Kan komme til å stanse utlevering av studentlister

Etter massivt press ber statsråd Tora Aasland Justisdepartementet om å omgjøre sin vurdering, som førte til at studenters personopplysninger kunne utleveres til kommersielle formål, skriver Aftenposten.

VIL IKKE UTLEVERE STUDENTLISTER: Statsråd Tora Aasland ber Justisdepartementet om å omgjøre sin beslutning om at lærestedene ikke har rett til å nekte å utlevere studentlister til det private firmaet Rekruttering AS. (Arkivfoto)

– Personvernet har vunnet frem. Dette er oppskriften på et tilbaketog.

Det sier en fornøyd stortingsrepresentant og engasjert talsmann for personvernet, Michael Tetzschner (H) til Oslo-avisa Aftenposten.

Han har sammen med blant andre Venstre-leder Trine Skei Grande, engasjert seg i saken om utlevering av lister med personopplysninger over uteksaminerte studenter ved universiteter og høyskoler til Drøbaksfirmaet Rekruttering AS, skriver avisa.

I et skriftlig spørsmål i Stortinget fra Tetzschner til statsråden spør han om saken ikke vil bli vurdert på nytt, med større vekt på personvernet, etter at Justisdepartementet i første omgang sa ja til utlevering av listene, begrunnet med hensynet til offentlighetsloven.

Sterk kritikk

Dette vedtaket, som blant annet fikk NTNU i Trondheim til å omgjøre sin tidligere beslutning om ikke å utlevere slike lister til Rekruttering AS, har skapt sterke reaksjoner, særlig blant studentorganisasjonene.

l tillegg har ledelsen ved Universitetet i Oslo, og dekan ved Det juridiske fakultetet, Hans Petter Graver, tatt sterkt til motmæle mot at myndighetene på denne måten krenker studentenes personvern.

I sitt skriftlige svar til Tetzschner henviser statsråd Tora Aasland til «en rekke henvendelser fra studenter som opplever utlevering av studentopplysninger som en krenkelse av deres personvern».

Klager

I tillegg har departementet i den senere tid mottatt en rekke klager i andre saker om innsyn i studentlister. På denne bakgrunn, opplyser Aasland i svaret, har hennes departement «bedt Justisdepartementet se på ytterligere momenter i saken der EUs personverndirektiv blir omtalt».

Nå har altså Justisdepartementet fått ballen tilbake på sin banehalvdel, og vil ta den endelige beslutningen i denne saken.

Om Justisdepartementet står fast på sin tidligere vurdering om at studentlistene må utleveres til Rekruttering AS, tror stortingsrepresentant Michael Tetzchner at departementet vil fremme et lovforslag som gir hjemmel for ikke å utlevere listene til andre formål enn det de var ment for; å administrere norske studenter.

– Det er min personlige spekulasjon, sier Tetzchner til avisa.

 

 

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, Jus, Universitetspolitikk
Publisert 20. mars 2012 12:15 - Sist endret 21. mars 2012 10:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere