Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000


Pressebiter

Forskningsformidling til besvær

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo signaliserer med sitt høringsnotat en ovenfra-og- nedad-holdning og markerer revir rundt sin kjæreste virksomhet, forskningen. Uttalelsen kan være farget av frustrasjon over begrensede økonomiske ressurser, men det er en fare for at den foreliggende uttalelse kan forsterke bruken av sparekniven. Det er nå engang samfunnet som finansierer universitetene. Et minstekrav til akademiet må være vilje til og glede over å formidle sin innsikt til alle som kan gjøre seg nytte av den. Formidling kan dessuten hjelpe forskere både til å forstå sin egen rolle og sine egne resultater bedre. Det må forhindres at medisinske forskningsmiljøer svarer det samme på spørsmål fra utenverdenen som Augustin gjorde da han ble spurt om hva tid er: "Hvis ingen spør meg, vet jeg det; hvis jeg skal forklare det, vet jeg det ikke".

Pål Gulbrandsen i Tidsskrift for Den norske lægeforening 4/2000

Vitenskapelig anarkist

- Jeg er tilhenger av at en del penger skal brukes som gambling-money, at de som administrerer vitenskapen tør å satse penger som kan gå ut av vinduet, penger som kan brukes til ville ideer, ... - Jeg er en vitenskapelig anarkist.

Professor i fysiologi og biomedisinsk teknikk, Alf Brubakk i Universitetsavisa (NTNU) 3/2000

Rektor som ansvarlig redaktør?

Som fagansatte bruker vi tjenester fra administrasjonen, og vi samarbeider nært med dem, mens vi i fagpolitiske saker sorterer under våre valgte ledere. Universitetsavisa bør prinsipielt ha samme stilling, vil jeg mene. En måte å gjøre dette på, er at rektor bør være ansvarlig redaktør, og ikke en direktør i den administrative linjen. Informasjonsdirektøren må gjerne fungere som administrativ leder, men det faglige ansvaret bør ligge til den politiske ledelsen, slik det fungerer på hvert eneste institutt ved NTNU. Rektor må gjerne ha et redaksjonsråd å støtte seg til, hva enten det ligger i linje (dekanmøtet) eller som eget organ. Hensikten er at når det gjelder avisas innhold, er det rektor redaktøren må forholde seg til og ikke en administrativ direktør som må følge de til enhver tid gjeldende politiske vedtak.

Håkon With Andersen i Universitetsavisa (NTNU) 3/2000

Nynorsk-fan

- Forresten mener jeg at alle burde skrive nynorsk her i landet. Det er mye flottere enn bokmål, det er mer musikk i det. Favorittforfatteren min er Arne Garborg. Og historikeren Kåre Lunden skriver nynorsk så jeg får tårer i øynene.

Professor i statsvitenskap, Trond Nordby i Dagsavisen 16. februar


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000

Publisert 23. feb. 2000 12:07 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere