Vil løse psykosens gåter

Hvorfor  utvikler noen sansebedrag, vrangforestillinger, dype depresjoner eller oppstemte, maniske faser?  Det ønsker psykiatriprofessor Ole A. Andreassen og forskerkollegene hans å finne ut.

PSYKIATRI: − Vi får etablert et senter med flere forskere som kan arbeide sammen over lang tid, og tildelingen setter psykiatriforskning på agendaen, sier senterleder Ole A. Andreassen. (Arkivfoto)

Foto: Ståle Skogstad

Årsakene til psykoselidelser regnes som en av de største gåter i moderne biomedisin. En pengegave på 16 millioner kroner over fire år fra K.G. Jebsen-stiftelsen i Bergen vil gjøre det lettere å finne svaret på denne gåten. Bidraget skal brukes i det nyopprettede K.G. Jebsen senter for psykoseforskning.

− Denne tildelingen er veldig viktig for vår forskning, sier senterleder Ole A. Andreassen i en pressemelding fra UiO.

Om forskningen ved det nye senteret
Forskerne ved senteret har spesialkompetanse innen klinikk og nevrokognisjon, hjerneavbildning, molekylærgenetikk, miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier.

Ved senteret skal man kartlegge genetiske og miljømessige årsaksforhold, og hvordan sykdommene utvikler seg over tid. Pasienter vil følges fra tidlig fase av sykdommene og undersøkes med regelmessige mellomrom med tanke på sykdomsgrad, unormale forhold i hjernen, og stressende livshendelser. Nye oppdagelser fra pasienter vil så overføres til laboratoriet hvor det vil gjøres eksperimenter for å forstå mer av de underliggende mekanismene.

Senteret er basert på samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Oslo universitetssykehus. Senterets prosjekter involverer også flere nasjonale partnere, og det er utstrakt samarbeid med internasjonale partnere.

Setter psykiatriforskning på kartet

− Vi får etablert et senter med flere forskere som kan arbeide sammen over lang tid, og tildelingen setter psykiatriforskning på agendaen. Vi setter stor pris på gaven fra K.G. Jebsen-stiftelsen, sier senterleder Ole A. Andreassen.

I følge Andreassen blir de viktigste oppgavene for senteret i tiden fremover følgende to ting:

• Å finne ut hvilken rolle immunsystemet spiller i utvikling av alvorlige psykiske lidelser.

• Å identifisere markører som kan brukes til å forutsi forløp av alvorlige psykiske lidelser.

Senteret vil bli ledet av Ole A. Andreassen og gruppelederne Ingrid Melle, Vidar M. Steen, Ingrid Agartz, Srdjan Djurovic, Stephanie Le Hellard og Kjetil Sundet.

I denne runden gav også Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 16 millioner kroner over fire år til K.G.Jebsen senter for myelomforskning ved NTNU. Der skal det forskes på beinmargskreft og senteret skal ledes av professor Anders Sundan. Ved Universitetet i Bergen har stiftelsen gitt en like stor milliongave til etablering av K. G. Jebsen senter for diabetesforskning.  Det skal ledes av Pål R. Njølstad.

Hedrer minnet om skipsreder

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble etablert av familien etter avdøde skipsreder Kristian Gerhard Jebsen i 2009. Stiftelse hadde ved årsskiftet 2010/2011 en kapital på rundt 900 millioner norske kroner. Stiftelsen har en tilsiktet varighet på inntil 30 år, og vil kunne bidra med betydelig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige formål. Kåre Rommetveit er stiftelsens forretningsfører.

– Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse, men konsentrerer i første omgang støtten til ulike prosjekter innenfor henholdsvis medisinsk forskning og maritim/marint rettet forskning. På disse områdene ønsker stiftelsen gjennom sin virksomhet å styrke en fri og uavhengig norsk forskning og bidra til å bygge sterke internasjonale forskningsmiljøer, sier Rommetveit.

 

Emneord: Psykologi, Medisin, Forskning Av Martin Toft
Publisert 28. mars 2012 11:21 - Sist endret 28. mars 2012 11:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere