2012 - Side 11

Publisert 16. apr. 2012 16:54

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Det har positiv innvirkning på rekruttering, karriereutvikling, internasjonalt samarbeid og kjønnsutjevning, melder Forskningsrådet.

Publisert 13. apr. 2012 11:08

Nansenfondet har kåret årets vinnere av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning 2012. To av de tre vinnerne arbeider ved UiO.

Publisert 11. apr. 2012 11:52

– Vikingskipene kommer til å bli stående på Bygdøy i Oslo, sier direktør for Kulturhistorisk museum, Rane Willerslev til nrk.

Publisert 29. mars 2012 14:56

Rettsmedisinsk institutt, som i fjor fusjonerte med Folkehelseinstituttet, hadde et ulovlig DNA-register.

Publisert 29. mars 2012 11:45

– Barnehagereforma var også ei næringsreform. For full barnehagedekning gjorde at både mor og far var tilgjengelege som arbeidskraft. Slik forsvarte kunnskapsminister Kristin Halvorsen regjeringa si satsing på barnehageutbygging overfor forskings-Noreg i går.

Publisert 28. mars 2012 11:49

Morten Dæhlen har lansert sitt kandidatur til dekanvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Med på laget har han Svein Stølen som prodekankandidat. Nå håper de på motkandidater.

Publisert 28. mars 2012 11:21

Hvorfor  utvikler noen sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser?  Det ønsker psykiatriprofessor Ole A. Andreassen og forskerkollegene hans å finne ut.

Publisert 27. mars 2012 13:38

Noreg bør halda fram med dagens tilknyting til det europeiske forskingsområdet innanfor EU, konkluderer ein rapport som i går blei overrekt kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Publisert 23. mars 2012 15:23

I dag overtar kunnskapsminister Kristin Halvorsen også oppgåvene til avgått statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet.

Publisert 23. mars 2012 12:31

Forskingsminister Tora Aasland er på veg ut av Slottet etter at ho har deltatt på sitt siste statsråd klokka 11. 00 i formiddag. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen får no ansvaret for forsking og høgare utdanning.

Publisert 22. mars 2012 16:43

Lærarstudentar på norske universitet presterer langt dårlegare i matematikk enn tilsvarande lærarstudentar i andre land.

Publisert 22. mars 2012 10:41

– Kristin Halvorsen fikk igjennom full barnehagedekning. Overtar hun ansvaret for forskning og utdanning, ser vi fram til at hun får Norges FoU-budsjett opp på 3-prosentnivået av BNP, uttaler Ole Petter Ottersen.

Publisert 21. mars 2012 16:30

– Arbeidsmiljøet er uformelt og jeg kan snakke med kollegene mine om alt mulig, sier ph.d.-stipendiat Ibrahimu Mdala. De utenlandske ansatte på Blindern trives blant sine norske kolleger, men synes friheten i jobben er utfordrende.

Publisert 21. mars 2012 14:56

Den ungarsk-amerikanske matematikaren Endre Szemerédi er tildelt Abelprisen for 2012.

Publisert 20. mars 2012 15:48

– Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med oss og komme med tilbakemeldinger, sier redaktør Sturla Berg-Olsen etter at den elektroniske utgaven av Norsk Ordbok ble lansert torsdag.

Publisert 20. mars 2012 12:15

Etter massivt press ber statsråd Tora Aasland Justisdepartementet om å omgjøre sin vurdering, som førte til at studenters personopplysninger kunne utleveres til kommersielle formål, skriver Aftenposten.

Publisert 16. mars 2012 16:17

Meteoritten som braste gjennom taket på ei hytte i Rodeløkka i Oslo ble i dag overlevert til Naturhistorisk museum for å vurderes av eksperter. Meteoritten blir sannsynligvis en del av samlingene på museet.  

Publisert 15. mars 2012 13:25

Rapporterings- og belønningssystemet Jippi bidrar til det tverrfaglige forskningsmiljøet MERGs suksess.

 

Publisert 15. mars 2012 12:03

Universitetet i Tromsø har lansert seg sjølv som eit lokomotiv i nordområdesatsinga og identifiserer seg heller som eit internasjonalt universitet i Arktis-regionen enn det største i Nord-Noreg. Det har UiO-forskar Rómulo Pinheiro funne ut.

Publisert 15. mars 2012 08:49

To ekstra kjønnspoeng skal sikra at fleire menn tar profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. – Det er svært viktig at også menn blir psykologar, seier instituttleiar Kjetil Sundet til Uniforum.

Publisert 14. mars 2012 16:55

Kvar dag kryssar mange hundre studentar ein tofelts bilveg og to trikkelinjer på veg mellom Vestgrensa studentby og Blindern. – Oslo kommune må straks leggja eit gangfelt der, krev leiar for Studentparlamentet, Stian Skaalbones.

Publisert 14. mars 2012 12:59

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe stanset prosessen rundt tilsetting av ny driftssjef. - Et brudd med tjenestemannsloven, hevder medlem av innstillingsrådet, Ulrik Sverdrup.

Publisert 14. mars 2012 10:43

Den moderne meteorologiens far Vilhelm Bjerknes ville ha fylt 150 år i dag 14. mars. Metodene hans brukes fremdeles i værvarsling og moderne klimaforskning over hele verden.  

Publisert 14. mars 2012 10:28

Endelig har realfagstudentene fått sitt eget læringssenter. 

Publisert 11. mars 2012 23:00

Forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland ber landets universiteter og høgskoler om å strekke seg langt for å tilrettelegge studier og eksamen for studenter som er rammet av terroren.