Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000


Doktorgrader

Det teologiske fakultet

Cand.sociol. Harald Askeland vil lørdag 4. mars kl. 10.15 i Universitetets Aula, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Reform av den lokale kirke - kontekst, prosess, utfall" for den filosofiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Karin Øien Forseth forsvarer fredag 25. februar offentlig sin avhandling "Musculoskeletal pain and fibromyalgia: Prevalence, incidence, natural history and predictors. A 5.5 year prospective study of women living in a small Norwegian coastal town (Arendal) " for den filosofiske doktorgrad.

Cand.psychol. Stein Andersson vil fredag 10. mars kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Apathy and psychophysiological hyporeactivity in patients with acquired brain damage" for den filosofiske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Bjørn Olav Utvik vil lørdag 26. februar kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Independence and Development in the Name of God: The Economic Discourse of Egypt's Islamist Opposition 1984-90" for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Ane Karine Engvik vil tirsdag 29. februar offentlig forsvare sin avhandling "Fluid-induced metamorphism and its effect on structural and geodynamic evolution of collision zones. A study of high pressure rocks from the Dalsfjord area, Western Gneiss Region, Southwest Norway" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Ivar Farup vil tirsdag 29. februar offentlig forsvare sin avhandling "Thermally induced deformations and hot tearing during direct chill casting of aluminium" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Ole Andreas Løchen Økstad vil fredag 3. mars offentlig forsvare sin avhandling "Sequence analysis of Bacillus cereus genome fragments - a comparative genome analysis" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Eva Fuglei vil lørdag 4. mars kl. 10.15 i Møysalen, UNIS, Longyearbyen, Svalbard offentlig forsvare sin avhandling "Psysiological adaptations of the artic fox to high Artic conditions" for dr.scient.-graden. Eva Fuglei er den første fra UiO som forsvarer sin doktorgrad på Svalbard.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.psychol. Erik Arntzen forsvarer fredag 25. februar kl. 10.15 i Aud. 2, Helga Engs hus, Blindern offentlig sin avhandling "Establishment of Stimulus Equivalence. Effects of Training Structure and Familarity of Stimuli" for dr.psychol.-graden.

Cand.psychol. Per Holth forsvarer fredag 25. februar kl. 10.15 i Helga Engs hus, Blindern offentlig sin avhandling "The Generality of Stimulus Equivalence" for dr.psychol.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000

Publisert 23. feb. 2000 12:16 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere