Østerrike trenger et oppgjør med nazi-tiden

Uniforum 24. februar 2000

Årgang 14, nr. 3

(Foto: Ståle Skogstad)

Professor Elsbeth Wessel:

- Østerrike er et demokrati, men kjenner likevel på mange måter ikke sin egen fortid. Det råder en slags indirekte sensur i landet, mener professor Elsbeth Wessel ved Germanistisk institutt ved UiO, Skandinavias fremste kjenner av den tidligere stormakten.

- Legenden om Østerrike som Hitlers første offer har stått i veien for en mental og moralsk opprenskning, påpeker hun.

- Det gode med Jörg Haider er at det som lenge har tilhørt skyggenes dal, nå synes å komme for en dag. Kanskje bidrar dagens politiske situasjon i Østerrike til å sette i gang en selvransakelsesprosess og et oppgjør med landets brune fortid, tilsvarende prosessen i Tyskland på 1960- og 70-tallet, sier Wessel. Hun har sterk tro på de demokratiske kreftene i Østerrike. - Jeg tror Haider representerer et relativt kortvarig, politisk intermesso.

Les hele saken


Lettere studentliv for funksjonshemmede?

Fem prosent av vedlikeholdsbudsjettet ved UiO skal hvert år øremerkes for å gjøre det enklere for funksjonshemmede studenter å komme seg fram på arealer og i bygninger på universitetsområdet. Funksjonshemmede studenter skal inkluderes i all alminnelig saksgang ved universitetet. Dette er noen av tiltakene i ”Handlingsplan for studenter med funksjonshemning 2000-2004”, som ble vedtatt av Kollegiet før jul.

- Dessverre er det fortsatt strevsomt å være funksjonshemmet student ved UiO, sier avdelingsleder for Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter, Else Momrak Haugann.

Les hele saken


Vold-Johansen og Høeg-Omdal(Foto: Ståle Skogstad)

Studentane skal kjenna seg velkomne

- Vår oppgåve er å få nye studentar til å kjenna seg velkomne og losa dei fram til dei som kan gi svar på spørsmåla om faget. Det seier Tone Vold-Johansen og Kathrine Høegh-Omdal (biletet) ved UV studentinformasjon. Dei tar oppgåva som ambassadørar for Det utdanningsvitskaplege fakultetet svært alvorleg og legg spesiell vekt på å rettleia alle nye grunnfagsstudentar.

- Men me elskar alle studentar, seier begge to.

Les heile saka


Innhold:


Oppdatert 24. februar 2000 av Informasjonsavdelingen, Trine Nickelsen. Adresse: uniforum@admin.uio.no
Publisert 16. juni 2000 10:06 - Sist endra 1. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere