Norsk Ordbok ute på nett

– Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med oss og komme med tilbakemeldinger, sier redaktør Sturla Berg-Olsen etter at den elektroniske utgaven av Norsk Ordbok ble lansert torsdag.

PÅ NETT. no2014.uio.no er adressen for nettutgaven av Norsk Ordbok. Redaktør Sturla Berg-Olsen oppfordrer publikum til å komme med ris og ros.

Foto: Helen Hillevi Ruud

For første gang er Norsk Ordbok, ordboka over det nynorske skriftmålet og det norske folkemålet, tilgjengelig på internett.

Planleggingen av nettutgaven begynte allerede i 2008, men ifølge Wetås har ikke redaksjonen hatt mannskap eller økonomi til å prioritere nettutgaven, fordi papirutgaven har hatt førsteprioritet.

– I løpet av den tiden Norsk Ordbok-prosjektet har eksistert, har spørsmålene og kravene om en nettordbok likevel blitt så mange, at vi mener det er på tide å tilby ordboka i elektronisk form, sier prosjektdirektør for Norsk Ordbok 2014, Åse Wetås.

Fakta: Norsk ordbok 2014

Norsk Ordbok er en vitenskapelig dokumentasjonsordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Ordboka gir en framstilling av ordtilfanget i de norske dialektene og i nynorsk skriftspråk. Ordboka inneholder informasjon om hva ordene betyr, dialektformer, grammatiske opplysninger og opplysninger om ordhistorie. Norsk Ordbok er planlagt fullført til Grunnlovsjubileet i 2014. I ferdig form vil ordboka inneholde mer enn 300 000 ordartikler.

 

Frivillig innsats

– Helt fra starten av arbeidet med dette store ordbokverket, har Norsk Ordbok-redaksjonen vært avhengig av den omfattende og frivillige dugnadsinnsatsen som ligger bak blant annet de store mengdene innsamlet talemålsmateriale. Det store folkelige engasjementet tar vi som et signal om at det vi holder på med er viktig for mange, sier Wetås.

Et eksempel på engasjementet for nettutgaven har redaksjonen opplevd gjennom Forskningstorget på Universitetsplassen, der 11-åringer sto i kø foran bua for å legge inn sine favorittord i den forenklede versjonen av redigeringsapplikasjonen.

– Vi opplever også engasjementet gjennom måten materialet blir tatt i bruk av andre forskere, forteller Åse Wetås.

BÅDE NETT OG PAPIR. – Vi tror det er med ordboka som med aviser, at ulike lesergrupper velger ulike kanaler, og vi er sikre på at papirutgaven kommer til å stå sterkt ved siden av nettversjonen, sier prosjektdirektør Åse Wetås.

Mangler første del av alfabetet

Nettordboka inneholder i dag 140 000 ordartikler. Fordi de første fire bindene av Norsk Ordbok, som ble produsert fra og med 1946, ikke er tilgjengelig elektronisk, mangler nettordboka foreløpig første del av alfabetet. Dermed starter ordboka på bokstaven ”i”.

–  Dette kunne selvsagt gjort at vi ikke ønsket å lansere nettutgaven ennå, men vi ønsker heller å utgi nettversjonen innenfor de rammene vi har enn å bruke tid på å tenke på hvordan den ideelt sett kunne vært, sier Wetås.

– Ingen rettskrivingsordbok

Redaktør Sturla Berg-Olsen sier redaksjonen er forberedt på et bredt publikum, men minner om at ordboka ikke er en rettskrivingsordbok for nynorsk.

Han gjør også oppmerksom på at ikke alle planlagte funksjonaliteter er lagt inn ennå.

– Vi er spente på reaksjonene fra publikum, og vi håper folk vil ta kontakt og fortelle hva som er dårlig og hva som er bra med nettutgaven.

 

Emneord: Norsk Ordbok Av Helen Hillevi Ruud
Publisert 20. mars 2012 15:48 - Sist endret 21. mars 2012 10:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere