publisert 17. juni 2015 13:52

Nye forskningsfunn tyder på sammenheng mellom arbeidsmiljøet i NTNUs gamle bygg på Rosenborg og overhyppighet av enkelte krefttyper.

Publisert 17. juni 2015 09:21

To iranske NTNU-stipendiater har saksøkt staten fordi de ble nektet oppholdstillatelse. Utfallet av saken kan få stor betydning for iranere i norsk akademia i fremtiden.

Publisert 15. juni 2015 16:34

– Spør oss om korleis det er mogleg å få til god forsking på tvers av fag som litteratur, teologi, medisin, juss, naturvitskap, økonomi og matematikk. Det kan me, seier nytilsett senterleiar Anne-Jorunn Berg på Senter for tverrfagleg kjønnsforsking ved UiO.

Publisert 12. juni 2015 15:49

Venstreleiar Trine Skei Grande opna utstillinga «Ta det personlig» i Historisk museum i går ettermiddag. Både eldgamle sverd, smykke og kammar er stilte ut.

Publisert 11. juni 2015 15:52

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bøyer seg for kravet fra en samlet KUF-komité om å vise fram hvordan basisfinansieringen er bygd opp.

Publisert 11. juni 2015 06:00

I dag skriver Stortinget ut tung medisin for det mange mener er en høyst usikker akademisk diagnose. Strukturmeldingen skal behandles, og saksordfører Sivert Bjørnstad (FrP) fronter en sjeldent samlet KUF-komité.

Publisert 4. juni 2015 16:30

En enstemmig utdanningskomite vil at departementet ser på nye løsninger for finansiering av høgskoler og universiteter. Dette er på tvers av statsrådens innstilling.

Publisert 4. juni 2015 09:30

– Det er kritikkverdig av SV-dekan Fanny Duckert å gå inn for tilsett leiing ved universiteta når eit stort fleirtal på SV-fakultetet har stemt for vald leiing, synest Marianne Andenæs, leiar for Studentparlamentet ved UiO. Fanny Duckert avviser kritikken.

Publisert 3. juni 2015 14:29

Doktorstipendiat Sofie A. E. Høgestøl blei attvald som representant i Universitetsstyret for dei mellombels, vitskaplege tilsette. Ho fekk 49,8 prosent av røystene.

Publisert 3. juni 2015 11:29

Akademikarar og studentar gav ein klar bodskap til Aps saksordførar Marianne Aasen, då dei i går gav henne 2600 underskrifter mot forslaget om at tilsett rektor med ekstern styreleiar skal bli normalordninga ved universiteta og høgskulane.

Publisert 2. juni 2015 12:22

Klokka 15.30 i ettermiddag overrekkjer akademikarar og studentar 2500 underskrifter til Stortingets KUF-komité til forsvar for ordninga med vald rektor som styreleiar på universitet og høgskular. Tre valde UiO-dekanar krev samtidig tilsett rektor med ekstern styreleiar.

Publisert 2. juni 2015 09:59

Medieprofessor Tore Slaatta (57) er ansatt som ny generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Han tiltrer jobben etter årsskiftet.

Publisert 1. juni 2015 15:50

– Regjeringa vil sjå nærare på om det er mogleg å forska vidare på behandlinga taterfolket har fått frå psykiatrien. Det sa kommunalminister Jan Tore Sanner etter å ha fått rapporten frå taterutvalet i ettermiddag.

Publisert 1. juni 2015 10:10

Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag om at tilsatt rektor skal være normalen i på universiteter og høgskoler. Dermed ligger det an til flertall for forslaget i Stortinget.

Publisert 30. mai 2015 12:35

– Eg vil ha vald rektor. Det har aldri vore noko problem med vald rektor på universiteta og høgskulane. Det meiner Heidi Østbø Haugen, som stiller til val som ny representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette.

Publisert 30. mai 2015 12:30

– Eg trur sjansane for å få ein lite gode rektor er mindre med ein tilsett rektor og eit styre som gjer jobben sin. Det meiner Thorjørn Larssen som er ein av dei tre kandidatane som stiller til val som representant i Universitetsstyret for dei mellombels vitskaplege tilsette. 

Publisert 30. mai 2015 12:20

– Eg meiner at vald leiing er den modellen som best tar vare på UiOs autonomi og faglege tyngd.  Det meiner Sofie Høgestøl som ynskjer attval som representant i Universitetsstyret for dei mellombels, vitskaplege tilsette.  Ho blir utfordra av kandidatane Heidi Østbø Haugen og Thorjørn Larssen.

Publisert 29. mai 2015 15:35

Eksperter fra hele Europa er i dag i Bergen for å markere starten på ERIH PLUS, et europeisk register for vitenskapelige tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Registeret skal bygges opp og driftes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Publisert 28. mai 2015 15:37

– Ideen om å laga ei bok og eit utstilling om smykke dukka opp for to år sidan, fortel Ingunn Marit Røstad. Saman med Marianne Vedeler er ho redaktør for boka «Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys».

Publisert 28. mai 2015 11:54

Det er med stor sorg at vi mottok budskapet om at Nils Christie døde brått 27. mai, skriver Institutt for kriminologi og rettssosiologi på sine nettsider.

Publisert 26. mai 2015 15:37

Forslaget med å svekke ordningen med valgt rektor hviler ikke på forskning eller erfaring, men kun på det premisset at det finnes dyktigere ledere utenfor institusjonen enn innenfor, skriver kjente norske akademikere i et felles opprop.