Johs. Andenæs er død

Jusprofessor Johs. Andenæs er død. Andenæs blei 90 år gamal. Han sovna inn i heimen sin tidleg om morgonen torsdag 3. juli, melder NTB. Han blei fødd i Innvik i Sogn og Fjordane 7. september 1912, og var professor i rettsvitskap ved UiO frå 1945 til 1982 Andenæs var rektor ved Universitet i Oslo frå 1970 til 1972.

DØD: Johs. Andenæs døydde torsdag 3. juli 2003, 90 år gamal. (Foto: Universitas)

Johannes Bratt Andenæs blir rekna som ein føregangsmann i norsk rettsvitskap og har heilt til det siste deltatt i offentlege diskusjonar om aktuelle rettslege spørsmål. Dei siste åra har han skapt overskrifter i avisene for å ha tatt til orde for at ingen bør straffast for bruk av narkotika. Andenæs er æresdoktor ved universiteta i København og Uppsala, og var i 1981 den første som blei tildelt den nordiske juristprisen. Andenæs har blant anna utgitt bøkene Straffbar unnlatelse (1943, dr.avh.), Statsforfatningen i Norge (7.utg. 1990), Allminnelig strafferett (3.utg. 1989), Det vanskelige oppgjøret (1979) og Innføring i rettsstudiet (3. utg. 1990).
(Kjelder: Store Norske leksikon, UiOs nettsider, Universitas og NTB)

Emneord: Jus Av Martin Toft
Publisert 3. juli 2003 14:49 - Sist endra 10. des. 2008 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere