Millionoverskridelser på Sophus Bugge stanser oppussing av Niels Treschow

Ansatte i Niels Treschows hus hadde begynt å flytte ut da beskjeden om at oppussingen var utsatt, kom. Grunnen er at rehabiliteringen av Sophus Bugges hus blir 50 millioner kroner dyrere enn beregnet.

50 PROSENT DYRERE ENN BEREGNET: Pengene som var satt av til oppussing av Niels Treschows hus (høyblokka til høyre) må brukes til rehabilitering av Sophus Bugge (lavblokka til venstre).

Foto: Ola Sæther

Det humanistiske fakultet fikk i 2014 gjennomslag for at UiO skal bruke i overkant av 100 millioner på å pusse opp Sophus Bugges hus. Arbeidene skal starte opp 1. juli og rehabiliteringen vil pågå i ca. ett år. Universitetsstyret bevilget samtidig 50 millioner ekstra til vedlikehold, penger universitetets eiendomsavdeling besluttet å bruke til å pusse opp de øverste etasjene av fakultetets hovedbygning, Niels Treschows hus.

I begynnelsen av denne måneden ble det kjent at oppussingen av Niels Treschows hus må utsettes.

UNDERVURDERTE KOSTNADENE: – Vi jobber med å bli bedre på prosjektstyring, understreker eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo.

I siste minutt

Nyheten ble formidlet til de ansatte ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) via mail.

«I et hastemøte i går fikk vi beskjed om at oppussingen av Niels Treschows hus var utsatt. Grunnen til dette er at rehabiliteringen av Sophus Bugges hus blir vesentlig dyrere enn antatt, ca. 150 millioner kroner i stedet for ca. 100 millioner kroner», opplyste instituttledelsen, som beklaget utsettelsen, ikke minst med tanke på inneklimaet i bygningen. Instituttledelsen beklaget også sterkt at beskjeden kom på et tidspunkt da noen allerede hadde flyttet, og alle berørte hadde brukt mye tid på å forberede flytting til midlertidige kontorer.

Professor Jeroen Vandaele forteller om stor skuffelse blant de ansatte.

– Det er mange ved instituttet som sliter med luftveiene, og situasjonen i de øverste etasjene i Niels Treschow gjør ikke situasjonen bedre. Nyheten om at etasjene skulle pusses opp, ble derfor svært godt mottatt, sier han.

Prosjektet har endret seg

Eiendomsdirektør John Skogen forteller at beslutningen om å utsette arbeidene i Niels Treschow og i stedet bruke pengene på Sophus Bugge, ble tatt i samråd med universitetsledelsen og ledelsen ved Det humanistiske fakultet.

– Sophus Bugge har i tillegg til å være preget av generelt forfall, dårlig innemiljø og uhensiktsmessige lokaler. En viktig årsak til at vi har valgt å prioritere denne bygningen, er at den er svært viktig for læringsmiljøet på fakultetet og kommer mange studenter til gode, sier han.

– Hva skyldes overskridelsene?

John Skogen forteller at kalkylene som ble lagt fram for Universitetsstyret i juni 2014, ble utført av eiendomsavdelingen med innspill fra brukerne ved Det humanistiske fakultet.

– Overskridelsene skyldes dels at Eiendomsavdelingen ikke forutså kompleksiteten, dels at prosjektet har endret karakter underveis, kommenterer Skogen.

Han viser til at Riksantikvarens vedtak om å frede eller verne store deler av bygningsmassen til Universitetet i Oslo, deriblant Sophus Bugge, kom etter at kalkylene var klare.

Nye miljøkrav

På dette tidspunktet hadde Eiendomsavdelingen dessuten besluttet å reorganisere arbeidet med ny masterplan for alle universitetets campusområder. Den nytilsatte eiendomsdirektøren ønsket å se på arbeidet med helt nye øyne.

– Vi ønsket blant annet å legge større vekt på at Universitetet i Oslo skal bli et grønnere universitet også når det gjelder bygningsmassen. Målsettingen vi satte oss, er at alle nye byggeprosjekter skal miljøsertifiseres, og vi bestemte oss for å ta denne målsettingen inn i prosjekteringen av Sophus Bugge.

– Dette skal bli et førsteklasses miljøbygg, understreker han.

Ikke minst de nye miljøkravene, er ifølge eiendomsdirektøren en viktig årsak til at prosjektet blir vesentlig dyrere enn opprinnelig beregnet.

Universitetet vil blant annet hente opp energi fra grunnen. For å nå de strenge energikravene som ligger i miljøsertifiseringen, er kvaliteten på vinduene hevet og det vil bli større grad av etterisolering.

Lett å være etterpåklok

– Vi har nok også undervurdert en del andre ting, legger Skogen til.

– Dette er en kompleks bygning, og nye krav fra brukerne er kommet til underveis. Dette er ikke en A4-bygning, for å si det enkelt. Da anbudsfristen gikk ut og tallene var klare i slutten av mai, så vi at kostnadene ble vesentlig høyere enn forventet, innrømmer han.

– Burde ikke overskridelsene vært forventet gitt endringene som var gjort i prosjektet?

– Det er lett å være etterpåklok. Vi skjønte at prosjektet ville bli litt dyrere, men vi forventet ikke så høye kostnadsøkninger, innrømmer eiendomsdirektøren.

Han viser til at satsingen på miljøsertifisering er noe nytt og at universitetet har begrensede erfaringer med miljøsertifisering av vernede bygninger.

– Vi jobber også med å bli bedre på prosjektgjennomføring, understreker han.

– Vi vil legge vekt på å gjennomgå kalkyler og beregne kostnader tidlig i prosjektfasen og helst før vi ber om bevilgninger.

Sophus Bugge

Sophus Bugges hus stod ferdig i 1960. Bygningen brukes som bibliotek og læringssenter for studentene på Det humanistiske fakultet.

Bygningen stengte for totalrehabilitering 1. juni og skal ifølge planen åpne igjen høsten 2016. I byggeperioden holder studentbiblioteket til i midlertidige lokaler på lesesalen i Eilert Sundts hus.

Les mer om oppussingsprosjektet

Øverst på prioriteringslista

Hvor lenge de ansatte ved ILOS må vente før lokalene i Niels Treschow blir pusset opp, kan Skogen ikke svare på.

– Vi vil nå gjøre en del tiltak, deriblant foreta en hovedrengjøring i de tre etasjene hvor oppussingsarbeidene er blitt utsatt. Vi vil også rense og finjustere ventilasjonsanlegget, sier han, og legger til at personer som er spesielt plaget av innemiljøet i Niels Treschow, vil få tilbud om midlertidige lokaler andre steder.

23. juni skal den nye masterplanen legges fram for Universitetsstyret.

– Masterplanen inkluderer en helhetlig plan for oppgradering av alle bygningene på øvre Blindern. Her vil Niels Treschows hus ha meget høy prioritet, forsikrer eiendomsdirektøren.

 

 

 

.

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 18. juni 2015 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere