Mener kunnskapen kan brukes til å effektivisere produksjon av atomvåpen

NTNU-stipendiatene fra Iran sier de bare vil sørge for mer miljøvennlige prosesser, men norske myndigheter mener kunnskapen kan benyttes til å produsere kjernefysiske våpen.

KJEMPER I RETTEN: Shahin Akbarnejad (t.v.) og Hamideh Kaffash er på plass i Oslo tingrett for å kjempe for oppholdstillatelse og muligheten til å fullføre doktorgradene sine ved NTNU. Til høyre er advokat Brynjulf Risnes.

Foto: Kristoffer Furberg i Universitetsavisa

Et viktig aspekt i saken er om de to NTNU-stipendiatenes forskningsprosjekter skal vurderes som åpne grunnforskningsprosjekter, eller sensitiv forskning som omfattes av internasjonale sanksjoner og regelverket om ulovlig kunnskapsoverføring.

Rettssaken der de to NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Shahin Akbarnejad har saksøkt Utlendingsnemda (UNE) startet i Oslo tingrett onsdag morgen. Det er satt av fire dager til saken.

LES OGSÅ: Slik blir rettssaken

- Ingen klare grenser

Saksøkernes advokat Brynjulf Risnes sa i sitt innledningsforedrag at de mener regelverket omhandler anvendt forskning og spesifikk opplæring i for eksempel tematikk som omfattes av internasjonale sanksjoner mot Iran, men at de to iranerne er på grunnforskningssiden.

Det er imidlertid ingen klare grenser mellom de to grenene innen forskningen, ifølge instituttleder Jostein Mårdalen ved NTNUs institutt for materialteknologi. Han mener også at doktorgradsprosjektene er på grunnforskningssiden.

Advokat Ola Berg Lande ved Regjeringsadvokaten representerer UNE. De har et annet syn på saken. Derfor ville han også ha svar på i hvilken grad Kaffash og Akbarnejad er involvert i forskning i samarbeid med industrien. Bakgrunnen for dette er et brev der Kaffash beskrives som viktig for norsk ferrolegeringsindustri.

Kaffash svarte at hennes del av prosjektet dreier seg om å redusere CO2-utslipp, og at dette også er viktig for industrien.

- Jeg fikk sagt det jeg ville si, og føler det gikk greit. Jeg håper de forsto meg, men Merete (Tangstad, NTNU-professoer og Kaffashs veileder, journ. anm) kan sikkert forklare det bedre på norsk i morgen. Jeg er fortsatt positiv til utfallet av denne saken, sier hun til UA etter sin forklaring.

Mener NTNU ikke har noe de skulle ha sagt

Det tror også instituttleder Mårdalen. Han sitter ringside og følger rettssaken. Instituttlederen mener uenigheten mellom partene blant annet dreier seg rundt hvor vide fullmakter utlendingsmyndighetene har. Han mener både Kaffash og Akbarnejad fikk presisert at teknologien de jobber med dreier seg om å forbedre produksjonen av et eksisterende materiale, ikke lage noe nytt.

Berg Lande og UNE mener imidlertid at det er en utpreget praktisk anvendelse av de to stipendiatenes forskningsfelt. Advokaten viser til at forskningsprosjektene skjer i samarbeid med industrien. Han sa i sitt innledningsforedrag at sanksjonene er rettet mot Iran som stat, men at det ikke er til å unngå at det går utover personer med tilknytning til landet.

- De to saksøkerne er svært ressurssterke. Dette handler om at de ikke får lov til å forske på toppuniversitetet NTNU. I en utlendingsmessig konktekst er dette en liten inngripen. NTNU står fritt til å velge hva de vil forske på, men de får ikke lov til å velge hvem som skal få opphold i Norge.

- Benyttes til kjernefysiske våpen

Kaffashs prosjekt går ut på å erstatte karbon med naturgass (metan, journ. anm.) i produksjon av ferromangan. Akbarnejads prosjekt går ut på å gjøre prosessen med filtrering

Dette er saken:

  • En rekke iranere har blitt nektet opphold i Norge på grunnlag av utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.
  • Fagmiljøene til stipendiatene ved NTNU har gitt dem sin fulle støtte, og mange har stilt seg uforstående til myndighetenes praksis.
  • NTNU har sendt inn klager på flere av avgjørelsene, og uttrykt bekymring over lang saksbehandlingstid.
  • UDI har snudd og tatt flere klager fra iranere, som først har blitt nektet oppholdstillatelse, til følge.
  • NTNU-stipendiaten Hamideh Kaffash har stått i fronten for en kampanje som kjemper mot det de mener er diskriminering av iranske studenter i Norge. Hun og Shahin Akbarnejad var blant dem som ble nektet opphold. Nå saksøker de Utlendingsnemda. Søksmålet er finansiert gjennom crowdfunding.

av aluminium mer miljøvennlig og effektiv.

Berg Lande viste også til at ferromangan benyttes i produksjonen av mareldet stål. Dette er noe Forsvarets forskningsinstitutt antar brukes i sentrifugene man benytter til å anrike uran, og dermed produsere kjernefysiske våpen.

- Disse sentrifugene er ikke effektive i dag, og denne teknologien kan benyttes her, sier Berg Lande.

Det er ventet at det kommer mer informasjon om dette senere i rettssaken.

Berg Lande viser videre til UDs vareliste II til forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, og sier at både aluminium og ferromangan omfattes av denne listen. UNE mener dette betyr at de er forpliktet til å hindre kunnskapsoverføring på dette feltet.

- Iran har allerede aluminium og ferromangan. Spørsmålet her er om stipendiatene kan tilføre noe nytt. Jeg mener det ikke er det doktorgradsprosjektene deres dreier seg om. Det handler om å gjøre prosessen mer miljøvennlig. Sluttproduktet er det samme, sier Mårdalen til UA.

Han ser frem til en rettskraftig dom faller, slik at det blir lettere for universitetet og instituttet å vite hvilket handlingsrom man har ved opptak og ansettelser.

Støttespillere på plass i rettssalen

I tillegg til Mårdalen følger en gruppe av iranernes støttespillere med på rettssaken. NTNU-stipendiat Babak Khalaghi var også til stede. Han jobber med samme forskningsområde som Kaffash, og fikk innvilget opphold etter å ha klaget på avslag om oppholdstillatelse i fjor. Hans sak var nærmest identisk med Kaffash sin sak, og dette vil bli et tema under Risnes sin prosedyre fredag. Saksøkerne mener dette er snakk om ulovlig diskriminering.

Kaffash ba om å få en sluttkommentar da hun var ferdig med sin forklaring:

- Det er urettfedig at dere vil beslutte slikt overfor uskyldige iranske studenter. Vi forsøker å hjelpe samfunnet deres. Vi har ikke tryglet om å komme hit. Vi har blitt invitert, og ønsker å hjelpe dere. Vi har ikke gjort annet enn å studere hele livet vårt.

Både Kaffash og Akbarnejad sier til UA etter at retten er hevet at de er fornøyde med dagen og føler at de har fått forklart seg godt.

- Jeg er optimist. Det vi driver med er jo grunnforskning med åpne kilder, og resultatene av dette blir tilgjengelig for alle, sier Akbarnejad.

Både Risnes og Berg Lande presiserte under rettssakens første dag at et helt sentralt poeng er de internasjonale sanksjonene mot Iran. Dette vil bli gjennomgått torsdag da blant annet Sverre Lodgaard og to forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt skal forklare seg.

Universitetsavisa følger saken fra Oslo tingrett.

BAKGRUNN:

LES OGSÅ: 54 personer fanget av spionfilter
LES OGSÅ: PST mistenker organisert forskerjuks fra Iran
LES OGSÅ: Ventet fire måneder - fikk nok et avslag
LES OGSÅ: UD: - Studenter kan lage kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen
LES OGSÅ: - Kunnskap er det samme som håndfast teknologi
LES OGSÅ: - Norge bør være sistevalg for iranere
LES OGSÅ: 234 åpnet lommeboken
LES OGSÅ: - Dette føles helt fantastisk
LES OGSÅ: Iranske politikertopper hamrer løs mot Norge

 

 

Emneord: Internasjonalisering, Forskningspolitikk, Iran, Menneskerettar Av Kristoffer Furberg i Universitetsavisa
Publisert 18. juni 2015 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere