Nyheter fra 2003 - Side 6

Publisert 14. aug. 2003 16:15

Hedersprisen fra Institutt for spesialpedagogikk ved UiO ble i dag tildelt Oslos biskop. "Gunnar Stålsett er en årvåken observatør og nyansert talsmann for de verdier som gir grunnlag for rettferdighet, barmhjertighet og forsoning", heter det i juryens begrunnelse.

Publisert 12. aug. 2003 12:50

- Vi starter opp de nye studieprogrammene uten å ha de ressursene som skal til for å komme i mål med omleggingen til nye undervisnings- og læringsformer. Dette er studiereformens akilleshæl. For at reformen skal bli en kvalitetsreform, må også myndighetene yte sitt bidrag til prosjektet, sa rektor Arild Underdal i talen sin under velkomstseremonien for rundt 4000 frammøtte nye studenter på Universitetsplassen tirsdag 12. august 2003.

Publisert 11. aug. 2003 12:08

Professor Terje Lømo ved Universitetet i Oslo er tildelt Anders Jahres store medisinske pris på 1 million kroner. Han får prisen for dei banebrytande studia sine av korleis nervecellene sin impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og musklar. - Eg synest dette var forferdeleg hyggeleg og uventa, seier prisvinnaren til Uniforum. Lømo er den første nordmann som får hovudprisen sidan 1997. Prisen blir delt ut seinare i haust.

Publisert 11. aug. 2003 09:38

Tysdag 12. august er Universitetet i Oslo oppe til endeleg eksamen i Kvalitetsreforma. Då kjem 7000 nye studentar, som blir dei aller første som skal fylgja den nye studiemodellen. - Det verste som kan skje er at straumen går, men elles trur eg me har kontroll over det meste, seier fungerande universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Publisert 8. aug. 2003 14:08

7090 personar har takka ja til dei 6397 studieplassane ved UiO dette haustsemesteret. Det går fram av dei siste tala frå Samordna opptak. - Dette viser at studieprogramma våre er attraktive, seier studiedirektør Toril Johansson til Uniforum.

Publisert 8. aug. 2003 13:53

- Fargene på blomstene i Botanisk hage er sterkere enn i Texas, hevder amerikanske Frances Moncure . Sammen med venninnen Elsa Waagenes Udbjørg leter hun etter tulipantreet.

Publisert 7. aug. 2003 14:46

- Det kan kanskje bli nokre innkjøringsproblem, men eg fryktar ikkje kaos ved studiestart ved UiO. Det seier leiar for Studentparlamentet, Ingrid Stranger-Thorsen til Uniforum. - Universitetsleiinga har lova at dei skal vera mest mogleg fleksible for å kunna løysa dei problema som vil dukka opp, legg ho til.

Publisert 7. aug. 2003 12:44

Egypts antikvitetsråd vil kreve tilbake 17 kunstskatter som urettmessig skal befinne seg i Norge. - Det er ikke et mål at alle egyptiske kulturskatter skal tilbakeføres til Egypt, sier museumsdirektør Egil Mikkelsen ved Historisk museum. Københavns Nationalmuseum og Statens historiska museum i Stockholm har store norske samlinger. Mikkelsen mener det ville være urimelig å kreve disse tilbake.

Publisert 4. aug. 2003 11:08

140 biologistudentar frå Europa og Ghana i Afrika har slått opp telta sine i parken bak Sophus Bugges hus på Blindern. Alle deltar på den internasjonale studentkonferansen The 7th annual Symposium for Biology Students of Europe . Årsaka til at dei bur i telt, er at dei på den måten sparer utgifter til overnatting.

Publisert 3. juli 2003 14:49

Jusprofessor Johs. Andenæs er død. Andenæs blei 90 år gamal. Han sovna inn i heimen sin tidleg om morgonen torsdag 3. juli, melder NTB. Han blei fødd i Innvik i Sogn og Fjordane 7. september 1912, og var professor i rettsvitskap ved UiO frå 1945 til 1982 Andenæs var rektor ved Universitet i Oslo frå 1970 til 1972.

Publisert 3. juli 2003 09:11

Ingen land kan ha ein identisk marknadsøkonomi eller planøkonomi. Alle modellane vil vera prega av dei nasjonale tradisjonane i dei landa dei blir brukte. Det er tesen til det internasjonale nettverket av vitskapsfolk som ser på samanhengen mellom kultur og økonomi.

Publisert 2. juli 2003 14:50

Frode Meinich er tilsett som ny teknisk direktør ved Universitetet i Oslo. Han etterfylgjer Tore Christoffersen, som har valt å trappa ned etter 12 år som teknisk direktør.

Publisert 2. juli 2003 13:42

Professor Gunnar Handal ved Pedagogisk forskingsinstiutt, UiO er tildelt Kristian Ottosen-prisen 2003. Han får prisen blant anna for det utrøyttelege og iherdige arbeidet han har drive for å betra læringsmiljøet til studentane. Prisen er på 50 000 kroner. - Eg synest dette var ei fantastisk og uventa påskjøning, seier Gunnar Handal til Uniforum.

Publisert 30. juni 2003 15:46

165 UiO-tilsette deltok på Velferdsutvalets båttur med Lady Mack på Oslofjorden torsdag 19. juni 2003. Blues, dans, god mat og drikke og eit nydeleg ver, var heile turen i eit nøtteskal.

Publisert 27. juni 2003 11:06

Hvorfor blir det hybelkaniner? undret klasse 6b på Ullsmåg skole i Bergen og satte i gang et forskningsprosjekt. En av elevene oppsøkte Elektronmikroskopisk laboratorium for biologiske fag ved Universitetet i Oslo for å finne ut hva hybelkaniner egentlig inneholder.

Publisert 26. juni 2003 09:30

Redaktør av Uniforum dei siste seks åra, Martin Toft, er tildelt prisen Årets nynorskbrukar 2003. - Det kjennest godt å bli sett pris på, seier Toft på telefon frå Ørsta. Prisen mottok han på Ivar Aasen-tunet onsdag kveld denne veka.

Publisert 25. juni 2003 15:06

Ledninger dingler fra taket, himling mangler, støv ligger i tykke lag på gulvet, menn med snekkerbukse og Totendialekt har inntatt lokalet og ikke en eneste cappucino-drikkende ungdom er å se. Og utenfor graves det et kjempehull i bakken. Hva er det som skjer, konstituert teknisk direktør Helga Sagsveen?

Publisert 23. juni 2003 13:35

- Private nettverter er ikke nødvendigvis opptatt av ytringsfriheten, men av å redusere risiko. Det er billigere å nekte en ytring som er på kanten enn å hyre en advokat for å få den rettslig vurdert, noe som kan koste 20 000-30.000 kroner per sak, advarer universitetslektor Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk. Han ble nylig kåret til tiårets viktigste Internettperson i Norge.

Publisert 23. juni 2003 11:14

En ny sultkatastrofe er ventet i Afrika, og mye tyder på at det kan bli den verste noensinne. Til tross for dette har matvaresituasjonen på kontinentet fått relativt liten oppmerksomhet i norsk presse. Kanskje skyldes det at bildene ikke er blitt grusomme nok?

Publisert 23. juni 2003 11:06

Det var berre kome inn tre søknadar til den ledige stillinga som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo då søknadsfristen gjekk ut 17. juni. Dei tre søkjarane er konstituert universitetsdirektør Inger Stray Lien, fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes ved Det utdanningsvitskaplege fakuletet og områdedirektør Arvid Hallén ved Noregs forskingsråd.

Publisert 20. juni 2003 15:30

For første gong syner Universitetet i Oslo fram delar av kunstsamlinga si på eit brett. Det skjer på utstillinga Universitetet og kunsten i Galleri Sverdrup i Georg Sverdrups hus (Nye UB) på Blindern. Den vil vera open for publikum fram til 22. august.

Publisert 19. juni 2003 19:03

- Jeg håper at dette verket vil gi premisser til en debatt om utviklingspolitikk som jeg ønsker meg, sa utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson under lanseringen av tre-binds verket "Norsk utviklingshjelps historie" den 19. juni.

Publisert 19. juni 2003 12:22

- Dette er ein kjempefin inspirasjon både for meg og forskargruppa mi. No blir det mogleg å få kjøpt inn ein god del av det utstyret me har gått og ynskt oss. Slik reagerer professor og fugleekspert Jan Terje Lifjeld ved Zoologisk museum på kunngjeringa om at han har fått Universitetets forskingspris for 2003. Prisen er på 250 000 kroner.