2013 - Side 12

Publisert 13. mars 2013 12:25

Lurer du på hva som skjer med en plante når det regner hele sommeren, eller hvordan varmere klima påvirker en plante? Hos Aud B. Eriksen i Fytotronen kan du bestille både dårlige somre og varmere klima.

Publisert 13. mars 2013 12:00

UiO er redd de statlige føringene på likelønn på sikt vil slå negativt ut for mannlige ansatte. – Menn er ikke en lidende gruppe på UiO, argumenterer derimot NTL-leder Ellen Dalen .

Publisert 9. mars 2013 10:34

Den nye forskingsmeldinga er her. Regjeringen lover tiltak mot midlertidighet, 300 innstegstillinger, offentlige doktorgrader og mer penger til de som tar ansvar for undervisning.

Publisert 8. mars 2013 13:55

– Me brukar mykje pengar på forsking, men me brukar ikkje nok. Det sa statsminister Jens Stoltenberg då han saman med kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte den nye forskingsmeldinga i dag.

Publisert 7. mars 2013 14:03

«Forskinga di er for god til å vere sann», sa kollegaer til Diederik Stapel. Det var den heller ikkje. Men kva kan forskarar ved norske universitet lære av superfjuskaren Stapel?  

Publisert 1. mars 2013 16:27

Universitetet i Oslo gir doktorstipendiatar som tar ut full foreldrepermisjon fem veker lenger tilsetjing slik at dei kan ta ut ferie utan å tapa arbeidstid. Avgjerda er tatt etter at 13 kvinnelege stipendiatar på jus har klaga UO inn for Likestillings- og diskrimineringsombodet,  skriv Kilden.

Publisert 28. feb. 2013 13:11

Når fagforeningene på UiO arrangerer debattmøte om IHR på mandag, håper de medlemmene i Universitetsstyret sitter i salen. Tilliten til prosjektlederen for omorganiseringen på UiO er for høy, frykter de.        

Publisert 26. feb. 2013 15:37

Universitetet i Oslo kjem på niandeplass i Europa og på andreplass i Norden av dei universiteta som er mest synlege på nettet. Cambridge-universitetet tar førsteplassen i Europa, medan Helsingfors universitet er best i Norden, viser den siste rangeringa til Webometrics.

Publisert 25. feb. 2013 15:39

– Tilbakemeldingene er veldig positive, beskriver universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe . Stikk i strid med kommentarer som har falt på fagforeningsmøter, opplever hun stor tilslutning til omorganiseringen IHR.

Publisert 22. feb. 2013 15:38

Oljeforskar Helge Ryggvik på Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO melder Politiets Sikringsteneste (PST)  til  Stortingets kontrollutval. Ryggvik mistenkjer PST for å ha overvaka han og fagforeiningsleiar Terje Nustad under eit forskingsoppdrag i Colombia.