Styrevalget flertallet av UiOs ansatte gir blaffen i

Kristian Gundersen vil bekjempe New public management. Åke Appelquist ser ikke på ansatt rektor som noe problem. Alle er enige om at Universitetsledelsen har håndtert konflikten med fagforeningene på en uprofesjonell måte. Men hvem er det egentlig som bryr seg? 40 ansatte deltok på debattmøtet en uke før styrevalget.

Mandag 13. mai starter valget av nye representanter for de ansatte til Universitetsstyret.

Noen av de nominerte er mer kjent enn de andre. Blant de nominerte til å bli representant for de teknisk-adminitstrativt ansatte er hovedtillitsvalgt i fagforeningen Parat, Ole Martin Nodenes. Kandidat for de vitenskapelige ansatte, Kristian Gundersen har sittet i Universitetsstyret tidligere. Liv-Elisif Kalland stiller til gjenvalg som representant for de midlertidige vitenskapelige tilsatte.

Kandidatene har to kanaler til å gjøre sine synspunkter og fanesaker kjent for velgerne, valgsiden på UiOs nettsider og debattmøtet for de ansatte tirsdag 7. mai.

Under én prosent av de ansatte

Engasjementet blant de tilstedeværende på debattmøtet en uke før valget er stort, og kandidatene får mange spørsmål fra salen.

Ved UiO er det kun Universitetsstyret som kan vedta å legge ned fag. Hvilke kriterier vil kandidatene legge vekt på i slike saker om de blir valgt? Hva vil kandidatene gjøre for å gjenopprette tilliten mellom universitetsledelsen og fagforeningene? Ønsker kandidatene valgte eller tilsatte ledere?

Alle kandidatene svarer på alle spørsmålene, og de tilstedeværende får god anledning til å bli kjent med de nominerte. Men stor betydning for valgutfallet får debatten neppe. Kun ca. 40 av universitetets rundt 6000 ansatte har møtt opp for å høre hva de nominerte kandidatene har å si.

Manglende etterspørsel

– Hadde det vært en idé og filme debatten og legge den ut på nettet slik at flere ansatte får mulighet til å bli kjent med kandidatene?

Vi stiller spørsmålet til administrasjonssjef i Kommunikasjonsavdelingen Bjørnar Sarnes.

– Vi har vurdert det, men vi tror ikke det er noen etterspørsel etter dette, svarer Sarnes.

Det handler om at Kommunikasjonsavdelingen ikke anser at engasjementet rundt styrevalget er stort nok til å forsvare kostnadene ved å filme debatten.  De ansattes oppslutning ved tidligere valg tyder på at avdelingen har et poeng. Ved valget i 2009 deltok 48,3 prosent av de faste vitenskapelige tilsatte, 37,7 prosent av de teknisk-administrativt tilsatte, og kun 21,8 prosent av de midlertidig vitenskapelige tilsatte.

Åtte kandidater uten plattform

Oppslutningen om debatten blant de nominerte kandidatene er heller ikke total. Ti av de til sammen 17 nominerte deltar. At noen er forhindret fra å delta, er naturlig. Kandidat for de faste vitenskapelige ansatte, Paul Wenzel Geissler befinner seg for eksempel i disse dager på University of Southern California.

Den lave oppslutningen om debatten tatt i betraktning, er universitetets valgside på nettet uansett en viktigere kanal for kandidatene. Men ikke alle de nominerte har tatt seg bryet med å publisere en valgplattform. Åtte av kandidatene står foreløbig uten.

Blant de vitenskapelige ansatte er det kun førstelektor Omid Mirmotahari ved Institutt for informatikk og professor Paul Wenzel Geissler ved Sosialantropologisk institutt som per dags dato ikke har lagt ut en valgplattform.

Omid Mirmotahari forsikrer at hans plattform kommer i løpet av de nærmeste dagene. For ham ble tiden mellom nomineringen og debattmøtet litt knapp.

– Det er ikke lett å sette i gang en valgkamp på så kort tid, påpeker han.

Hvorfor så få av de ansatte møtte opp på debattmøtet, synes han er vanskelig å svare på.

– Jeg ble overrasket og skuffet over den lave deltakelsen.

– Kanskje handler det litt om den korte tiden fra kandidatene ble foreslått til debattmøtet ble holdt, at de ansatte ikke har fått tid til å ta innover seg at det skal være et valg, undrer han.

De øvrige representantene for de vitenskapelige ansatte er Karin Widerberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, professor Kristian Gundersen ved Institutt for biovitenskap og professor Mette Halskov Hansen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, professor Erling Sandmo ved Institutt for arkeologi, konservering og historie og professor Anders Malthe-Sørenssen ved Fysisk institutt.

Ikke universitetsledelsens ansvar

Det er kun to kandidater til valget blant de midlertidige vitenskapelige ansatte. Nåværende styrerepresentant Liv-Elisif Kalland, stipendiat ved Kjemisk institutt, deltok ikke på debattmøtet.

Hennes motkandidat og nåværende vararepresentant Knut Christian Myhre, postdoktor ved Sosialantropologisk institutt, deltok på møtet, men har ikke lagt ut noen valgplattform. Det skyldes at han i det siste har hatt det veldig travelt.

– Valgplattformen kommer i løpet av de neste dagene, forsikrer han.

Myhre er fornøyd med innholdet på debattmøtet, men er i likhet med Mirmotahari skuffet over den lave deltakelsen blant de UiO-ansatte.

På spørsmål fra Uniforum om hva han tror årsaken til dette er, peker Myhre på tre ting: sammenfall med andre store arrangementer på UiO, det fine sommerværet, og at det generelt er få UiO-ansatte som deltar på valgmøter.

– Jeg syns det er rart. Dette er en av de få mulighetene universitetets ansatte har til å påvirke hvem som skal ta beslutninger på høyt nivå, kommenterer han.

– Kunne universitetsledelsen gjort mer for å øke interessen for valget og valgdeltakelsen blant de ansatte?

– Jeg er ikke sikker på om det er universitetsledelsens ansvar at valgdeltakelsen er så lav. Her bør snarere de ansatte være seg sitt eget ansvar bevisst og benytte seg av de mulighetene til medbestemmelse man faktisk har.

Halvparten uten plattform

Åtte teknisk-administrative ansatte konkurrerer om én plass i Universitetsstyret. Halvparten stilte på debattmøtet. De tilstedeværende var driftssjef i Eiendomsavdelingen Åke Appelqvist, hovedtillitsvalgt i Parat Ole Martin Nodenes, rådgiver Kari Anne Ulfsnes ved Pedagogisk forskningsinstitutt og InterMedia og studiekonsulent Kirsten I. Greiner ved Sosialantropologisk institutt.

Av disse er det kun Kirsten L. Greiner som per i dag  ikke har publisert en valgplattform på nettet, men hun lover at en plattform vil være på plass tidlig i den første uken av valget. Også hun synes tiden fra nomineringen av kandidatene til valget ble knapp.

At så få av de teknisk-administrative ansatte møtte opp på debattmøtet, syns hun likevel er underlig.

– Det er viktig at representantene forplikter seg gjennom en valgplattform, men et debattmøte gir en helt annen mulighet til å få et inntrykk av hvem kandidatene er og hva de står for, mener hun.

– Hvem som sitter i Universitetsstyret, er ekstremt viktig. Styrerepresentantene skal representere de ansatte og samtidig være med på å stemme over alle viktige saker på universitetet, påpeker hun.

Kirsten L. Greiner undrer seg over om det lave engasjementet kan henge sammen med ting som har skjedd det siste året, ikke minst i forbindelse med omorganiseringsprosessen Internt handlingsrom.

– Prosessen har skapt nytt engasjement, men også frustrasjon over ikke å bli hørt. En del føler kanskje at de ikke orker mer. Kanskje er det slik at følelsen av avmakt i prosessen smitter over på engasjementet for styrevalget.

Om deltakelsen blant de teknisk administrative tilsatte blir enda lavere denne gang enn ved tidligere valg, gjenstår å se.

Kom litt brått på

Blant de fire kandidatene som ikke deltok på debattmøtet, er det kun én, senioringeniør Espen Trondsen ved Fysisk institutt, som forteller litt om hva han vil legge vekt på om han blir valgt inn i styret, på UiOs valgside.

Hva senioringeniør Vigdis Bjerkeli ved Institutt for indremedisinsk forskning og områdeleder Kyrre Karlsen i Eiendomsavdelingen planlegger å kjempe for om de blir valgt, er uvisst. Uniforum har ikke lyktes i å få noen kommentar fra disse kandidatene om hvorvidt de planlegger å publisere en valgplattform.

Kanskje har de i likhet med Bente Olin Teigmo ved Institutt for klinisk odontologi, ingen planer om å legge ut en plattform.

– Det var en kollega som foreslo meg som kandidat. Jeg er ny på universitetet, og dette kom litt brått på meg, innrømmer hun.

Av Grethe Tidemann
Publisert 10. mai 2013 16:03 - Sist endret 3. mai 2017 13:39

Hvorfor 'ga ansatte blaffen' i debattmøtet 7. mai 14.15-15.45? En årsak er utvilsomt kort varsel: Kommunikasjonsavdelingens informasjon om møtet er datert 3. mai. En annen årsak er selvfølgelig at dette er midt i arbeidsdagen der mange av oss ikke kan flytte rundt på andre oppgaver på så kort varsel.

At Kommunikasjonsavdelingen prioriterer ned å filme debatten fordi det ikke er noen etterspørsel etter dette er vel å snu situasjonen på hodet: Ellers i verden er det ofte mediedekning av debatter som bidrar til å engasjere de berørte.... 

Andreas Føllesdal - 13. mai 2013 17:22

På debattmøtet skriver Uniforum at samtlige debattdeltagere var enige i at universitetsledelsen har opptrådt på en uprofesjonell måte i denne saken.

Jeg ønsker å legge til en presisering i forbindelse med mine innspill på debattmøtet. Jeg uttalte ikke at universitetsledelsen har opptrådt kritikkverdig i denne saken, men ønsket å kommentere at utfordringene mellom partene må løses gjennom dialog og samarbeid. God dialog er erfaringsmessig meget viktig i denne type prosesser.

Åke Appelqvist - 15. mai 2013 16:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere