2013 - Side 10

Publisert 14. mai 2013 18:20

Forskarar fryktar at det ikkje lenger vil lønna seg å publisera på eit skandinavisk språk. Det trur dei blir konsekvensen etter eit omstridt vedtak i fakultetsstyret på Det humanistiske fakultetet ved UiO. HF-dekanen avviser kritikken.

Publisert 14. mai 2013 10:31

Ingen av de 30 skoleelevene som tjuvstartet på begynnerkurset i matematikk ved UiO, strøk. 13 av dem fikk A, som er beste karakter, melder Universitetet i Oslo.

Publisert 13. mai 2013 12:45

Prorektor Inga Bostad blir ny direktør for Norsk senter for menneskerettigher ved UiO. Når hun tiltrer 1. januar 2014, overtar hun etter Nils A. Butenschøn.

Publisert 10. mai 2013 16:03

Kristian Gundersen vil bekjempe New public management. Åke Appelquist ser ikke på ansatt rektor som noe problem. Alle er enige om at Universitetsledelsen har håndtert konflikten med fagforeningene på en uprofesjonell måte. Men hvem er det egentlig som bryr seg? 40 ansatte deltok på debattmøtet en uke før styrevalget.

Publisert 8. mai 2013 12:20

Flere av UiOs fagmiljøer gjør det svært godt i en internasjonal rangering ved rundt 3000 universiteter. Institutt for medier og kommunikasjon er det fagmiljøet ved UiO som skårer aller høyest.

Publisert 7. mai 2013 16:39

Senter for studiar av Holocaust og livsynsminoritetar (HL-senteret)  på Bygdøy får 20 millionar kroner til vedlikehald og modernisering. Det foreslår regjeringa i revidert nasjonalbudsjett i dag. UiO får ikkje meir pengar til nybygg denne gongen.

Publisert 7. mai 2013 12:34

Alle tall peker oppover i tilstandsrapporten for norsk høyere utdanning anno 2013. De siste ti årene har det blitt 35 000 flere studenter, det blir flere studiepoeng for hver student og antallet doktorgrader er doblet på ti år.

Publisert 7. mai 2013 11:42

Romfolket som har benyttet parkeringsplassen på Tøyen som overnattingsplass har mistet toaletttilbudet sitt. Oslo kommune har fjernet toalettene. Dermed bruker de bostedsløse både Botanisk hage og de andre grøntområdene på Tøyen. Nå vil Botanisk hage stenge tidligere enn før.

Publisert 6. mai 2013 22:01

Om me ikkje straks klarer å stansa folkeauken, klimaendringa, utryddinga av dyr og plantar og forureininga, vil livskvaliteten på jorda for menneska bli svært mykje verre i 2050. Det er konklusjonen i ein forskingsrapport om jordas tilstand som i dag blir lagt fram på Universitetet i Oslo.

Publisert 6. mai 2013 12:01

UiO har fått seks storskalaprosjekter og to mindre prosjekter med til andre trinn i konkurransen om å få en halv milliard kroner fra Forskningsrådet til infrastruktur for forskning.Til høsten blir det avgjort hvilke forskningsmiljøer som får pengene. Divisjonsdirektør Anders Hanneborg lover tøff konkurranse.

Publisert 3. mai 2013 15:49

Kjemiprofessor Knut Fægri blir viserektor for rektor Ole Petter Ottersen. – Fægri vil vera ein stor ressurs når det mellom anna gjeld planane om å byggja eit senter for livsvitskap, seier Ottersen til Uniforum.

Publisert 3. mai 2013 12:50

400 flere studenter kan få studentbolig etter at kunnskapsminister Kristin Halvorsen i TV 2 i dag  avslørte at regjeringen vil gi 100 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert 2. mai 2013 16:38

Et enstemmig universitetsstyre støtter rektor Ole Petter Ottersen i avgjørelsen om å stenge Islam Net ute fra Universitetet i Oslo, melder Universitas.

Publisert 30. apr. 2013 16:52

Sju vitskaplege, åtte teknisk-administrative og to kandidatar for mellombels vitskaplege har meldt seg på i kampen om å bli valde inn i Universitetsstyret på Universitetet i Oslo.

Publisert 30. apr. 2013 15:38

UiO-ledelsen kan ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om å utsette alt partssamarbeid frem til de mener tilliten er gjenopprettet. Mangel på fremdrift ville da gi unødige belastninger for sentraladministrasjonens medarbeidere, skriver rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en mail til fagforeningene.

Publisert 30. apr. 2013 14:55

Som betingelse for å kunne gjenoppta samarbeidet om organisasjonsendringer i Sentraladministrasjonen, krevde fagforeningene at universitetsledelsen gikk ut med en melding. Her skulle ledelsen dementere en uttalelse i  Universitas og blant annet poengtere at den tar Hovedavtalen på alvor.

Publisert 29. apr. 2013 12:13

I 2015 skal det startes nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Det er klart etter at Forskningsrådets hovedstyre har besluttet at det skal utlyses penger til dette, står det på Forskningsrådets nettsider.

Publisert 26. apr. 2013 16:30

De tillitsvalgte utsetter alle møter med universitetsledelsen om omorganiseringen av sentraladministrasjonen inntil videre.

– Det betyr ikke at fagforeningene har brutt samarbeidet, understreket de hovedtillitsvalgte på et informasjonsmøte 26. april.

Publisert 25. apr. 2013 16:41

Kreftforskaren Harald Stenmark ved Radiumhospitalet og UiO får i dag Oslo universitetssykehus sin pris til ein framifrå forskar ved sjukehuset. Prisen er på 300 000 kroner.

Publisert 25. apr. 2013 15:15

Konsentrerte menn sitter bøyd over sjakkbrett i festlokalet til Det Norske Studentersamfund. Ikke alvorlige studenter, men deltakere i en nordisk turnering i sjakk som ble holdt i Kristiania 10.–22. august 1923.

Publisert 25. apr. 2013 14:39

Rektor Ole Petter Ottersen lovar ingen store endringar etter at han blei attvald som rektor ved UiO denne månaden. – No gjeld det å landa dei initiativa som me allereie har tatt, understrekar han.

Publisert 25. apr. 2013 13:58

På 1400-tallet ble det vanlig å dekorere norske kirker med importerte gjenstander. I ettertid er denne kirkekunsten blitt sett på som mindreverdig. Forskere fra UiO vil bringe kulturarven fra senmiddelalderen fram i lyset.

 

Publisert 24. apr. 2013 16:12

Dag Rune Olsen ble i dag valgt til rektor ved Universitetet i Bergen.  

Publisert 24. apr. 2013 15:57

– Som 18-åring blei eg fascinert av å høyra Kjetil Taskén fortelja om DNA-molekylet, og begynte å studera molekylærbiologi, fortel doktorkandidat Deeqa  Ahmed. No har ho og kollegaene hennar på Radiumhospitalet gjort funn som kan påvisa tjukktarmskreft langt tidlegare enn før.

Publisert 24. apr. 2013 15:50

Uoversiktlig informasjon og usikkerhet om reell medvirkning preger omorganiseringen av UiOs sentraladministrasjon, kommer det fram i en rapport.

  – Universitetsledelsen har ikke alltid lyktes like godt i å forklare hvordan den har tenkt, vedgår HR-direktør Anita Sandberg.